Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek

Szerző: Ádám Antal
Cím: Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek
Megjelenési adatok: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2015. | ISBN: 978-963-642-705-4

Corvina logo
borítókép Bármely ember sorsának biológiai, fizikai, szellemi, pszichikai adottságok, közösségi és egyéb körülmények általi befolyásoltsága, személyének kizárólagos és nem ismétlődő egyedisége a világmindenség nehezen felfogható csodálatosságai közé tartozik. Nincs ez másként Ádám Antal pályájának és egyéniségének alakulásában sem. Kötetünk arról kíván jelzéseket és talán bizonyítékokat is nyújtani, hogy életének, munkásságának melyek azok a megnyilvánulásai, amelyek hasonlóak kortársaiéval, és milyenek azok a különlegességek, amelyek főleg vagy kizárólag személyéhez kötődnek. Élményei, emlékei a Horthy-korszakból, a háború borzalmaiból, az ország újjáépítésének lelkesedéséből, a Rákosi-diktatúra egyetemi éveinek rendkívüliségeiből nagyrészt hasonlóak, közösek diáktársaiéval. Általa megnevezett kiváló professzorainak köszöni, hogy egyszerre figyelhetett fel a jog és a jogtudomány társadalmi befolyásoltságára és logikai tisztaságának, előnyös szerepének nélkülözhetetlen követelményeire. Késztető lelkesedésévé vált ismereteinek a tananyagon túli bővítése, majd elkezdődött oktatói és tudományos pályafutása. Kiadványunkból megismerhetjük ennek több állomását és sajátos tartalmi összetevőit is. E köszöntést célzó bevezetőben először néhány személyéhez kapcsolódó különös tényt emelünk ki. Karunk 1923-ban kezdődött eddigi 92 éves pécsi történetében csak neki adatott meg, hogy — a tudományos fokozat megszerzését szolgáló aspirantúrától és az alkotmánybírói funkció ellátásától eltekintve - 65 éve vehet részt intézményünk működésében. Csak különleges adottságainak és következetes szorgalmának köszönheti, hogy eddig nyilvántartott szakmai publikációinak száma 441 és 151 újságcikke, publikált nyilatkozata született. Az általa, illetve közreműködésével szerkesztett kiadványok körében pedig 70-nél több található. Szakmai tekintélyével és társadalmi aktivitásával oktatótársai közül csak Ő kapott két hazai várostól, nevezetesen Pécstől és Jánoshalmától díszpolgárságot. 80. születésnapjára megjelent Emlékkönyvben Paczolay Péter professzor, az Alkotmánybíróság elnöke köszöntő szavaiban többek között a következőket írta. Ádám Antalt „1990 előtt közelebbről nem ismertem. Az Alkotmánybíróságon kerültünk napi kapcsolatba. Humora, közvetlensége lenyűgözött. Egyetlen alkotmánybírón sem láttam, hogy ennyire élvezné munkáját. Valósággal kivirágzott, sziporkázott. Magatartása, véleménye zsinórmérték a későbbi alkotmánybírák számára is - számomra mindenképp”. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatairól, nagyszámú külföldi szerepléséről életrajzában pontos adatokat olvashatunk.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Közjog, Alkotmánybíráskodás, Vallásbölcselet, Egyházi jog, Jogbölcselet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék