Amortizáció és felhalmozás

Szerző: Bélyácz Iván
Cím: Amortizáció és felhalmozás
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudomány köréből ; 11. évf.
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1987. | ISSN: 0209-9187 | ISBN: 963-641-242-1

coverimage Az állótőke újratermelését, benne az amortizáció szerepét az elmélet fejlődésén keresztül vizsgálhatjuk. A közgazdasági gondolkodásban a 18. század közepétől fedezhetünk fel az álló- és forgótőke elhatárolására, valamint az állótőke pótlására utaló nyomokat. Először a fiziokraták munkáiban kezdődik az üzemi forgótőke /avances annuelles/ megkülönböztetése az állandó tőkétől /avances primitives/. Marx A Tőke második kötetében lényegretörőnek minősíti Quesnay megkülönböztetését mivel ő a termelőtőke két elemének különbségét a késztermék értékébe való bekerülés eltéréseként ábrázolja.A termelő tőke bizonyos része egy év alatt, másik része pedig hosszabb idő /tíz év/ alatt térül meg. Quesnay a különbségeket magából az újratermelési folyamatból és annak szükségszerűségéiből vezette le. Ahhoz, hogy ez a folyamat folytonos legyen, az évi termék értékéből az évi előlegek értékét évente teljesen pótolni kell, a befektetett tőke értékét viszont csak apránként, úgyhogy azt csak évek során kell teljesen pótolni és ezért teljesen újratermelni. Marx ugyanitt arra is utal, hogy a későbbi fiziokraták az említett előlegeket /avances/ egyre gyakrabban tőkének nevezik. Mindazonáltal figyelemre méltó R. Meek megjegyzése a fiziokraták műveit feldolgozó munkájában. Ő az avances annuelles és avances primitives kategóriákat "annual advances" és "orlginal advances" kifejezésekkel jelöli, kiemelve, hegy nagy a csábítás az említett fogalmakat "working capital" és "fixed capital" modem ekvivalensekkel helyettesíteni tudva azt, hogy a teljes azonosság aligha feltételezhető.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Amortizáció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
1.Az állótőkefogalom fejlődése a Marx előtti közgazdaságtanban
[1]
2.Az állótőke úratermelésének helye Marx munkásságában
8
3.Luxemburg Marx-kritikája a tőkefelhalmozás kapcsán
30
4.Viták az amortizáció szerepéről a nagy válság után
36
5.Fordulat az amortizáció szerepének értelmezésében a negyvenes és ötvenes évek fordulóján
47
Jegyzetek
68
1.számú függelék-Az amortizáció kamatozása 5-os kamatláb mellett
81
2.számú függelék-Az amortizáció újrabefektetése,a pótlás feletti többlet képződése
82
3.számú függelék-A bruttó tőkeképződés szerkezete Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban a 20-as és a 30-as évek fordulóján
83
4.számú függelék-Bruttó állótökeképződés,amortizáció,nettó beruházás
84
5.számú függelék-Bruttó beruházás,amortizáció,nettó beruházás,összes beruházás millió
85
6.számú függelék-D/G,R/G,és R/D végső értékei r.m függvényben
86
7.számú függelék-A nemszükséges amortizációs alapok hozzájárulása a nettó beruházáshoz
87
Hátsó borító
[89]