Annona Nova 2009

Szerkesztők: Vörös Dóra; Major Zoltán; Vörös Zoltán
További szerzők: Forgács Gábor; Szendrő Júlia Eszter; Rohácsi Dávid; Erdős Zoltán; Galambos Attila; Gyöngyösi Katalin; Horváth Nobert; Szigeti Eszter; Makk Krisztina; Major Zoltán; Mateisz Martin; Garami András; Somfai Katalin; Bagi Zsolt
Cím: Annona Nova 2009
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium, Pécs, 2010. | ISSN: 2061-4926

coverimage A Kerényi Károly Szakkollégium megújult periodikáját tartja kezében az olvasó, egy tanulmánygyűjteményt, amely reprezentatív több szempontból is. Reprezentatív a Szakkollégium éves munkájára nézve, mert bemutatja azokat a kutatási témákat, amelyeken a Kollégium tagjai dolgoztak; reprezentatív a Kollégiumra magára nézve, mert bemutatja, hogy a hallgatók önszerveződése ma is képes eredeti alkotásokat létrehozni, egyszerűen szólva, hogy szakmai szakkollégiumok léteznek és létezni is fognak; végül pedig reprezentatív a Kerényi Károly Szakkollégium saját folyamatosságára nézve, mert az Annona Nova cím arra az egykori Annonára utal, amelyet a Kollégium egy másik, kezdeti időszakában adott ki, összefoglalandó az akkori tagok munkáját. Az Annona Nova ugyanis egy soha nem folytatott sorozat folytatása, A Kerényi Kollégium történetének kezdetén, az alapító, Jankovits László szakkollégiumi tanársága alatt sokáig terveződött, majd halogatódott, majd mégiscsak megszületett egy kötet, amely eredetileg a Kollégium évkönyve szeretett volna lenni. Valójában azonban magányos maradt és ily módon inkább egy emlékmű, válogatás a Kollégium akkori munkáiból. Ahhoz, hogy valóban összefoglalója lehessen a Kollégium tevékenységének éppenséggel egy dolog hiányzott: a folytatás. A szakkollégiumi munka legfontosabb jellemzője ugyanis éppen az, hogy folyamat-jellege van, élő közösségi hatás, amely a tudományos kutatást állandó meghatározás alatt tartja. A szakkollégium ugyanis sokkal szervesebb valami mintsem azt nevében a „szak” előtag sugallná. Benne a szakmaiság nem diszciplináris széttagoltságban jelentkezik, hanem egy heterogén tudományos közösség egységében és folyamatosságában. A Kerényi Károly Szakkollégium szervezetileg a PTE Bölcsészettudományi Karához tartozik, tagjai a Bölcsészettudományok művelői. A bölcsészettudományok azonban régóta nem mutatják azt az egységet, amely eredetileg a bölcsészet sajátossága volt. Egységet vinni a bölcsészettudományok szétszóródott diszciplináiba ma feladat. A Szakkollégium egyike azon intézményeknek, ahol ezt a feladatot nem csupán lehetséges, hanem szükséges is elvégezni. A szakkollégisták különböző szakterületekről származnak, különböző kutatási módszerekkel és elméleti előfeltevésekkel dolgoznak és mégis szót kell érteniük egymással, segíteni, megtárgyalni, vitatni kell a másik szakmai munkáját.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5-6
Bagi Zsolt - Előszó
7-8
Theoria - Megismerés és tudás
10-70
   Forgács Gábor - Konvenció és anti-konvencionalizmus: Davidson értelmezés-elmélete
11-33
      Dummett kritikája
16-20
      A parittya-érv
21-23
      A radikális interpretáció
23-27
      A nyelv társas aspektusa
27-31
      Összegzés
31-32
      Felhasznált irodalom
32-33
   Szendrő Júlia Eszter: A szükségszerűség fogalma Wittgensteinnél
35-49
      1. Bevezetés
35
      2. A Wittgensteini koncepció és a szabálykövetés paradoxonja
35-39
      3. Barry Stroud - A védelmező fél
39-43
      4. Michael Dummett - A támadó fél
43-48
      5. Összefoglalás
48-49
      Felhasznált irodalom
49
   Roltácsi Dávid: A különböző társadalmak közötti morális ellentétek anti-realista -konstruktivista magyarázata
51-70
      1. Bevezetés
51-53
      2. Naturalista realizmus - Miért ne?
53-62
         2.1. (Meta)etikai kérdések
53-55
         2.2. Realizmus
55-56
         2.3. Naturalista hibák
56-59
         2.4. Tény és érték - Emotivizmus
59-60
         2.5. Pluralizmus és relativizmus
60-62
      3. A morál mint fiktív diskurzus
62-67
      4. Konklúzó
67
      Felhasznált irodalom
68-70
Praxis - Társadalom és művészet
71-190
   Erdős Zoltán: Kapitalizmus és etika a modernitás kultúrájában
73-84
      Felhasznált irodalom
83-84
   Galambos Attila: A globalizáció okozta problémák iránti érzékenyítés fogalmának pedagógiai vizsgálata - A Globális nevelés program magyarországi helyzetének bemutatása
85-119
      Bevezető
85-86
      Propozíció
86-88
      1. Globalizáció
88-90
         1.1. Mi az a globalizáció?
88-89
         1.2. Mi a baj a globalizációval?
89-90
      2. A globális nevelés története
90-93
      3. A civilek
93-100
         3.1. Kik azok a "civilek"?
93-95
         3.2. HAND szövetség, Globális Nevelés Munkacsoport
95-96
         3.3. A globális nevelés a civil szférában (az érzékenyítés eredményességének egyik módja)
97-100
      4. A globális nevelés elmélete, gondolatisága
100-103
      5. A globális nevelés módszerei, technikái
103-115
         5.1. Az érzékenyítés koncepciója
103-106
         5.2. Metodológia
106-110
            5.2.1. A nem-formális oktatás a Globális nevelésben
107-110
         5.3. A globális nevelés gyakorlata néhány konkrét példán keresztül
111-115
      6. A problémák
115-116
      Végszó
116-117
      Felhasznált irodalom
117-119
   Gyöngyösi Katalin: Többnyelvűség ma, holnap. Svájci nyelvpoltika a XXL század fordulóján
121-155
      Bevezetés
121
      A nyelvpolitika háttere: Svájc néhány, nyelvi szempontból releváns jellemzője
122-126
      Nyelvpolitika, Svájcban
126-127
      Két fejezet a svájci nyelvpolitika elmúlt másfél évtizedéből (1992-2009)
127-138
         A jog mint a nyelvpolitika eszköze: a svájci nyelvtörvény
127-131
         Az iskola mint a nyelvpolitika eszköze: az idegennyelv-oktatás reformja
131-136
         A nyelvtörvény és a nyelvoktatás-szabályozás körüli viták eredményei
136-138
      A svájci "többnyelvűség" a nyelvtörvény és a nyelvoktatás-szabályozás tükrében
138-143
      A többnyelvűség fogalma európai kontextusban
143-146
      Összefoglalás
146-147
      Függelék
147-149
      Felhasznált irodalom
149-155
   Horváth Norbert: A Csernobil utóhatásai - 23 évvel a katasztrófa után
157-172
      Dozimetriai bevezető
157-158
      A külső szennyezés
158-161
      A sugárterhelés következményei
161-163
         "Csernobil gyermekei"
161-162
         Leukémia, daganatok, keringési és egyéb betegségek
162-163
      A kihívásra adott politikai válaszok, megoldások
163-165
      Fehéroroszország
165-167
      Ukrajna, Oroszország
167-169
      Oroszország
169
      A jövő kihívásai
169-170
      Felhasznált irodalom
170-172
   Szigeti Eszter: „Béla Lugosi’s Dead” - A Goth szubkultúra és az LD50
173-190
      Bevezetés
173
      1. Szubkulturális elemzés
173-178
         Mi a szubkultúra?
173-174
         A szubkulturális elemzés korszakai
174-178
      2. A goth szubkultúra bemutatása
178-184
         Gyökerek
178-179
         Stílus, megjelenés
179-180
         Gothikus zene és színtér
180-183
         Gothikus irodalom, gothikus filmek
183-184
      3. Hálózat, médium, kapcsolatépítés, LD50
184-188
         Az oldal felépítése, dizájnja
185-188
      4. Összegzés
188-189
      Felhasznált irodalom
190
      Források
190
      Mellékletek
190
Hermencia - Értelmezés és megértés
191-311
   Makk Krisztina: A művészet léte vagy a lét művészete? - Heidegger művészetfelfogása
193-214
      Eszttétika vagy művészetfilozófia?
