A Pécs-egyházmegyei r. kath. tanitók névtára corvina logo

Cím: A Pécs-egyházmegyei r. kath. tanitók névtára
Alcím: Magyarország fennállásának ezredik évétől kezdve
Megjelenési adatok: Püspöki Lyceum Nyomda, Pécs, 1896.

coverimage A magyar állam ezredéves fennállásának emlékére különféle szellemi termékek láttak napvilágot, de a népoktatási orsz. törvények és a kath. tanügy intézését megállapító püspöki rendszabályok gyűjteménye a tanítói kar névtárával s a népiskolákra vonatkozó rövid történeti adatokkal kapcsolatosan tudomásunk szerint még nem jelent meg. Ilyen gyűjteményt óhajtunk a tanügygyel foglalkozók kezéhez juttatni jelen kiadványunkkal, mely — mint szerény kezdet — nem számit másra, mint szives fogadtatásra. Jóakaró figyelmeztetéseknek szívesen adunk helyet, egyes hiányok vagy tévedések megjelölését készséggel fogadjuk s azon leszünk, hogy a jövőben a jelenleginél tökéletesebb munkával szolgálhassunk.
Kategóriák: Neveléstudomány, Adattár
Tárgyszavak: Jogszabály, Iskolaügy, Pécsi Egyházmegye, Népiskola, Tanügy
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék