Büntetőjog corvina logo

Szerző: Balogh Ágnes
További szerző: Hornyák Szabolcs
Cím: Büntetőjog
Alcím: különös rész : [Igazságügyi Ügyintéző Főiskolai Szak]
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2009.

coverimage A Büntető Törvénykönyv szerkezetileg két fő részből áll, ezek az Általános rész és a Különös rész. Az előbbi a büntethetőség általános feltételeit szabályozza, az utóbbi tartalmazza az egyes bűncselekmények törvényi tényállásait. A törvényhozó azért alkot törvényi tényállásokat, hogy azokkal védje az általa értékesnek ítélt társadalmi viszonyokat (a bűncselekmény tárgyait) a jogellenes támadásoktól. Egy társadalmi viszony több oldalról is támadható, ezért a védelemnek is minél szélesebbnek kell lennie. Ez magyarázza, hogy egy társadalmi viszonyt a törvényhozó több tényállással is véd, de az is előfordulhat, hogy egyetlen tényállás több védendő jogi tárgyat is tartalmaz. A törvényhozónak valamilyen szempontot kell találnia arra, hogy csoportosítsa az általa alkotott több száz tényállást. A fentiek ismeretében kézenfekvő, hogy a Különös rész egyes fejezeteinek kialakításában annak volt döntő szerepe, hogy az azonos vagy nagyon hasonló társadalmi viszonyokat védő tényállások kerüljenek egyazon fejezetbe. A Különös rész 11 fejezetből, a fejezeteken belül címekből áll. Az egyes tényállásokat a védett társadalmi érték, a jogi tárgy azonossága foglalja egy fejezetbe, a fejezetek közötti sorrendet szokás fontossági szempontok alapján értékelni. | A bűncselekmények között a legrégibb korok óta megkülönböztetnek köztörvényes és politikai jellegűeket. A mai Btk.-ban is vannak olyan tényállások, amelyek ez utóbbi kategóriához sorolhatóak. Minden állam természetes törekvése, hogy védekezzen az őt más állam részéről fenyegető támadás, és a létét belülről veszélyeztető megmozdulások ellen. E cselekmények fokozott veszélyességét jelzi, hogy a törvényhozó a Különös rész elején helyezte el az állam elleni bűncselekményeket. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy e bűncselekményeknek nincs számottevő gyakorlatuk.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Igazságügyi Ügyintéző, Bűncselekmény
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék