Emberi játszmák corvina logo

Szerző: Berne, Eric
Cím: Emberi játszmák
Sorozatcím: Lélek kontroll
Fordító: Hankiss Ágnes
Megjelenési adatok: Háttér Kiadó, Budapest, 1984. | ISSN: 1217-0364 | ISBN: 963-8128-33-X
Megjegyzés: Negyedik kiadás

coverimage Ezt a könyvet elsősorban a Tranzakcionális elemzés a pszichoterápiában című könyvem' folytatásának szántam, de úgy írtam meg, hogy attól függetlenül is olvasható és megérthető. A játszmák elemzéséhez és világos megértéséhez szükséges elméletet az I. rész összegezi. A II. rész az egyes játszmák leírását tartalmazza. A II. rész új klinikai és elméleti anyagot foglal magába, amely — a régit kiegészítve — lehetővé teszi, hogy némileg megértsük, mit jelent a játszmáktól való mentesség. Azok számára, akik alaposabb ismeretekre kívánnak szert tenni, a korábbi kötet elolvasását javaslom. A mindkét könyvet tanulmányozó olvasók észre fogják venni, hogy az elmélet alakulásán túl a jelen kötetben kisebb terminológiai és nézőpontbeli változtatások találhatók, melyek a problémák továbbgondolásán és új klinikai anyagon alapulnak. E könyv szükségességét az jelezte, hogy a tanítványok és az előadások hallgatósága igényelte a tranzakcionális elemzés elveinek bemutatásakor példaként röviden említett játszmák listáját vagy bővebb kifejtését. Köszönet illeti meg ezeket a tanítványokat és hallgatóságot általában, különösen pedig azokat a pácienseket, akik új játszmákat mutattak meg, tártak fel vagy neveztek el; legnagyobb köszönet illeti Miss Barbara Rosenfeldet az emberek meghallgatásának művészetéről és jelentőségéről adott sok-sok gondolatáért; valamint, másokkal együtt, Mr. Melvin Boyce-t, Mr. Joseph Concannont, dr. Franklin Ernstet, dr. Kenneth Evertst, dr. Gordon Grittert, Mrs. Frances Matsont és dr. Ray Pointdextert számos játszma önálló feltárásáért és tapasztalati megerősítéséért. Két okból is külön említést érdemel Mr. Claude Steiner, aki korábban a San Francisco Social Psychiatry Seminars kutatási vezetője volt, jelenleg pedig a Michigani Egyetem Pszichológia Tanszékén dolgozik. Ő vezette az első kísérleteket, amelyek az itt tárgyalt kérdések közül sokat igazoltak, s e kísérletek eredményeként segítségemre volt az autonómia és az intimitás tenyészetének tisztázásában. Köszönet illeti továbbá Miss Viola Littet, a Szemináriumok gazdasági titkárát és Mrs. Mary N. Williamst, titkárnőmet, nem szűnő segítségükért, valamint Anne Garrettet a kézirat átolvasásában való közreműködéséért. A tömörség kedvéért a játszmákat többnyire a férfi szempontjából írjuk le, hacsak nem kifejezetten női játszmák. Ha a nő szerepe jelentősen eltér a férfiétól, akkor azzal külön foglalkozunk. A szókincs és a felfogás megválasztásánál elsősorban a gyakorló klinikust vettük figyelembe, de más szakmák képviselői is érdekesnek és hasznosnak találhatják a könyvet. A tranzakcionális játszmaelemzést világosan meg kell különböztetnünk gyorsan fejlődő testvérétől, a matematikai játszmaelemzéstől, noha a szövegben használt némelyik szakkifejezés — például a „nyereség” — ma már eléggé matematikai. A játszmák matematikai elméletét R. D. Luce és H. Raiffa Játszmák és döntések című könyve tekinti át részletesen.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Ember, Játszma, Társas
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5-9
Előszó
13-15
Bevezetés
17-27
   1. A társas érintkezés
17-20
   2. Az idő strukturálása
20-27
I. Rész: Játszmaelemzés
29-83
   Első fejezet: Strukturális elemzés
31-37
   Második fejezet: Tradicionális elemzés
38-44
   Harmadik fejezet: Eljárások és rituálék
45-51
   Negedik fejezet: Időtöltések
52-60
   Ötödik fejezet: Játszmák
61-83
      1. Meghatározás
61-63
      2. Egy tipikus játszma
64-74
      3. A játszmák keletkezése
74-77
      4. A játszmák funkciója
78-80
      5. A játszmák osztályozása
80-83
         Jegyzetek
82-83
II. Rész: Játszmatár
85-221
   Bevezetés
87-88
   1. Jelölés
88-90
   2. Köznyelvi kifejezések
90
   Hatodik fejezet: Életjátszmák
91-115
      1. Alkoholista
91-101
         Elemzés
100-101
      2. Adós
101-105
      3. Rúgj belém!
105-107
      4. Most rajtacsíptelek, te gazember!
107-110
         Elemzés
110
      5. Ennek is te vagy az oka!
111-115
         Részleges elemzés
114-115
         Jegyzet
115
   Hetedik fejezet: Házassági játszmák
116-139
      1. Sarokba szorítás
116-121
      2. Bíróság
121-124
         Elemzés
123-124
      3. Frigid nő
124-128
         Elemzés
128
      4. Űzőtt vad
129-132
      5. Ha te nem lennél
133
      6. Láthatod, hegy mindent megpróbáltam
133-138
         Elemzés
137-138
      7. Drágám
138-139
   Nyolcadik fejezet: Társasági játszmák
140-157
      1. Hát nem borzasztó?
140-143
      2. Szépséghiba
144-145
      3. Sclemiel
145-148
         Elemzés
147-148
      4. És miért nem — Hát igen, de
148-157
         Elemzés
157
   Kilencedik fejezet: Szexualis játszmák
158-170
      1. Verekedjetek meg ti kelten!
159-160
      2. Perverzió
160-161
      3. Megerőszakolósdi
162-166
         Elemzés
165-166
      4. Harisnyajátszma
166-168
      5. Perpatvar
168-170
   Tizedik fejezet: Alvilági játszmák
171-183
      1. Rabló-Pandúr
171-177
         Elemzés
177
      2. Hogyan lehet innen meglépni?
178-180
      3. Húzzuk be a csőbe!
180-183
         Jegyzet
182
   Tizenegyedik fejezet: Játszmák a rendelőben
184-213
      1. Melegház
184-186
      2. Én csak segíteni próbálok rajtad
186-192
         Elemzés
191-192
      3. Nyomor
192-197
      4. Paraszt
197-201
      5. Pszichiátria
202-206
      6. Ostoba
206-209
      7. Faláb
209-213
   Tizenkettedik fejezet: Jó játszmák
214-221
      1. Buszsofőr szabadságon
215
      2. Gavallér
216-218
         Részleges elemzés
218
      3. Örülök, ha segíthetek
218-220
      4. Házibölcs
220
      5. Örülnek majd, hogy ismertek
221
III. Rész: Túl a játszmákon
223-243
   Tizenharmadik fejezet: A játszmák jelentősége
225-227
      Jegyzet
227
   Tizennegyedik fejezet: A játékosok
228-230
   Tizenötödik fejezet: Paradigma
231-234
   Tizenhatodik fejezet: Autonómia
235-240
   Tizenhetedik fejezet: Az autonómia elérése
241-242
   Tizennyolcadik fejezet: És mi jöhet a játszmák után?
243
Függelék
244-251
   A viselkedés osztályozása
244-246
   Az időtöltések (I) és a játszmák (J) mutatója
247-251
Kolofon
Hátsó borító