Dél-Dunántúl közlekedésének fontosabb közgazdasági kérdései

Szerző: Beke Jenő
Cím: Dél-Dunántúl közlekedésének fontosabb közgazdasági kérdései
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok körébõl
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1988.

coverimage A magyar gazdaság az utóbbi 10 évben válságos éveket élt át. Teljesitőképessége egyre inkább elmaradt a fokozódó hazai és külpiaci elvárások mögött. A külgazdasági egyensúly javítása, a fizetőképességünk megtartása érdekében eszközölt gazdasági visszafogás a beruházások, a gazdaságfejlesztési programok csökkentését eredményezte és e gazdasági növekedés visszaeséséhez vezetett. Dél-Dunántúlt sem kerülték el hazánk gazdaságát alapvetően megrázó jelenségek: vészhelyzetben vannak a legmagasabb termelési értéket előállító kitermelő ágazatok /feketeszén, uránérc/, az építőipari vállalatok termelése napjainkban csak a hetvenes évek közepének szintjén mozog, az aszályos esztendők és az elvonáscentrikus szabályozók válsághelyzetbe sodorták a mezőgazdasági nagyüzemeket is. A közlekedési infrastruktúra tőkeállománya és térszerkezete, az általa nyújtott szolgóltó:ások mennyisége és minősége a vizsgált dél-dunántúli régió, illetve az egész magyar gazdaság működésének is egyik létfeltétele. Széchenyi István az első közlekedéspolitikai koncepcióban /1840/ a következőket írja: "A közlekedés fejlődése szoros kapcsolatban van a társadalmi-gazdasági fejlődéssel. A lakossági mobilitás, az igazgatási és irányítási rendszer, a településhálózat fejlődése stb., a termelőágazatok, a külgazdasági kapcsolatok szüntelenül új, változó igényeket támasztanak a közlekedéssel szemben. Ugyanakkor maga a közlekedési tevékenység is visszahat a gazdaságra." A mai magyar gazdaságban a közlekedés helyzete szemléletesen tükrözi az elmúlt évtizedek elhibázott gazdaságpolitikai prioritásait, amely a termelőszektorok fejlesztésének adott elsődlegességet, ezáltal pedig csak maradékelven biztosíthatta az elhasználódott termelőeszközeinek pótlását.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Közlekedés, Dél-Dunántúl
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Tartalomjegyzék
[1]
Bevezetés
[2]
I. Nemzetközi és hazai közlekedésgazdasági kutatások főbb vonásai az elmúlt évtizedben
2
   1. A nemzetközi közlekedési kutatások áttekintése
2
      1.1. A vasúti közlekedés
2
      1.2. Közúti közlekedés
4
      1.3. Városi közlekedés
4
      1.4. Vízi közlekedés
5
      1.5. Légi közlekedés
6
      1.6. Környezetvédelem
6
      1.7. Közlekedésbiztonság
7
   2. A hazai közlekedésgazdasági kutatások sajátosságai
9
II. A természeti-és gazdaságföldrajzi adottságok jellemzői Dél-Dunántúlon
12
   1. A természetföldrajzi adottságok szerepe Dél-Dunántúl közlekedésében
12
   2. Egyes társadalmi-gazdasági tényezők regionális sajátosságai
13
      2.1. Népesség és településhálózat
13
      2.2.Ipar
15
      2.3. Építőipar
16
      2.4. Mezőgazdaság
17
      2.5. Idegenforgalom
19
III. Dél-Dunántúl közlekedése
20
   1.Áruszállítás
20
      1.1. Vásúti áruszállítás
23
      1.2. Közúti áruszállítás
27
         1.21. Közforgalmú közúti áruszállítás
28
            1.21.1. A szállítások jellemző árucsoportjai és irányai
29
         1.22. Nen közforgalmú /közületi/ áruszállítás
30
         1.23. Magán áruszállítás
31
      1.3. Vizi áruszállítás
35
      1.4. Csővezetékes szállítás
36
   2. Személyszállítás
38
      2.1. Vasúti személyszállítás
38
         2.11. Vasúti személyszállítás minőségi tényezői
38
      2.2. Közúti személyszállítás
40
         2.21. Közforgalmú közúti személyszállítás
40
            2.21.1. Helyi közforgalmú személyszállítás
40
            2.21.2.Helyközi közforgalmú személyszállítás
43
         2.22.Nem közforgalmú személyszállítás
44
         2.23.Magán személyszállítás
45
         2.3.Légi személyszállítás
46
IV.Az árú és személyszállítási teljesítményeket befolyásoló fontosabb tényezők
47
   4.1.Vasúti járműállomány
47
   4.2.Közúti járműállomány
48
   4.3.Közlekedési hálózat
51
      4.31.Vasúthálózat
51
      4.32.Közúthálózat
53
   4.4.Közgazdasági feltételrendszer
55
      4.41.Eszközgazdálkodás
55
         4.41.1.Az állóeszköz-állomány újraértékelésének aktuális kérdései
60
         4.41.1.A fenntartási tevékenység tendenciái
61
      4.42.Munkaerő és bérgazdálkodás
62
      4.43.A közlekedés támogatási és elvonási rendszerének alakulása
64
      4.44.Áru- és személydíjszabási rendszer
66
Összefoglalás
69
Irodalomjegyzék
76
Hátsó borító
[81]