A vállalati tervezés helye az irányítási funkciók között corvina logo

Szerző: Barakonyi Károly
Cím: A vállalati tervezés helye az irányítási funkciók között
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok köréből
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1977.

coverimage Gazdasági fejlődésünk jelenlegi szakaszában a megoldandó aktuális problémák sorában egyre nagyobb jelentőségűvé válik az ipari termelés irányításának korszerűsítése. A kérdés megoldásának szükségessége a termelés volumenének növekedésével, az iparvállalatok koncentrációjának előrehaladásával, a hatékonysági követelmények fokozottabb előtérbe kerülésével egyre nyilvánvalóbbá válik, A vállalaton belüli irányítási feladatok bonyolultabbá válásával megnövekszik a felhasznált információ volumene," ezzel együtt nő az aránytalanság a termelés és az irányítás technikai felszereltsége között. Szék a körülmények egyre jobban megnehezítik a megalapozott döntések meghozatalát, zavarólag hatnak az irányítási hatékonyság kívánt szintjének elérésénél, Maga a vállalati gazdálkodás gyakorlata követeli tehát meg az irányítási módszerek és eszközök továbbfejlesztését és ez az igény nagy súllyal jelentkezik a vállalati tervezéssel szemben A vállalati tervezési rendszer korszerűsítése csak a vállalati irányítási rendszerrel fennálló szoros kapcsolatai tükrében végezhető el eredményesen, A továbbiakban ezért azt vizsgáljuk meg, hogy a tervezés milyen helyet foglal el az irányítási funkciók között, honnan származtathatók A vállalati tervezés hangsúlyozott jelentőségére mutat rá Pereimen megállapítása: "A tervezés az irányítási funkciók között sajátos szerepet játszik: a vállalati irányítás valamennyi funkciójával kapcsolatos, közvetlen hatást gyakorol a vállalati gazdálkodásra,"lényegi és tartalmi vonásai, milyen tényezők befolyásolják a tervezőmunkával kapcsolatos munkamegosztás ki-alakítását. A tervezés, mint az irányítás funkcióját a szakirodalomban eltérő módon határozzák meg. Nem alakult ki egységesen elfogadott vélemény a tervezés tartalmát, valamint .az irányításhoz való viszonyát illetően sem, Mindez abból ered, hogy a tervezés olyan bonyolult társadalmi-gazdasági kategória, amely nemcsak gazdasági, hanem politikai tartalommal is rendelkezik. Szükségesnek látszik ezért az irányítás és vezetés fogalmainak, funkcióinak megvilágítása, a tervezés tartalmának és a többi funkcióval való kapcsolatának egyértelműbbé tétele.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tervezés, Vállalatirányítás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
1.Az irányítás fogalma
2
2.Az irányítás funkciói
5
3.Az általános funkciók felosztása
10
4.A konkrét funkciók felosztása
15
Irodalom
19
Hátsó borító
[20]