195-198
      A metafizikai fordulat
198-201
      A műalkotás eredetének lehetséges értelmezése
201-205
      Heidegger és a nyelv
205-208
      "Minden művészet a lényegét tekintve költészet"
208-211
      Összefoglalás
211-213
      Felhasznált irodalom
213-214
   Majro Zoltán: A "blaxploitation" film: afroamerikai identitás filmen az 1970-es években, a műfaj társadalmi-filmtörténeti előzményei és hatása
215-247
      1. Bevezető: A "blaxploitation" jelenség
215-221
         Társadalmi változások a XX. század elejétől a polgárjogi mozgalmakig - békés együttélés és radikalizmus
216-218
         Amerika hőskorá-tól a blaxploitation-ig - afroamerikai karakterábrázolások Hollywoodban
219-221
      2. A Blaxploitation megjelenése - 1971
221-230
         Sweet Sweetback's Baadasssss Song - a lázadó, aki szemberfordul a rendszerrel
222-224
         Üldözők és üldözöttek: Shaft és Super Fly
225-230
            Hollywood lecsap a blaxploitationre: Shaft (1971)
225-226
            Super Fly (1972) - az antihős, aki csak nyugodtan szeretne élni
226-227
            Egy másik hőstípus: megjelenik a szupernő (Coffy, Cleopatra Jones, Foxy Brown)
227-230
      3. A blaxploitation eltűnése (?)
230-235
      4. Zárszó: Sztereotip, de aktív karakterek
235-236
      Felhasznált irodalom
236-238
      Elemzett filmek
238
      Említett filmek
238-239
      Képek
240-247
         Együttélés vagy szegregáció
240-241
         Az afroamerikaiak ábrázolása filmen az 1960-as évekig
241-242
         A blaxploitation megjelenése
243-246
         A blaxploitation tovább él
247
   Mateisz Martin: Temetővirágok avagy a zombifilm története és társadalomkritikai kontextusai
249-280
      1. Témánál vagyunk
249-250
      2. Esztétikai matiné
250
      3. A fantasztikum világa
250-254
         3.1. A fantasy
250-252
         3.2. A horror
252-253
            3.2.1. Körkép a műfajról
253
         3.3. Horror vs. fantasy
253-254
      4. A fekete fantasztikum világa
254-259
         4.1. Antiutópiák
255
         4.2. A borzalom bölcsője
255-257
         4.3. "Szennyfilm"
257-258
         4.4. A romlás tematikája
258-259
      5. Társadalomkritika
259-260
      6. A zombi filmek
260-275
         6.1. Nyitókép
260
         6.2. Genezis, élőhalott- proletariátus paradigma
260-262
            6.2.1. Zombi kép a kezdetekkor
261-262
         6.3. Átmeneti korszak
262-263
         6.4. Járványmetaforák - George A. Romero
264-273
            6.4.1. Az élőhalottak éjszakája - Night of the Living Dead (1968)
265-266
            6.4.2. A korszak és Romero zombi-képéről
266-267
            6.4.3. Holnak hajnala - Dawn of the Dead (1978)
268-269
            6.4.4. A holtak napja - Day of the Dead (1985)
269-270
            6.4.5. Holtak földje - Land of the Dead (2005)
270-271
            6.4.6. Holtak naplója - Diary of the Dead (2007)
271-273
         6.5. Posztmodern zombifilmek
273-275
      7. Összegzés
275
      Felhasznált irodalom
276-277
      Filmográfia
277-280
   Garami András: Mitikus idő és mitikus szövegek fantasy regényekben
281-296
      Kísérlet a fantasy műfaji meghatározására
281-284
      A fantasy-klisék
284-287
      A két regényciklus, mint mitikus szöveg
287-294
      Felhasznált irodalom
294-296
   Somfai Katalin: A Szkhárosi Horvát András műveiben megjelenő szentkultuszról
297-311
      Felhasznált irodalom
309-310
      Melléklet
310-311
A Kerényi Károly Szakkollégium tagjainak OTDK-n és KTDK-n elért helyezései, különdíjai
313-316
Hátsó borító