Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából corvina logo

Szerkesztők: Béli Gábor; Kis Kelemen Bence; Mohay Ágoston; Szalayné Sándor Erzsébet
További szerzők: Szalayné Sándor Erzsébet; Guillaume, Gilbert; Higgins, Rosalyn; Tomka, Peter; Martonyi János; Gyurcsík Iván; Bruhács János ; Kovács Péter; Sulyok Gábor; Kajtár Gábor; Csapó Zsuzsanna; Kis Kelemen Bence; Béli Gábor; Tóth Norbert; Békési Gábor; Molnár Bálint; Nagy Katalin ; Szijártó István; Molnár Kata; Mohay Ágoston
Cím: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából
Sorozatcím: Studia Europaea, 2062-5049 | Sorozat szerkesztő: Szalayné Sándor Erzsébet
Megjelenési adatok: Publikon kiadó, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PTE ÁJK Európa Központ, Pécs, 2018. | ISSN: 2062-5049 | ISBN: 978-615-5457-85-2

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara - Nemzetközi- és Európajogi valamint Jogtörténeti Tanszékeinek kezdeményezésére - 2018. október 19-én emlékkonferenciát szervezett Herczegh Géza Gábor nemzetközi jogász, egykori pécsi professzor születése 90. évfordulójának tiszteletére. A konferencia a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvánnyal együttműködésben valósult meg Pécsett. A rendezvény célja a nemzetközi hírű jogászprofesszor életműve előtti tisztelgés volt: máig nagy jelentőségű munkásságának különböző vetületeiről hágai bírótársak, magyar pályatársak, kollégák, tanítványok és a pécsi Óriás Nándor Szakkollégium joghallgatói tartottak előadásokat. Jelen kötet első részében a Herczegh Gézáról mint kollégáról, mesterről és nemzetközi jogászról elhangzott személyes hangvételű, részben kifejezett szakmai méltatásokat tartalmazó írásműveket közöljük magyar nyelven. A hágai bírótársak méltatásai magyarul és angol illetve francia nyelvű eredeti változatban is olvashatóak. A kötet további részében az ünnepelt tudományos érdeklődésének két kiemelt területéhez igazodó tanulmányok kaptak helyet: a humanitárius nemzetközi jog és a kisebbségek nemzetközi jogi védelmének egyes aktuális, jogalkotási és jogalkalmazási dilemmáit felvázoló írások olvashatók a magyar nemzetközi jogász közösség tagjainak tollából. Az Óriás Nándor Szakkollégium hallgatói jogtörténeti és nemzetközi jogi tanulmányaikkal kívántak tisztelegni Herczegh Géza professzor előtt, így adózva a nemzetközi jogi tanítómester emlékének - aki nem csak tudományos kutatóként, de gyakorló alkotmánybíróként és nemzetközi bírósági bíróként is példaképpé vált a magyar jogászgenerációk számára. Az egykori jogászprofesszor, pécsi jogi kari dékán és díszdoktor születése 90. évfordulójának évében, 2018 júniusában a Magyar Örökség Díj posztumusz átadása, majd a 2018 októberében szülővárosában, Nagykaposon lezajlott szoboravatás után a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara jelen kötettel is tisztelegni kíván Herczegh Géza munkássága előtt. (...) Csendes derűre - egyúttal csendes és koncentrált erőre asszociálunk a legtöbben, akik ismertük Herczegh Géza Gábort. Tanár, mentor, tanácsadó és barát sokunk számára - a nemzetközi jogászok láthatatlan kollégiumának kevés olyan tagja van, aki valamilyen formában ne találkozott volna vele előadótermekben, tárgyalótermekben, vagy ne forgatta volna haszonnal az írásait. Nemzetközi jogászok generációi olyan személyiségként tartják emlékezetükben, aki őszinte érdeklődéssel fogadta beszélgetőpartnereit akár magyarul, franciául, angolul vagy németül zajlott is a szakmai vagy baráti társalgás - függetlenül attól, hogy a visszaemlékezők annak idején elsőéves joghallgatók vagy kiemelkedő jogtudósok, netán éppen az Alkotmánybíróság vagy a Nemzetközi Bíróság bírái voltak is. Az 1928. október 17-én a mai Szlovákia területén, Nagykaposon született és Budapesten, 2010. január 11. napján elhunyt nemzetközi jogtudós, egyetemi tanár, bíró és akadémikus személyes történetén szűkebb értelemben két ország, tágabb értelemben egész Európa huszadik századi története és bizonyos értelemben a nemzetközi jog története is átrobogott.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Tanulmány, Egyetem, Munkásság, Évforduló, Megemlékezés, Oktató, Tisztelgés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék