Hogy mondjuk németül? corvina logo

Szerkesztő: Juhász Gyula
További szerzők: Antal Mária; Heller Anna; Tamássyné Bíró Magda; Juhász Gyula
Cím: Hogy mondjuk németül?
Alcím: Egyszerűbb beszédhelyzetek
Sorozatcím: Tanuljunk nyelveket!
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. | ISBN: 963-18-4148-0
Megjegyzés: Hatodik kiadás

coverimage Az élet nap mint nap számtalan olyan egyszerű helyzetet teremt, amelyben az embernek magyarázkodnia, kérdeznie, válaszolnia, méltatlankodnia, dicsérnie — egyszóval kommunikálnia kell. Az egyszerű helyzet is rögtön bonyolultabbnak tűnik azonban, ha idegen nyelvi közeg vesz körül minket, idegen nyelven kell a dolgokra reagálni. Az iskolás módon megtanult idegen nyelvi anyag akkor lesz számunkra igazán hasznos, ha képesek leszünk váratlan helyzetekben is megfelelő idegen nyelvi viselkedésre. Ez a könyv azok számára készült, akik valamit már foglalkoztak a nyelvvel, és most a megszerzett tudásukat a mindennapi élet, a napi gyakorlat szempontjából szeretnék tökéletesíteni. Úgy véljük, széles körű igényt elégítünk ki. 1980-tól kezdődően, amióta alapfokú állami nyelvvizsgát is lehet tenni, és e vizsga részeként a jelöltnek ún. szituációs párbeszédet kell produkálnia, mind többen igénylik, hogy ilyen jellegű feladatgyűjteményt kaphassanak kézbe. A feladat újszerűsége érthetően felkeltette mind a vizsgára készülők, mind pedig a szakemberek érdeklődését. Rövidesen kiderült, hogy ezek a feladatok jó lehetőséget adnak a megtanult nyelvi anyag aktivizálására. Mintát jelentenek arra, hogy az életben gyakran előforduló helyzetek milyen nyelvi viselkedési formákat kívánnak meg. Ilyen módon a vizsgától függetlenül és azon túlmenően, segítséget jelentenek mindazoknak, akik például turistaúton, idegen országban tett látogatáskor, külföldi vendég fogadásakor vagy kiküldetésben használják az idegen nyelvet. Ez a kötet 290 ún. egyszerűbb beszédszituációt tartalmaz, amelyek mindegyike az előbb feltételezett helyzetet tükrözi valamilyen módon. A „szituációk” sorrendje a kötetben nem témához kötött. A könyvet forgatva az olvasó kicsit úgy érezheti magát, mintha valóban idegen nyelvi környezetben kellene váratlan helyzetekre reagálnia. Mindazonáltal a Tárgymutató segítségével lehetőség nyílik arra is, hogy az olvasó az egyes témákat sorban nézze át. A Tárgymutató ugyanis emelkedő rendben közli azoknak a feladatoknak a számát, amelyek az egyes témákhoz sorolhatók. Tekintve azonban, hogy a valóságban ritka a „tiszta” helyzet, amely ellenvetés nélkül osztható egyik vagy másik címszó alá — és csak oda —, egy-egy szituáció több címszónál is szerepel. Ha tehát az a feladat, hogy „Kérjen felvilágosítást telefonon..akkor az mind a telefon, mind a felvilágosítás címszónál megtalálható. Ugyanez a helyzet, ha pl. a feladat mondjuk valamilyen ruházati cikknek a vásárlása. A szókincs és a nyelvi fordulatok alapján ez a szituáció a „Vásárlás”-nál és az „Öltözködés”-nél is szerepel. Könyvünk bal oldali lapjain magyar nyelven olvasható a feltételezett helyzet és az ebből adódó feladat, alatta pedig ugyancsak magyarul a megoldás. Nagyon sok feladathoz több megoldás is készült. Ennek magyarázata, hogy sok helyzetben képzelhető el többféle reakció, amelyek mindegyike tipikus lehet. Ilyen esetben a szerzők arra törekedtek, hogy az egyik megoldás egyszerűbb nyelvi szintet képviseljen. A jobb oldalon a megoldás vagy megoldások idegen nyelvi variációja található. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem szó szerinti fordításról van szó, hanem a magyar és idegen nyelvi változat olyan párhuzamáról, hogy mindkettő az adott helyzetben, az adott nyelvre leginkább jellemző szó-használatot tükrözze. Vannak olyan esetek ugyanis, amikor a szó szerinti fordítás egyenesen nevetséges lenne.
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Német, Nyelv, Szó, Deutsch
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Előszó
3-5
Példák
6-249
Tárgymutató
250-251
Kolofon