Kutatás és közlés a természettudományokban corvina logo

Szerző: Csermely Péter
Szerkesztő: Koltay Tibor
További szerzők: Gergely Pál; Koltay Tibor; Tóth János
Cím: Kutatás és közlés a természettudományokban
Sorozatcím: Osiris kézikönyvek
Megjelenési adatok: Osiris, Budapest, 1999. | ISBN: 963-379-528-1

coverimage Az angol nyelvterületen se szeri, se száma azoknak a műveknek, amelyek a tudományos kutatás és közlés módszertanát, a kutatás közben felmerülő gyakorlati, etikai és adott esetben pszichológiai problémákat tárgyalják. Ezek között vannak nagy tekintélyű amerikai kézikönyvek (Chicago Manual 1993, MLA Handbook 1995), ezek brit megfelelői (Hart’s Rules 1983), és említhetünk az ezek alkalmazására épülő munkákat is (Mahmoud 1992). Németországban sem kell sokáig kutakodnunk könyvesboltokban vagy könyvtárakban, hogy a kutatás módszertanával foglalkozó könyvekre leljünk (Poenicke 1988, von Werder 1993). Az e témakörben született átfogóbb jellegű magyar nyelvű munkák száma azonban csekély, bár az egyes részterületeket egyre több mű fedi le. Ez indította a jelen könyv szerzőit, hogy olvasmányélményeiket, tapasztalataikat összefoglalják. A jelen könyv egyik előzménye volt A megismerés csapdái címmel 1995-ben megjelent jegyzet, amely a természet-tudománnyal foglalkozó kutatók széles körében nagy sikert aratott. Másik előzményként a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, valamint a Debreceni Orvostudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem hallgatói számára tartott előadások anyaga szolgált. Könyvünk a tudományos kutatást általában tárgyaló munkák és a publikálás „receptjét” nyújtó gyakorlati útmutatók előnyeit kívánja magában egyesíteni. Alapvető kérdés, hogy kinek is szántuk a könyvet. Egyaránt szól kezdő tudományos kutatóknak, doktoranduszoknak és tudományos diákköri munkát folytató hallgatóknak, reméljük azonban, hogy ugyanakkor a kutatással aktív módon kapcsolatban nem álló, de a tudomány művelése iránt érdeklődő olvasó is haszonnal forgathatja. Ennek megfelelően viszonylag kevés előismeretet tételez fel az olvasótól. A zsenialitást szintén nem feltételezzük: úgy gondoljuk ugyanis, hogy a zseniknek nincs szükségük útmutatásra. A tudománytörténet azt mutatja, hogy bármely szabály megsértésével vagy bármilyen tanács be nem tartásával is - sőt így gyakrabban - lehet kiválót alkotni. A jelen könyv terjedelme nem tette lehetővé, hogy a tudományos kutatás közben felmerülő általános kérdések mindegyikét bővebben kifejtsük. Annak ellenére, hogy az általunk tárgyalt kérdések döntő többsége a legtöbb kutatási folyamatra általánosítható, munkánkat akarva-akaratlan átszövik a specifikus, elsősorban a nagyon tág értelemben vett (tehát a műszaki és az agrártudományokat is magában foglaló) természettudományokban alkalmazható megállapítások. Bizonyos értelemben tehát Eco (1992) klasszikus (bölcsészeknek szánt) művének párját szándékoztuk létrehozni. Tematikailag Farkas Gyula és Varga Tibor (1993) könyve áll a legközelebb a jelenlegihez, két lényeges különbséggel: az középiskolásoknak szól, és tárgyalása a legszűkebben vett természettudományokra szorítkozik. Szabó Katalin (1997) a társadalomtudományokkal foglalkozóknak írt, és valamivel szűkebben szabta meg azt a területet, amelyen belül segítséget akar nyújtani. Ennek ifjúsági változata Majoros Pál (1997) könyve, amelynek tartalmát leginkább az alcím írja le pontosan: Módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára. Gyurgyák János (1997) könyve is inkább bölcsészeknek és társadalom-tudósoknak szól, ő elsősorban a kiadók és a szerzők kapcsolatának javítása érdekében dolgozott, de ezt a területet teljességre törekedve dolgozta fel. Megemlíthetjük Baintner Károly (1982, 1989) műveit is. Ezek azonban rövid írások, amelyek nem könnyen hozzáférhetőek.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
Előszó
7-9
1. fejezet: Tudományról, Kutatásról
11-115
   A fejezet tartalma
12
   1.1: Néhány alapfogalom
13-25
      1.1.1 Információ, kommunikáció
13-17
         1.1.1.1 Mi a kommunikáció?
13-14
         1.1.1.2 De mi is az információ?
14-15
         1.1.1.3 Információ és döntés
15-17
      1.1.2 Hogyan zajlik a tudományos kommunikáció?
17-18
      1.1.3 Tudományos publikáció, szakmai írásművek, ismeretterjesztő irodalom
18-19
      1.1.4 A "tudomány mérése"
19-25
         1.1.4.1 Mennyiségi mérőszámok
19-20
         1.1.4.2 Minőségi mérőszámok
20-24
         1.1.4.3 A tudomány mérésének néhány törvényszerűsége
24-25
   1.2 A megismerés formái
26-41
      1.2.1 Mi a tudomány?
26
      1.2.2 Miben különbözik a tudományos megismerés a művészi megismeréstől?
26-29
      1.2.3 Miben különbözik a tudományos megismerés a vallásos megismeréstől?
29-31
      1.2.4 A megismerési folyamat és a megismerés csapdái
31-32
      1.2.5 A tudományos megismerés további sajátosságai
32-36
         Mi az információrobbanás hatása a tudományokra?
36
      1.2.6 Leírható-e a valóság? Hányféleképpen írható le a valóság?
36-37
      1.2.7 Megismerés és átalakítás
37
      1.2.8 Osztályba sorolási problémák
37-39
      1.2.9 Mi a matematika szerepe a világ megismerésében?
39
      1.2.10 A számítástechnika szerepe a paradigmaváltásokban
39-41
   1.3 Milyen a jó tudós?
42-49
      1.3.1 Tudós és kutató
42
      1.3.2 Adottságok
42-44
      1.3.3 Motivációk
44-45
      1.3.4 Milyen a rossz tudós? - Mire ügyeljünk kutatás közben?
46-49
   1.4 Hol kutassunk?
50-58
      1.4.1 Munkahely- (laboratórium-) választás
50-52
      1.4.2 Hogyan kapcsolódhatunk be kutatásokba?
52-53
         Kutatási lehetőségek középiskolásoknak
52-53
      1.4.3 Önéletrajz (Hogyan adjam el magam?)
53-58
         Milyen legyen a publikációs lista?
54-58
   1.5 Mit kutassunk?
59-72
      1.5.1 A kérdésfelvetéstől a megoldásig
59-66
         A feladat megértése
64
         Tervkészítés
64-65
         Tervünk végrehajtása
65
         A megoldás vizsgálata
65-66
      1.5.2 Az egyes tudományok speciális helyzete
66-68
      1.5.3 A tudománytörténet hasznáról
68-71
      1.5.4 A tudományos fogalmak viszonya
71-72
      1.5.5 A logika szerepéről
72
   1.6 Kísérletek
73-85
      1.6.1 A kísérlettervezés rítusa
73-75
      1.6.2 A kísérlet paraméterei
76-77
      1.6.3 Minták és kontrollok
77-78
      1.6.4 Egyéb jó tanácsok kísérlettervezőknek
78-79
      1.6.5 Kísérlet, megfigyelés
79-85
         1.6.5.1 A megfigyelés általános szabályai
79-81
         1.6.5.2 Tanácsok kísérletezőknek
81-83
            Ne csináljuk mindig egyformán!
81
            Semmi pánik!
81
            Jelölések
82
            Amikor a laboratóriumot elönti a szemét
82
            Az először elvégzett kísérlet
82-83
         1.6.5.3 Ismerkedés a mérőműszerrel
83
         1.6.5.4 A mérési jegyzőkönyv
84-85
   1.7 Kiértékelés
86-91
      1.7.1 A kiértékelés rítusa
86-87
      1.7.2 Van-e rossz adat?
87-88
      1.7.3 Mi van, ha rosszul megy a munka?
88-89
      1.7.4 A szakbarbárságról
89-91
   1.8 Modellek
92-105
      1.8.1 A modellek típusairól
92-95
      1.8.2 A modellek szerepe
95
      1.8.3 A zaj és a jel viszonya
95-100
         1.8.3.1 Kiátlagolás
96
         1.8.3.2 Mozgó átlag
97-98
         1.8.3.3 Fluktuáció-disszipáció tétel
98
         1.8.3.4 Sztochasztikus rezonancia
98-100
      1.8.4 A matematikai statisztika modelljeinek alkalmazásáról
100-102
      1.8.5 Matematikai programcsomagok
103-105
   1.9 Szociológiai és etikai kérdések
106-115
      1.9.1 Témaválasztás
106
      1.9.2 Közlés
106-107
      1.9.3 Szerkesztés
107
      1.9.4 Kísérletek
107-111
         1.9.4.1 Állatkísérletek
108-109
         1.9.4.2 Klinikai kísérletek (emberkísérletek)
109-111
      1.9.5 Balesetvédelem a kutatólaboratóriumban
111-112
      1.9.6 Áltudományok
112-115
2. fejezet: A szakirodalom és a könyvtár
117-163
   A fejezet tartalma
118
   2.1 A szakirodalom haszna és szerkezete
119-124
      2.1.1 Bevezetés
119-120
      2.1.2 Milyen típusú közlemények vannak?
120-123
      2.1.3 A "szürke irodalom" szerepe
123
      2.1.4 A szakirodalom "életciklusa"
124
   2.2 Az irodalmazás folyamata
125-163
      2.2.1 Hol és hogyan?
125-128
      2.2.2 A katalógus
128-129
         2.2.2.1 A cédulakatalógus
128
         2.2.2.2 Az onlie katalógus
128-129
         2.2.2.3 Központi katalógusok Magyarországon
129
      2.2.3 Osztályozási rendszerek, tezaurusz, kulcsszavas indexelés
130-131
      2.2.4 Bibliográfiák
131-132
      2.2.5 Indexek és referáló kiadványok
133-139
         2.2.5.1 A nyomtatott indexek és referáló lapok
133-134
         2.2.5.2 Az online adatbázisok
135
         2.2.5.3 Adatbázisok CD-ROM-on
135-136
         2.2.5.4 Mi más található még adatbázisokban?
136
         2.2.5.5 Hogyan keressünk bibliográfiai adatbázisokban?
136-138
         2.2.5.6 Néhány fontosabb adatbázis
139
      2.2.6 Az Institute for Scientific Information szolgáltatásai
140-144
         2.2.6.1 Science Citation Index
140-143
            A Source Index
140-141
            A Permuterm Subject Index
141-142
            A Citation Index
142-143
         2.2.6.2 A Current Contents
143-144
      2.2.7 Informálódási lehetőségek a hazai és nemzetközi hálózatokon
144-159
         2.2.7.1 Mi az Internet?
145-148
         2.2.7.2 Mit nyújt a kutatónak az Internet?
148-155
            Elektronikus vitafórumok
148-149
            Elektronikus faliújságok
149
            Elektronikus archívumok
150
            Keresés más könyvtárak katalógusaiban
150-151
            Állományok átvitele
152
            Tartalomjegyzék-szolgáltatások
152-153
            Elektronikus folyóiratok
153-155
         2.2.7.3 Hol találunk hasznos információt?
155-156
         2.2.7.4 Hálózati illemtan
156-158
            Általános illemszabályok
157
            Levelezési etikett
157-158
         2.2.7.5 Etikett a vitafórumokon
159
      2.2.8 Mit olvassunk: dokumentumok gyűjtése, nyilvántartása, karbantartása
159-162
      2.2.9 Hogyan olvassunk?
162-163
      2.2.10 Bibliográfiai programok
163
3. fejezet: Informális kommunikáció
165-181
   A fejezet tartalma
167
   3.1 Kommunikáció a laboratóriumon belül
167-171
      3.1.1 Mikor kommunikáljunk és mikor ne?
167-168
      3.1.2 A kérdések hasznáról
168-169
      3.1.3 A tekintélyelv, a hierarchia a laboratóriumon belül
169-171
   3.2 Kommunikáció más laboratóriumokkal
172-175
      3.2.1 A laboratóriumok közti kommunikáció hasznáról
172
      3.2.2 Tudományos együttműködések
173-175
      3.2.3 Amikor kritizálni kell
175
   3.3 Informális kommunikáció elektronikus levelezéssel
176-181
      3.3.1 Bevezetés
176-177
      3.3.2 A levelek címzése
177-178
      3.3.3 Levelezőrendszerek
178-179
      3.3.4 Az elektronikus levél
179-180
      3.3.5 Hogyan jutunk e-mail címekhez?
180-181
4. fejezet: Formális kommunikáció
183-252
   A fejezet tartalma
184
   4.1 A tudományos közlés
185-240
      4.1.1 A tudományos közlés szabályai
185-191
         4.1.1.1 Mikor és hol közöljünk?
185-188
         4.1.1.2 A szakértői bírálat (peer review)
188
         4.1.1.3 Mások munkájának elismerése
188-190
         4.1.1.4 A kezdeti lépések
190-191
      4.1.2 Képes tudomány: ábrák készítése
191-198
         Vonalas rajzok, grafikonok
192-194
         Csaló(ka) ábrák
195
         Fényképek és diapozitívek
195-196
         Technikai részletek
196-198
      4.1.3 Tudományos előadások
198-205
         4.1.3.1 Az előadás tervezése
199-201
         4.1.3.2 Időtartam
201-202
         4.1.3.3 Az előadás ábrái
202-203
         4.1.3.4 Írásos anyagok (handouts)
