Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére corvina logo

Szerkesztők: Balogh Ágnes ; Hornyák Szabolcs
További szerzők: Ádám Antal ; Balogh Ágnes ; Bessenyő András; Béli Gábor; Ozine Ágnes; Filó Erika; Fenyvesi Csaba; Finszter Géza; Gál István László; Herke Csongor ; Hornyák Szabolcs; Horváth Sándor; Hudvágner András; Ivancsics Imre ; Kecskés László; Kengyel Miklós ; Kiss György; Korinek László; Kőhalmi László ; Maczonkai Mihály; Makai Lajos; Mészár Róza; Nagy Zoltán; Nochta Tibor; Petrétei József ; Pókecz Kovács Attila; Tóth Mihály; Tremmel Flórián; Újvári Ákos; Visegrády Antal ; Vókó György; Wirth Béla
Cím: Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja tiszteletére
Sorozatcím: Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata ; 136
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2005. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 963-642-037-8

coverimage A címmel ellentétben nem is ez a pár sor a valódi köszöntő, hanem az utána következő oldalak. A kötet szerzői, afféle írástudó jogászok, a 80 éves Erdősy Emil Professzor Úrnak tiszteletüket és hálájukat leginkább tanulmányokkal, értekezésekkel tudják kifejezni. Ezt művelik, ehhez értenek (vagy legalábbis szeretnének érteni), ezzel kedveskedhetnek tehát. Sem a tisztelet, sem hála nem szerezhető, nem vívható ki könnyen, s mások megbecsülését megtartani még nehezebb. Az Ünnepeknek azonban mindez az utóbbi két emberöltő gyorsan változó, gyakran önző, erőszakos és ellentmondásokkal terhes világában is sikerült. A tiszteletet gazdag, sokoldalú és eredményes életútja, bölcsessége, tudományos tekintélye révén érdemelte ki, és azért, mert elveihez, az általa vallott értékekhez mindig következetesen hű maradt. Hálásak pedig a kedves, emberszerető, jóindulatú és segítőkész professzornak, a mások tudományos ambíciót ritkaságszámba menő önzetlenséggel támogató munkatársnak, mentornak vagyunk. A katedra, a könyvtárak és a tudós konferenciák világának szereplői többféle módon osztályozhatók. Az egyik lehetséges felosztás szerint - ez inkább az életpálya első felének képviselőit jellemzi - egy-egy kerek évforduló okán, mások tiszteletére vagy emlékére próbálunk ünnepi kötetekbe tőlünk telhető bölcsességeket megfogalmazni. Életutunk második felében azután - ha rászolgálunk - a jubileumi tisztelgések már nekünk is szólhatnak, közreműködőből lassan „alkalommá” válunk. Az első csoport, a tisztelgők tábora igen népes, az utóbbiba - sajnos - már jóval kevesebben tartoznak. Olyanok azonban tényleg csak elvétve fordulnak elő, akik még erejük teljében alkotnak, írnak, de már kapnak is megbecsülést jelző írásműveket. Erdősy Emil, nagy szerencsénkre, e kivételesek közé tartozik. Nem csupán fogadja az elismeréseket, de szinte nyomban tovább is adja azokat, a tudományos közélet változatlanul aktív, eredményes tagjaként. Olykori előadásai a hallgatók körében eseményszámba mennek, s elmélyült igényességgel készült tanulmányai is arra ösztönöznek mindnyájunkat, hogy próbáljunk megfelelni az általa támasztott igen magas mércének. Tisztelt Professzor Úr, Kedves Emil Bácsi, őszinte szívvel kívánjuk Neked (és önző módon persze magunknak is) hogy még nagyon sokáig erősítsd mind az ünnepeltek, mind az ünneplők táborát!
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Emlékkönyv, Tanulmánykötet, Erdősy Emil
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék

   II. A biztonság jogilag védett értékké válásáról
17-20