Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai corvina logo

Szerző: Benke József
Cím: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1998.

coverimage 1998. október 14. egyetemünk, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem pécsi tanévnyitójának 75. évfordulója. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk egyetemünk történetére és ezen életrajzi összeállítás keretében felidézzük az egyetem vezetőinek, nagy tudósainak életútját, szellemét, munkásságát. A történelmi háttér, amelyben nagy elődeink éltek, dolgoztak talán a magyar történelem legviharosabb korszaka volt (1914-1947). Ők mégis eredményesen gyakorolták hivatásukat: szoros kapcsolatot tartottak fenn a nemzetközi tudományos élettel, publikáltak, oktattak, külföldön előadásokat tartottak - a háború szabdalta világban is. Hetven olyan személyiség életrajzát mutatja be a szerző, akik szakterületükön kiemelkedőt alkottak, és emellett az egyetem vezetésével meghatározták a kor szellemi életét: az új értelmiségi generációk nevelésével hatni tudtak saját koruk és a következő évtizedek kultúrájára. A 70 professzor több mint harmada akadémikus volt, közülük ketten az MTA elnöki tisztségét is betöltötték. Nagyon örülök, hogy a szerző vállalkozott arra, hogy egyetemünk nagy tudósait, tisztségviselőit bemutassa. Nemcsak életútjukat, munkásságukat ismerteti meg a „hálás utókorral" a szerző, de szellemiségüket, egyéniségüket is sikerült megidéznie. Ezzel a kötettel - úgy gondolom -, méltóképp emlékezünk elődeinkre, akik például szolgálnak mai - átalakulásában is a tudomány, az egyetemi szellem állandóságát, jelentőségét egyre inkább elismerő - korunkban. Ezen a napon egyetemünk szerencsétlen sorsú névadója, Erzsébet királyné halálának centenáriumáról is meg kell emlékeznünk.
Kategóriák: Egyetemtörténet, Történelem
Tárgyszavak: Erzsébet Tudományegyetem
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Előszó
7
Bevezetés
9-11
Rektorok névsora
12
Jog és államtudományi kar dékánok névsora
13
Orvostudományi kar dékánok névsora
14
Bölcsésztudományi kar dékánok névsora
15
Hittudományi kar dékánok névsora
16
Összegezés (a professzor rektorsága, dékánsága, élete)
17-20
Professzorok: születési sorrendben
21-231
   Abay Gyula
22-24
   Albrich Konrád
25-27
   Ángyán János
28-30
   Bakay Lajos
31-33
   Berde Károly
34-36
   Birkás Géza
37-39
   Bozóky Géza
40-42
   Császár Elemér
43-45
   Császár Elemér
46-48
   Falcsik Dezső arcképe
   Polner Ödön arcképe
   Kérészy Zoltán arcképe
   Finkey ferenc arcképe
   Dambrovszky Imre
49-51
   Deák János
52-54
   Duzár József
55-57
   Entz Béla
58-60
   Falcsik Dezső
61-63
   Faluhelyi Ferenc
64-66
   Fenyvessy Béla
67-69
   Finkey Ferenc
70-72
   Gorka Sándor
73-75
   Gyomlay Gyula
76-78
   Halasy-Nagy József
79-81
   Heim Pál
82-84
   Hodinka Antal
85-87
   Holub József
88-90
   Imre József
91-93
   Irk Albert
94-95
   Fenyvessy Béla arcképe
   Lukinich Imre arcképe
   Heim Pál arcképe
   Nagy Józsej arcképe
   Jánossy Lajos
97-99
   Karner Károly
100-102
   Kerényi Károly
103-105
   Kérészy Zoltán
106-108
   Késmárky István
109-111
   Kiss Albert
112-114
   Kiss Jenő
115-117
   Klemm Antal
118-120
   Koltay-Kastner Jenő
121-123
   Kornis Gyula
124-126
   Koszó János
127-129
   Kovács Sándor
130-132
   Kováts Ferenc
133-135
   Krisztics Sándor
136-138
   Lissák Kálmán
139-141
   Lukinich Imre
142-144
   Mihálffy Ernő arcképe
   Bakay Lajos arcképe
   Gyomlay Gyula arcképe
   Vasváry Ferenc arcképe
   Mansfeld Géza
145-147
   Melczer Miklós
148-150
   Mihálffy Ernő
151-153
   Molnár Kálmán
154-156
   Neuber Ernő
157-159
   Óriás Nándor
160-162
   Pázmány Zoltán
163-165
   Pekár Mihály
166-168
   Podmaniczky Pál
169-171
   Polner Ödön
172-174
   Prinz Gyula
175-177
   Prőhle Károly
178-180
   Reuter Camillo
181-183
   Rhorer László
184-186
   Schaurek Ráfael
187-189
   Scipiades Elemér
190-192
   Imre József arcképe
   Weszely Ödön arcképe
   Entz Béla arcképe
   Hodinka Antal arcképe
   Sólyom Jenő
193-195
   Stráner Vilmos
196-198
   Szentágothai János
199-201
   Thienemann Tivadar
202-204
   Tolnai Vilmos
205-207
   Tóth László
208-210
   Tóth Zsigmond
211-213
   Vargha Damján
214-216
   Pázmány Zoltán arcképe
   Mansfeld Géza arcképe
   Dambrovszky Imre arcképe
   Scipiades Elemér arcképe
   Vári Rezső
217-219
   Vasváry Ferenc
220-222
   Vinkler János
223-225
   Weszely Ödön
226-228
   Wiczián Dezső
229-231
Utószó
232-236
   Birkás Géza arcképe
   Vinkler János arcképe
   Tóth Zsigmond arcképe
   Vargha Damján arcképe
   Schaurek Ráfael arcképe
   Ángyán János arcképe
   Holub József arcképe
   Krisztics Sándor arcképe
Bibliográfia
237
Tartalom
239-240
Hátsó borító