A munkaidő-gazdálkodási prognózis készítésének előkészítő vizsgálata corvina logo

Szerző: Borli Károly
Cím: A munkaidő-gazdálkodási prognózis készítésének előkészítő vizsgálata
Alcím: (reprezentatív munkanapfényképezés alkalmazásával)
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok köréből ; 2. évf. 4.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 1978.

coverimage A munkaidő-gazdálkodás kidolgozásakor szükséges, hogy a vállalat ismerje a leglényegesebb tartalékokat, veszteségforrásokat. A tartalékok, veszteségforrások jelentős része feltárható és realizálható, ha Ismerjük a munkaidő szerkezetét. Az első ilyen irányú vizsgálatokat a XX. század elején az Egyesült Államokban végezték. A munkaidő szerkezetét vizsgáló módszereket Időtanulmányoknak hívjuk. Az időtanulmányok lehetővé teszik a műszakon belüli kieső és veszteségidők felderítését, és olyan szervezési intézkedések, tervek készítését, amelyek végrehajtásával csökkenthetők a kieső és veszteségidők, és növelhető ezáltal a termelékenység. Mindennek fontosságát napjainkban, amikor a munkaerő extenziv növelésére egyre kevesebb lehetőség nyílik, nem kell külön hangsúlyozni. Az állami iparban 1960-hoz viszonyítva 1975-re a munkások száma csak 22,1 %-kal nőtt, de 1969 óta /127,3 %/ egyenletesen csökken. A csökkenés fontosabb okai: a mezőgazdasági üzemek megszilárdulása, a szolgáltatások dinamikus fejlődése, és demográfiai okok. A munkaerővel való ésszerű gazdálkodásra az MSZMP II, Kongresszusa is felhívta a figyelmet: "Munkánk megjavitásának fontos követelménye, hogy jobban éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek az üzem- és munkaszervezésben, a munkaerőgazdálkodásban, a munkaidőalapok jobb kihasználásában rejlenek.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Gazdálkodás, Prognóziskészítés, Munkaidő-gazdálkodás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
1. A munkaidő-gazdálkodási prognóziskészítés jelentősége
[2]
2. Veszteségidő elemzés mintavételes eljárással
5
3. Egy munkapszichológiai vizsgálat tapasztalatai a munkanapfényképezéssel kapcsolatban
7
4. A gyártási és munkafolyamat rendszer-szemléletü közelítésének jelentősége a tartalékfeltárás szempontjából
10
5. Munkanapfényképezés tapasztalatai egy gépipari üzemben
15
   Következtetések
16
   A termelőtevékenység részletezésének elemzése főidők és mellékidők alakulása
16
   Munkahely kiszolgálási és személyi szükségleti idők
17
   Veszteségidők részletezésénekelemzése
17
   Összefoglaló javaslatok a szervezésfejlesztési prognózis kidolgozásához
18
6. Munkanapfényképezés tapasztalatai egy gépipari vállalat forgácsoló üzemében
19
   Létszám és kapacitásvizsgálat
19
   1. tábla
20
      Létszámmegoszlás műszaki és gépfajták szerint
20
      Terhelés- és kapacitásvizsgálat
21
   2. tábla
21
      A fúró- és eszterggépek terhelése
21
      Gép és munkaidő kihasználás
25
   3. tábla
25
      Létszám- és létszámelláttotság gépfajtánként
25
      A technológiánkénti munkaidő-kihasználás megállapítása mintavételes munkanap-felyétellel
26
      Az eredmények pontosságának ellenőrzése
27
   4. tábla
28
      A munkanapfelvétel eredményei
28
Összefoglalva
30
Hátsó borító
[31]