203
         4.1.3.5 Mitől lesz jó az előadás?
203-205
      4.1.4 Poszterek (plakátok)
205-207
      4.1.5 Tudományos közlemények (cikkek)
207-229
         4.1.5.1 A közlemény összeállításához szükséges legfontosabb ismeretek összegzése
208-210
         4.1.5.2 A kézirat szerkesztése
210-229
            Cím
210-211
            Kivonat
211-212
            A cikk tulajdonképpeni (fő) szövege
212-213
            Bevezetés
213-214
            Módszerek
214-215
            Eredmények
215-216
            Következtetések
216-217
            Köszönetnyilvánítás
217
            Hivatkozások
217-219
            Segédeszközök az írásban
219-221
            A közlési folyamat
221
            A tudományos folyóirat kiválasztása
221-222
            A kézirat előkészítése a benyújtásra
222
            Közlés két nyelven
222-223
            A kollaboratív írás
223-225
            A folyóirat szerkesztősége - szerkesztőségi munka
225-226
            Szerkesztés
226-227
            Kefelevonat (korrektúra)
227
            Megjelent!
227-228
            Saját publikációs listák
228-229
      4.1.6 Könyvek
229-231
      4.1.7 Tudományos értekezések, fokozatok
231-236
         A. Bevezetés
233-234
         B. Irodalmi összefoglalás
234
         C. Célkitűzések
234
         D. Anyagok és módszerek
234
         E. Eredmények
234-235
         F. Az eredmények megbeszélése (Diszkusszió)
235
         G. A munka további irányai
235
         H. Köszönetnyilvánítás
235
         I. Irodalomjegyzék
235-236
      4.1.8 Néhány nyelvhelyességi és stilisztikai megjegyzés
236-240
         4.1.8.1 Segédeszközök
236
         4.1.8.2 Tipikus hibák magyar nyelvű szakmai szövegekben
237-240
            Gépelés, helyesírás
237-238
            Stílus
238-240
   4.2. Tudományos eredmények közzététele a sajtóban, rádióban, tv-ben
241-244
   4.3 A hálózatok szerepe a formális kommunikációban
245-246
   4.4 Konferenciák
247-252
      4.4.1 Mi a haszna a konferenciáknak?
247
      4.4.2 Hogyan viselkedjünk? Előtte, utána, alatta
247-248
      4.4.3 Poszter, előadás, plenáris előadás
248-249
      4.4.4 Konferenciák szervezéséről
249-252
      4.4.5 Tudományos társaságok
252
5. fejezet: Pályázatok: A kommunikáció anyagi háttere
253-267
   A fejezet tartalma
254
   5.1 A támogatási rendszerekről általában
255-257
   5.2 Tanácsok tudományos pályázatok írásához
258-267
      5.2.1 Cím
258
      5.2.2 Szerkezet
258-263
         A. Célkitűzések
259
         B. Tudományos háttér
259
         C. Előzetes tanulmányok
259-260
         D. Kutatási terv és módszerek
260
         E. Irodalomjegyzék
261
         F. A várható haszon
261
         G. Kutatási feltételek
261-262
         H. Önéletrajzok
262
         I. Közlemények és idézettségük jegyzéke
262
         J. Költségterv és indoklás
262-263
      5.2.3 A tudományos pályázatok bírálata
264
      5.2.4 Hol pályázzunk?
265-267
         A pályázás egy speciális fajtája: a doktori képzésre való jelentkezés
266-267
Irodalomjegyzék
269-275
Függelék: Az egyes szakterületek néhány legfontosabb, leggyakrabban használt kézikönyve és más dokumentuma
277-315
   A fejezet tartalma
278
   Természet- és műszaki tudományok általában
280-304
      Matematika
281-285
      Fizika
285-287
      Csillagászat
287-288
      Földtuományok (geofizika, geológia, földrajz, geodézia, meteorológia, őslénytan)
289-291
      Kémia
291-293
      Biológia (botanika, mikológia, zoológia, antropológia, humánbiológia, ökológia, környezetvédelem)
293-297
      Molekuláris biológia (biokémia, genetika, immunológia, mikrobiológia, sejtbiológia)
297-299
      Orvostudomány, gógyszerészet
299-304
   Agrártudomány (növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, erdészet, élelmiszeripar, állattenyésztés, állatorvos-tudomány)
304-309
      Növénytermesztés, kertészet, növényvédelem, erdészet
306-307
      Élelmiszeripar
307
      Állattenyésztés (vadászat,halászat,méhészet)
307-308
      Állatorvos-tudomány
308-309
   Műszaki tudományok
309-315
      Műszaki tudományok általában
309-310
      Számítástudomány, számítástechnika
311-312
      Villamosmérnöki tudomány
312-313
      Vegyészmérnöki tudomány
313-314
      Építészet
314
      Gépészet, közlekedés, bányászat, nyomdaipar, textilipar
314-315
A kötet szerzői
317-318
Kolofon