IV. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia Turizmus 4.0: Reziliencia, adaptáció, taplraállás és újraindulás Letöltés

Szerkesztők: Csapó János; Raffay Zoltán; Végi Szabina
Cím: IV. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia Turizmus 4.0: Reziliencia, adaptáció, taplraállás és újraindulás
Alcím: Absztraktkötet
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, 2021. | ISBN: (print) 978-963-429-803-8 | ISBN (pdf) 978-963-429-804-5
Megjegyzés: 4th International Tourism Marketing Conference Tourism 4.0: Resilience, adaptation, recovery & restart

coverimage A globális és a regionális turizmus 2020 januárja óta egy eleddig még sohasem látott kihívással néz szembe. Egyfelől tökéletesen ismerjük a turizmus gazdasági-társadalmi-kulturális vonzatait és szerepét, melyek Zurab Pololikashvili, a UNWTO főtitkára szerint (ford. a szerző által) a következőkben foglalható össze: "Világszerte, a különböző fejlettségi szinten lévő országokban sok millió munkahely és vállalkozás függ az erős és virágzó turisztikai ágazattól. A turizmus egyben a természeti és kulturális örökség védelmének egyik mozgatórugója is, megőrizve azokat a jövő generációi számára". Másrészt azonban ezen hagyományos szerepkörök ismerete mellett mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy 2020-ban és 2021 első felében milyen negatív folyamatok mentek végbe, melynek következtében egy időre lényegében a turizmus és a vendéglátás teljes összeomlását tapasztalhattuk meg. Michalkó G. és Rátz T. 2019-es, a turizmus történelmi szakaszait meghatározó munkájában, a Turizmus 1.0 a kontinentális turizmusra, a Turizmus 2.0 a globális turizmusra, a Turizmus 3.0 pedig a totális turizmusra utal. Most, egy ilyen példátlan és soha nem látott helyzetben pedig a Turizmus 4.0 szakasza előtt állunk, de nemcsak az eredeti koncepció alapján, amely szerint (a turizmus 4.0) "egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek célja, hogy a turizmus új változatát inspirálják a turista-központú szemléletről a turizmus-központú szemléletre való áttéréssel" (https://data.europa.eu/hu/news/tourism-40), hanem abból a szempontból is, hogy újra kell gondolni és újra is kell indítani a turizmust. Egy ilyen soha nem látott helyzetben 2021 első fele – az oltási folyamat elindításával és ezzel párhuzamosan a kezdeti újraindító stratégiákkal – esélyt ad a fellendülésre, és úgy gondoljuk, hogy ez a válság lehetőséget ad a turisztikai ágazat újragondolására is. De hogyan lehet újraindulni? Hogyan lehet újraindítani a turizmust és a vendéglátást? A fenti gondolatok alapján a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete 2021-ben meghirdette a IV. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferenciát. A konferencia fontos célja, hogy teret adjon az inspiráló és konstruktív diskurzusnak, valamint erősítse a kapcsolatot a kutatás, az oktatás és a gyakorlati szakemberek között mind a hazai, mind a nemzetközi szférából. A marketing a turizmusban is egyre fontosabbá válik, a konferencián elhangzott gondolatok pedig reményeink szerint pozitív visszhangot váltanak ki és a soron következő, V. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia absztrakt- és tanulmánykötetei még több szerző munkáját tartalmazzák majd. A konferenciánkon a nemzetközi jelenlétet is tovább kívánjuk erősíteni, és örömmel jelentjük be, hogy Prof. Dr. Greg Richards (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Department of Leisure Studies), nemzetközileg ismert és elismert turizmus kutató és a kreatív turizmus vezető szakértője elfogadta meghívásunkat a plenáris előadás megtartására. Reméljük, hogy mindannyian jól fogják érezni magukat ezen a tudományos találkozón, de nemcsak a plenáris és szekció előadások és prezentációk miatt, hanem azért is, mert most újra lehetőségünk nyílik a személyes találkozásra.