Magyarország és Európa az ezredfordulón corvina logo

Szerkesztők: Andrássy György ; Cseresnyés Ferenc
További szerzők: Bodnár László; Blutman László; Tóth Judit; Felföldi Enikő; Zámbó Péter; Borgulya Istvánné; Kunszt Márta; Pusztai Beatrix; Kovács Teréz; Márton György; Pálmai Zsolt; Visegrády Antal ; Andrássy György ; Komanovics Adrienne; Horváth Krisztina; Kondorosi Ferenc; Szalayné Sándor Erzsébet; Laczkóné Tuka Ágnes; Cseresnyés Ferenc ; S. Szabó Péter; Gazdag László; Kaposi Zoltán ; Zsitvay Tamás; Bebesi György; Szabó Gábor
Cím: Magyarország és Európa az ezredfordulón
Alcím: Konferencia : Pécs, 2001. május 18-19.
Sorozatcím: Studia Europaea, 9.
Megjelenési adatok: PTE Európa Központ, Pécs, 2001. | ISSN: 1419-1458 | ISBN: 963-641-836-5

coverimage Ez év májusában tudományos kollokviumot rendezett a Pécsi Tudományegyetem Európa Központja „Magyarország és Európa az ezredfordulón” címmel. A kollokviumot nem kifejezetten ünnepi, millenniumi, hanem a tudomány hétköznapjaihoz közelebb álló rendezvénynek szántuk. A tanácskozás résztvevőit, jogászokat, közgazdászokat, politológusokat, történészeket, filozófusokat mindazonáltal különös érzés tölthette el, hiszen a jelen és a közeljövő fontos kérdéseit egy egészen kivételes pillanatban, a harmadik évezred küszöbén, a kereszténység kétezredik, s a magyar államalapítás ezredik évfordulóján elemezhették. A jelen folyamatait és a közeljövő perspektíváit így mégiscsak belengte, átitatta a nagyobb ívű történelem. Kötetünk e konferencia előadásait adja közre. Talán nem egészen véletlen, hogy a harmadik évezred első (mások szerint második) évét, a 2001. évet a nyelvek európai évének nyilvánította az Európa Tanács, s több más szervezet. Mintha kezdene utat törni magának a felismerés, hogy a globalizálódó világban felgyorsult a nyelvek pusztulása, s hogy ezáltal egyre inkább veszélybe kerül az emberiség ma még gazdag, mintegy négy-ötezer élő nyelvet számláló nyelvi öröksége. S mintha kezdene utat törni magának az a felismerés is, hogy Európa, s az Európai Unió - akarva-akaratlan - máris a nyelvi sokféleség jogi szabályozásának kivételes színterévé vált. Ezért lett az Európai Unió nyelvi sokfélesége a tanácskozás egyetlen plenáris előadásának a témája. A Pécsi Tudományegyetem Európa Központja három évvel ezelőtt nagy összegű pályázati támogatást nyert el a Phare program keretében. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy az Egyetem hat fakultásán az alapképzési szakok tantervébe beépüljön és meghonosodjon az európai integráció jogi, gazdasági, politikai és kulturális folyamatait bemutató, összesen mintegy kilencven, egyenként harminc órás tantárgy. Ez a támogatás tette lehetővé, hogy kedvezményes formában indulhasson be a Központ első szakirányú továbbképzési programja, az Európa tanulmányok - Európa politika szak; e támogatásnak köszönhető, hogy a Központ rövid tanfolyamokat indíthatott köztisztviselőknek, jogászoknak, üzletembereknek, média szakembereknek és középiskolai tanároknak; e támogatás révén gyorsulhatott fel a Központ kutatási tevékenysége, belföldi és nemzetközi kapcsolatainak kiépülése, ennek révén tarthattuk meg konferenciáinkat, s születhetett meg a Központ saját kiadványsorozata, a Studia Europaea. Most, a zárójelentés benyújtása után, csak köszönetünket fejezhetjük ki az Európai Bizottság budapesti Delegációjának, s a magyar kormányzat szerveinek e kivételes, rendkívül fontos és - meggyőződésünk szerint - sikeres Phare programért.
Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Uniós csatlakozás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék