A beruházások időbeli alakulásáról corvina logo

Szerző: Bélyácz Iván
Cím: A beruházások időbeli alakulásáról
Alcím: Gondolatok a beruházási ráta ingadozásának okairól : I. évfolyam
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok köréből ; 1. évf.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1977.

coverimage A mindenkori közgazdasági szakirodalom jelentőségét hangsúlyozó teret szentelt a beruházásoknak, elméleti és gyakorlati kérdéseinek egyaránt. Tekintettel a beruházási kérdéskör komplexitására, mind az elméleti lapok kifejtése, mind a gyakorlati tapasztalatok rendszerezése teljes mélységében, részterületenként történhetett. Egy rövidebb dolgozat még a részterület feldolgozásának igényével sem vállalkozhat három évtized gazdag tapasztalatait sem teljességgel értékelni, sem rendszerezni. E dolgozatban a beruházások időbeli alakulását vesszük vizsgálat alá, hosszabb időszak tendenciáit alapul véve, fejlődési szabályszerűségek feltárása céljából. A hosszabb időszak gazdasági folyamatait elemző munka mentesül a rövid időszakok tendenciákat nem mutató hiányosságától, ellenben beleütközik az időbeli összehasonlítás nem kevésbé problematikus tényébe. Hosszabb időszak távlatéban bizonyára célszerűbb a tendenciák minőségi vonásaira összpontosítani a figyelmet, hiszen az 1350-es évek elejének 10 milliárdos és az 1970-68 évek elejének 100 milliárdos beruházási teljesítése sem az árszínvonal, sem a beruházási javak használati érték szerinti összetétele tekintetében nem mentes a nehézségektől, ami a reális összehasonlítást illeti, A minőségi normának hangsúlyozása nem jelenti a számszerű adatsorok jelentőségének lebecsülését, sőt kifejezetten támaszkodnunk kell ezekre. A beruházások helyét kijelölve a gazdasági fejlődésben leszögezhetjük, hogy fejlődésünk utóbbi három évtizedes időszakában a beruházási tevékenység, az általa létrehozott termelő-kapacitások és nem termelő objektumok alapvetően hozzájárultak ahhoz az eredményes átalakuláshoz, amelynek során a fejletlen agrár-ipari strukturákból közepesen fejlett ipari-agrár struktúra alakult ki.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Egyetemi jegyzet, Gazdaságpolitika, Beruházás, Beruházáspolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
[1]
1. A beruházások szerepéről
[2]-4
2. A beruházások időbeli alakulásának jellege
4-11
3. A ciklikusság lehetséges okairól
11
   3.1. A beruházások feszítésére, illetve túlfeszítésére való törekvés
12-21
   3.2. A népgazdasági tervezés szerepe a ciklusok alakításában
21-23
   3.3. A beruházások döntési-finanszírozási rendszerének szerepe
23-29
   3.4. A naturális és értéki szabályozás hatása
29-34
   3.5. Az állóalapok megujításának szerepe a ciklusképzésben
34-38
   3.6. A beruházási szerkezet alakulásának hatása
38-43
   3.7. A beruházás és a termelés kapcsolatának szerepe
43-48
4. A ciklusképző okok és a ciklikusság
48-50
Forrásmunkák
51-52
Hátsó borító
[53]