Miért rugalmasak? corvina logo

További szerzők: Becsky Róbert; Inzelt Annamária
Cím: Miért rugalmasak?
Alcím: Nyolc gépipari szövetkezet példája
Megjelenési adatok: Kossuth könyvkiadó, Budapest, 1982. | ISBN: 963-09-2034-4

coverimage A magyar iparszervezetben - amint ismeretes - a kis- és középvállalatok aránya csekély. Kis részarányuk visszahat a meglevő kis- és középvállalatok működési feltételeire, gazdasági céljaira, a környezettel szembeni magatartására is. Emiatt a magyar kis- és középvállalatok működését a nagyságtól független sajátosságok is jellemzik. Ezt figyelembe véve is úgy véljük, hogy a kis- és középvállalatok működése, gyakorlati tapasztalatainak megfigyelése és elemzése alapján megválaszolhatjuk azt a kérdést, hogy a kis- és középvállalatok számának szaporodásától és működési feltételeik megváltoztatásától mennyiben várható a magyar ipar alkalmazkodókészségének és versenyképességének javulása. Az alkalmazkodóképességet a fejlesztési és értékesítési tevékenység tanulmányozásával vizsgáltuk. Kutatásunk közelebbi célját a következőkben határozhatjuk meg: a kisebb vállalatoknak milyen, a nagyvállalatoktól eltérő sajátosságaik vannak a környezethez fűződő kapcsolataikban, azaz beszerzési, értékesítési, kooperációs, műszaki fejlesztési és piacválasztási gyakorlatukban? A vállalat rugalmasságának alakulásában nem kis szerepet játszik a vállalaton belüli és a külvilággal kiépített kapcsolatrendszer és az, hogy milyen érdekek alapján születnek a fejlesztési döntések; hogyan, milyen gyakran kerül sor az új termékek bevezetésére stb. Ezekre a kérdésekre kell választ keresnünk, hogy eldönthessük, vajon a vállalat nagyságából -ami többnyire eltérő tulajdonformával is párosul - származó eltérő irányítás, nagyobb önállóság, az erősebb piaci orientáció mennyiben jelent előnyöket a kisebb vállalkozások számára. Napjainkban igen sok szó esik a kisvállalatokról. Ez fel is menthetne bennünket a fogalommagyarázat kötelezettsége alól. A hazai szóhasználatban az elmúlt öt évben azonban a fogalom tartalmi módosulását figyelhetjük meg. Az utóbbi időben a kutatók egy része a kisvállalat fogalmát leszűkíti a (20 fő alatti) törpevállalkozásokra. A zöld út biztosítása a törpevállalkozások keletkezéséhez (működéséhez, megszűnéséhez) valóban a gazdaságpolitika egyik igen aktuális feladata. Az aktualitás, a törpevállalkozásoknak a figyelem fókuszába kerülése magyarázatát adja a kisvállalat „hétköznapi” fogalma változásának. A tudomány egyébként adós a vállalatnagyságok pontos definíciójával. Nem is könnyű feladat az egyes vállalati nagyságkategóriák közötti határok meghúzása, mivel nem áll rendelkezésre pontos, általános érvényű mutató. Azt könnyű megállapítani, hogy hol kezdődnek a kisvállalatok, nehezebb viszont meghatározni, hogy hol végződnek, azaz meddig kicsi egy vállalkozás. A vállalatok, üzemek nagyság szerinti kategorizálására a legelterjedtebb kritérium a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatottság szerinti minősítés azonban - különösen a második világháború utáni időszakban - egyre kevésbé jellemzi jól a vállalatok valóságos nagyságát. Ezért célszerű a vállalati méret- és nagyságrendi megoszlás elemzésére együttesen használni olyan különböző ismertetőjegyeket, mint a termelési érték, a forgalom, a létszám, az állóeszközök értéke.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Ipar, Gazdálkodás, Piac, Fejlődés, Pozíció, Szövetkezet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Bevezető
5-9
Az ipari szövetkezeti mozgalom Magyarországon
11-16
A kiválasztott gépipari szövetkezetek
17-24
Fejlődési pályák, fejlesztési utak
25-52
   Beszáll az agytrösz
27-37
   „Belföldi követő” fejlesztés -másutt kifutó profilok átvétele
37-41
   Termelési, értékesítési együttműködés a fejlesztés érdekében
41-48
      Külföldi partner
41-45
      Belföldi partner
45-48
   A fejlesztési utak közös vonásai
48-52
Piaci pozíciók
53-76
   A szövetkezetek beszerzési lehetőségei
53-59
   Értékesítés a szövetkezeteknél
59-73
      Belföldi piac
61-64
      Külföldi piacok
64-73
   Kapcsolat a külkereskedelmi vállalatokkal
73-76
Néhány következtetés
77-80
Irodalom
81-84
Tartalom
86
Kolofon
Hátsó borító