Az 1915/16. tanévre megválasztott egyetemi hatóságnak beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1915. évi szeptember hó 18-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés corvina logo

Szerző: Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet-Tudományegyetem
Cím: Az 1915/16. tanévre megválasztott egyetemi hatóságnak beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1915. évi szeptember hó 18-án tartott ünnepélyes egyetemi közgyűlés
Alcím: Conventus generalis sollennis occasione installationis magistratus universitatis et inchoaondi anni scholastici MCMXV-XVI die XVIII. Septembris anni MCMXV-XVI celebratus.
Megjelenési adatok: Eder István Könyvnyomdája, Pozsony, 1916.

coverimage (1. füzet) -- A tudományegyetemek hagyományszentesitette szokásához hiven összegyülekeztünk a mai napon, hogy fiatal és még csonka egyetemünk vezetősége régi traditionális forma szerint nyilvánosan átadja tisztségét az egyetemi szabályaink értelmében megválasztott és kormányhatóságilag megerősitett új vezetőségnek. Tisztelettel üdvözlöm ez alkalommal az előkelő közönséget, hatóságok, testületek képviselőit, kedves vendégeinket, kik a mai kietlen, zivataros időkben, midőn ezernyi honfigond, családi gyász, egyéni baj, idegsorvasztó lelki hányódás között az általános érdeklődést világraszóló, birodalmakat rengető nagy események kötik le — a jövőben vetett rendületlen hittel — fiatal alma materünk iránti érdeklődésüknek becses megjelenésük által tanújelét szolgáltatják!
Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Egyetemtörténet - Pozsony, Erzsébet Tudományegyetem
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék