Vállalati gazdaságtan corvina logo

Szerző: Balogh Sára
További szerzők: Bélyácz Iván ; László Gyula; Marosi András; Szerb László; Ulbert József
Cím: Vállalati gazdaságtan
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudomány Egyetem, Pécs, 1997. | ISBN: 963-641-382-7
Megjegyzés: 2. kiadás

coverimage A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Káránál Vállalati Gazdaságtan tanszékén 1991 és 1993 között az Országos Tudományos Kutatási Alap anyagi segítségével széleskörű kutatás folyt a Vállalati Gazdaságtan c. egyetemi tankönyv tartalmi megalapozására. Az említett három év során résztanulmányok mellett nagyobb lélegzetű anyagok is napvilágot láttak. A kutatási program záró fázisaként kialakult a tizenhárom fejezetből álló tankönyv tartalmi alapvonala és belső szerkezete. Az itt közreadott tankönyv mind tartalmi, mind szerkezeti értelemben az angolszász szakmai területen oktatott Managerial Economics típusú anyagok tartalmi hagyományait követi. A szerzők nemcsak szemlélői, hanem tevékeny részesei is voltak ama robbanásszerűen végbement szakmai specializációnak, amely az utóbbi fél évtizedben ment végbe a vonatkozó szakterületen. Ennek keretében a hagyományos Vállalati gazdaságtan tananyagból önálló diszciplínaként vált ki a Vállalati tőkefinanszrozás, A vállalati költséggazdálkodás, A munkaerő gazdaságtana, A beruházások gazdaságtana. E szakmailag elkerülhetetlen specializáció és fejlődő belső munkamegosztás ellenére is igény mutatkozott egy teljesen új alapokra helyezett Vállalati gazdaságtan megszerkesztésére. Az anyag tematikailag négy szerkezeti egységre tagozódik. Az első a vállalatelmélet ismereteit, a vállalat és környezete közötti kapcsolatokat, s az alapvető vállalati típusokat írja le. A második blokk a termelési költségek elméletével illetve becslésük gyakorlati implikációival foglalkozik valamint az árelmélet és a versenytípusok leírását adja. A tankönyv harmadik tartalmi egysége a vállalati munkaerő- és bérgazdálkodás legalapvetőbb szabályosságaival ismertet meg. A negyedik blokkban helyet kap a vállalati tőkeszükséglet becslése, a vagyon- és tőkeértékelés módszertana, a tőkeszámítás néhány alapvető módszere, a tőkeköltségvetés készítés menete valamint a vállalati forgótőkegazdálkodás több lényeges összefüggése. A Vállalati gazdaságtan e változata hiánypótló mű, mivel tartalmilag kizárólag piacgazdasági ismereteket közvetít. Az anyag hasznos információs forrás lehet egyetemi és főiskolai hallgatók, kutatók, posztgraduális programokban résztvevők és gyakorlati szakemberek számára is.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatgazdaságtan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék