A Pécsi Szemle repertóriuma (1998-2008)

Szerző: Bánfai József
További szerző: Káplárné Nagy Rózsa
Cím: A Pécsi Szemle repertóriuma (1998-2008)
Megjelenési adatok: PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2008.

coverimage 1998 óta jelenik meg meg városunk reprezentatív helytörténeti folyóirata, a Pécsi Szemle. Alcíme szerint: várostörténeti folyóirat. Külső megjelenését, tartalmát és szellemiségét a jó értelemben vett állandóság jellemzi. Ennek összetevőit „A főszerkesztő helyzetjelentése” című írásában (2001. tavaszi szám) Dr. Romváry Ferenc az alábbiakban foglalta össze: „spenótszínű” félkemény borító, a pécsi hagyományokra utaló bauhausos betűkkel megjelenített címfelirat, valamint a Mária Teréziától nyert szabad királyi városnak, a mai hivatalosan használt és a folyóirat számára közgyűlési határozattal engedélyezett vonalrajzos címere. Ugyanitt – a folyóirat célkitűzései között – az alábbiak szerepelnek: a város régmúltjának és közelmúltjának megismertetése, a történeti tények népszerűsítése és új kutatási eredmények közzététele. A Pécsi Szemlét a hasonló jellegű periodikák közül rendkívül gazdag képanyaga emeli ki. Bár kitűnő erőkből álló szerzői gárdáját az utóbbi években súlyos veszteségek érték, többek közt Bezerédy Győző, Szita László, Borsy Károly és Rajczi Péter halálával, a helyükre lépő tehetséges fiatalok munkái biztosítják a magas színvonal fenntartását. A folyóirat folyamatos megjelenése a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány révén biztosítottnak látszik. A Pécsi Szemle repertóriuma jelenleg csak elektronikus formában áll az érdeklődők rendelkezésére. (A nyomtatott változat közreadására talán a 10. évfolyam lezárulta után lesz lehetőség.) A repertóriumban elsősorban az eddig megjelent számok tanulmányainak bibliográfiai adatai és leírása olvasható, de feldolgoztuk az önállóan közölt (tanulmányokhoz nem kapcsolódó) képeket és a számok többségének végén szereplő kronológiákat is. A leírások kisebb része annotáció: csak a téma megjelölése és néhány alapvető információ szerepel benne, nagy többsége viszont hosszabb-rövidebb tartalmi kivonatot is magában foglal, vagyis inkább referátum jellegű. (Ezek nyelvezete a szokásosnál és a kötelezően elvártnál jóval oldottabb. A cél nem a szerző téziseinek vagy tudományos eredményeinek maradéktalan tükrözése; mindössze segíteni szeretnénk az olvasót annak eldöntésében, megtalálja-e az adott írásban azt, amit keres. A másik cél: fontos és érdekes ismeretekhez juttatni azt is, aki csak a kivonatokat olvassa el.) A tanulmányok témáját megjelölő, egységesített tárgyszavak a tételek végén szerepelnek. Ezek segítségével a tartalmilag összetartozó írások könnyen megtalálhatók. Az összefüggésekre gyakran a kivonat szövege is utal „lásd a Pécsi Szemle... számában” formában.

Kategóriák: Helytörténet, Történelem, Repertórium
Tárgyszavak: Helytörténet, Baranya, Várostörténet, Pécs
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz