Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba corvina logo

Szerző: Bakonyi Géza
További szerző: Kokas Károly
Cím: Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba
Alcím: Tankönyv
Sorozatcím: Habent sua fata libelli / Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék, [1788-2869] ; 2.
Megjelenési adatok: JATEPress, Szeged, 2006. | ISBN: 963-482-764-0

coverimage Az SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke által hirdetett informatikus könyvtáros képzés keretében egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk az úgynevezett humán informatika oktatására. A humán informatika interdiszciplináris tudományág, amely mindazokat a területeket érinti, amelyeknél a két kulcsszó, a „humán” és az „informatika” összekapcsolható. Ilyen területeket találunk az irodalom- és nyelvtudomány, szociológia és filozófia, pedagógia és viselkedéstudomány kurzusai keretében. Természetesen ilyen terület a könyvtár informatika is: a könyvtári munkafolyamatok gépesítésén túl a tartalom és információ-szolgáltatás, a digitális szövegek kódolása és feltárása, hagyományos és nem hagyományos média digitális formában való előállítása stb. A „Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba” című tankönyvet olyan műnek szánjuk, amely segítséget nyújthat mindazoknak a hallgatóknak és könyvtárosoknak, akik az előbbi területekkel kívánnak megismerkedni. Lényegében három ismeretkört ölel át az anyag: a könyvtár informatika alapjai, a könyvtári munkafolyamatok gépesítése és a digitális szövegek feldolgozása. Természetesen a könyv messze nem tartalmazza az informatikus könyvtáros képzés teljes tananyagát, ahogy címe is utal rá, csak bevezetésnek szántuk. Olyan összefoglalónak, amely alkalmas az alapozásra, s amely alapjául szolgálhat az ismeretek későbbi, különféle kurzusokon történő elmélyítésének.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Könyvtártan, Könyvtári informatika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
5-6
Bevezetés
7
I. Rész: Az integrált rendszeren túl
[9]-46
   1. Bevezető gondolatok
11
   2. A hálózat és lehetőségei
11-15
   3. A digitalizálás
15-29
      3.1 Digitális reprodukció
17-20
      3.2 Digitalizálás képként
20-22
      3.3 A digitális fotózás helye és szerepe
22-23
      3.4 Szövegként való digitalizálás
24-25
      3.5 Hangzó állományok digitalizálása
25-28
      3.6 Mozgókép digitalizálása
28-29
   4. Hálózati információforrások
29-41
      4.1 E-journalok
32-34
      4.2 Adatbázisok
34-36
      4.3 Elektronikus könyvtárak
36-38
      4.4 EISZ és más konzorcionális formák
38-41
   5. A tájékoztatás elektronikus eszközei
41-45
      5.1 Weblap és/vagy portál
41-43
      5.2 Az ajánló linkgyűjtemény
43-45
   6. Komplex szolgáltatások menedzselése
45-46
II. Rész: Integrált könyvtári rendszerek
[47]-163
   Bevezetés
49-51
   1. Általános leírás
51-57
      Alapfogalmak
53-57
   2. Általános paraméterek
57-63
      2.1 Flexibilitás, a rendszer további konfigurációjának lehetősége
58-60
      2.2 Kommunikáció és parancsok
60
      2.3 Karakterek kezelése
60-62
      2.4 Statisztikák készítése
62
      2.5 Szerviz és biztonsági elírások
62
      2.6 Új verziók
63
   3. Információkeresés a könyvtári rendszerben
63-76
      3.1 Általános szempontok
64-65
      3.2 Az OPAC modul felépítése (OPAC I.)
66-68
      3.3 Több adatbázisban való kombinált keresés
68-72
      3.4 Számítógépes katalógusok a hálózaton (OPAC II.)
72-76
   4. Katalogizálás az IKR-ben
76-97
      4.1 A MARC általános leírás
78-82
      4.2 Az „ideális” katalógusmodul
83-91
      4.3 A visszakeresést megkönnyítő elemek
91-95
      4.4 Egyéb funkciók
95-97
   5. A kölcsönzői modul
97-115
      5.1 A kölcsönzői politika felülvizsgálata, újrafogalmazása
98-103
      5.2 Beiratkozott olvasók adatai
104
      5.3 Speciális esetek
104-105
      5.4 Rendszer adminisztráció a kölcsönzői modulhoz
105-106
      5.5 Részletes szempontrendszer
106-110
      5.6 Egyéb elvárások a kölcsönzői modullal kapcsolatban
110-111
      5.7 Könyvtárközi kölcsönzés
112-115
   6. Beszerzési modul
115-127
   7. Periodika modul
128-135
   8. Rendszeradminisztráció
135-138
   9. Közös katalogizálás
138-163
      9.1 Központi katalógusok
138-139
      9.2 Az ODR (VOCAL) adatbázisa, mint lelőhely (központi) katalógus
139-141
      9.3 Osztott/közös katalogizálás fogalma
141-142
      9.4 Osztott katalogizálás modelljei
142-143
      9.5 Közös katalogizálás története
143-146
      9.6 MOKKA
146-147
      9.7 VOCAL
148-154
      9.8 Z39.50 protokoll és könyvtári alkalmazása
154-163
III. Rész: Digitális szövegek
[165]-180
   1. Bevezetés
167-168
   2. Strukturált szövegek
168-171
   3. TEI: Text Encoding Initiative
171-175
   4. DC: a Dublin Core
176-178
   5. GILS
178-180
Kolofon
Hátsó borító