A községszervezés alapelvei corvina logo

Szerző: Alsó László
Cím: A községszervezés alapelvei
Alcím: A községek szervezeti beosztásának racionális rendezése
Megjelenési adatok: Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 1935.

coverimage A közigazgatási jog tárgyalásának megszokott rendszere az, hogy az állami és önkormányzati közigazgatást széjjelválasztjuk. Ennek a rendszernek azonban nagy hiánya, hogy erőszakosan szétszakítja azt, ami összetartozik és hogy nem tudjuk a rendszerbe beilleszteni az állami és önkormányzati közigazgatásnak egymással való sűrű összefonódását. Az önkormányzatot szembeállítja a központi hatalommal és elfelejti, hogy központnak nincs értelme külső szervek, helyi közigazgatás nélkül és hogy a helyi önkormányzatok ma már oly sok szállal függnek az államtól, hogy önállósításuk csak elméletben és ott is csak kevéssé meggyőző erővel lehetséges. Nincs tehát külön állami és külön helyi közigazgatás, hanem egyetlen összefüggő közigazgatás van: a magyar közigazgatás. Ezt lehet két szempontból nézni: felülről és alulról. Felülről nézve a szervezet egysége tűnik fel, amint a közigazgatás fejétől leér a közönségig. A közigazgatásnak az állampolgárokkal érintkező felülete pedig a helyi közigazgatás. A kormány a közigazgatásnak csak állami szerveivel feladatait meg nem oldhatja. A szervezet integrálása a kormányzásnak egyik főfeladata. Ez az egységbenlátás a közigazgatás továbbfejlesztésének, gazdaságossága és eredményessége megítélésének is főfeltétele. Alulról viszont a közönség nézi a közigazgatást és az is egységben látja a helyi közigazgatáson keresztül. Az állami akarat a közigazgatás különféle szervein keresztül érkezik le a polgárokig. A felülről jövő sokféle parancs és terv összehangolása az állampolgárokra való hatásukban a helyi közigazgatásnak egyik sajátos feladata. Az állampolgárokat tehát éppúgy nemcsak a helyi közigazgatás érinti, amint a kormányt nem csak az állami közigazgatás érdekli. Alsó Lászlónak ez a műve a helyi közigazgatással a szervezet, tehát a közigazgatás egysége szempontjából foglalkozik.
Kategóriák: Jogtudomány, Történelem
Tárgyszavak: Magyarország, Községi közigazgatás, Állam és jog, Falutörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék