A megcsonkított Magyarország corvina logo

Szerző: Buday László
Cím: A megcsonkított Magyarország
Sorozatcím: A Pantheon ismerettára ; 2.
Megjelenési adatok: Pantheon Irodalmi Intézet, Budapest, 1921.

coverimage Ez a könyv nem megnyugvást jelent, söt bizik abban, hogy a földrajzi tényezők örök törvényei, a gazdasásági erők vonzása nem marad gyöngébb fél a békeokmány papirosával szemben. Azt a helyzetet azonban, amibe kerültünk Magyarország megcsonkítása folytán, ismernünk kell, hogy a közeljövő kisebb számvetéseit meglehessük, s az ujabb fejlődés nagy körvonalait fölrajzolhassuk. Szétszórtan több adat jelent már meg a megcsonkított Magyarország állapotáról és elszakított részeiben való veszteségeiről. A szerző azonbaii ugy érezte, hogy nem végez fölösleges munkát, ha összefoglaló áttekintést nyújt ezeknek a veszteségeknek minden irányú mértékéről, azok számára, akik az eddig látott mozaikdarabokból nem tudják kiegészíteni az egész képet, vagy azok számára, akik az egyébként hozzáférhető adatok nagy tömegével nem akarnak bajlódni. Hogy a szomorú adatok felsorolását nem végezhette a krónikás rideg és közömbös hangján, az fájó veszteségeinknél könnyen érthető. Munkaközben nem hallgathatta el a szerző gazdasági és társadalmi politikai észrevételeit sem, aminőket a megcsonkított Magyarország nehéz helyzete kiválthat minden, az ország sorsáért aggódó emberből. Egy negyedszázadon át a gazdasági élet megfigyelésére egyik legalkalmasabb közintézményünk kebelében, söt a legválságosabb években annak élén állván, ugy véli, hogy hosszú időn át gyűjtött, s az utolsó években föltorlódott tapasztalatainak közlésére szabad keresnie a nyilvánosságot. A napi politika kérdéseit azonban, mert azok esendők és könnyen változók, nem érinti ez a könyv, annál kevésbbc a külső politika kérdéseit, amelyek ma Európa-szerte ködösek és homálybaveszők.
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak:
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék