Érzelmi intelligencia corvina logo

Szerző: Goleman, Daniel
Cím: Érzelmi intelligencia
Sorozatcím: Lélek-kontroll
Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Megjelenési adatok: Háttér, Budapest, 1997. | ISSN: 1217-0364 | ISBN: 963-8128-34-8
Megjegyzés: Harmadik kiadás

coverimage Elviselhetetlenül fülledt, izzasztó augusztusi nap volt New Yorkban, ami megfekszi az emberek kedélyét. A szállodámba igyekeztem, s amikor felszálltam egy buszra a Madison sugárúton, meghökkentett a sofőr - a középkorú fekete férfi széles mosollyal, barátságosan köszöntött: .Jó napot! Hogy bírja?" Valamennyi felszállót így fogadta, miközben a kocsi a sűrű belvárosi forgalomban araszolt, s a többi utas éppúgy meglepődött, mint én, ám zömük bedunsztolódott aznapi rossz hangulatába, és kevesen méltatták válaszra. De míg a busz a városból kifelé zötyögött velünk az utcaháló akadályain át, lassú, szinte varázslatos átalakulás ment végbe. A sofőr lankadatlanul monologizált szórakoztatásunkra, élénken ecsetelte az útba eső vidéket: fantasztikus árleszállítás ott az áruházban, gyönyörű kiállítás itt a múzeumban, hallották már, micsoda új filmet ad a mozi az utca végén? A város gazdag választéka iránti lelkesedése ragályosnak bizonyult. Mire eljött a leszállás ideje, minden utas levetkőzte a rosszkedvét, és a sofőr búcsúzását - „Viszlát, minden jót!” - egytől egyig mosollyal nyugtázták. Húsz év óta nem megy ki a fejemből ez az eset. A Madison sugárúti buszozás idején doktoráltam pszichológiából - de akkoriban a lélektan nemigen érdeklődött az ilyen hangulatváltások mikéntje iránt. A pszichológia alig vett tudomást az érzelmi működésekről. Márpedig amikor elképzeltem, hogyan terjed vírusként a jó közérzet erről a buszról, a sofőr amolyan nagyvárosi békeszerzőként tűnt föl előttem: varázserővel változtatta át az utasaiban fortyogó ingerültséget, jóvoltából megenyhültek, kicsit megnyitották a szívüket. Egészen másról tudósít néhány múlt heti újsághír: Egy kilencéves tanuló őrjöngésében iskolapadokat, számítógépeket, nyomtatókat önt le festékkel, megrongál egy kocsit az iskola parkolójában. Az ok: harmadikos társai „kisbabádnak csúfolták, és ő imponálni akart nekik. Nyolc kiskorú sebesül meg, amikor egy manhattani diszkó előtt tülekedő tömegben lökdösődés támad; ennek végakkordja, hogy az egyik érintett 38 kaliberes kézifegyverrel lövöldözni kezd. A riport szóvá teszi, hogy ilyen tiszteletlenségnek felfogott piti ügyek egyre gyakrabban torkollnak lövöldözésbe az utóbbi években. Egy jelentés szerint a tizenkét év alatti gyerekek sérelmére elkövetett gyilkosságok 57 százalékában a szülők vagy mostohaszülők a tettesek. Az esetek majd felében a szülő arra hivatkozik, hogy „csak fegyelmezni" akart. A végzetes verést olyan „kihágások" váltják ki, hogy a gyerek odaáll a tévé elé, sír vagy becsinál. Egy német fiatalember öt török asszony és lány meggyilkolásáért áll bíróság elé; rájuk gyújtotta a házat, míg aludtak Újnáci csoport tagja, állásaiból rendre kiteszik iszákos, az idegeneken kéri számon, hogy üldözi a balszerencse. Elhaló hangon mondja: „Megbántam, amit tettem, iszonyúan szégyellem magam.” A napihírek egyre-másra arról tudósítanak, hogyan foszlik semmivé a civilizáció biztonsága, hogyan támad az ámokfutó aljas felindulás. E hírek pedig alátámasztják lappangó gyanúnkat, hogy ki vagyunk szolgáltatva a magunk és közvetlen környezetünk emócióinak. Senki sincs biztonságban az indulat és a megbánás e szeszélyes hullámverésétől, így vagy úgy valamenynyiünk életében érezteti hatását. Az elmúlt tíz év során bőséggel jutottak el hozzánk hasonló híradások, melyek egyre jobban elhatalmasodó érzelmi csődről, kétségbeesésről, gátlástalanságról tanúskodnak családi, közösségi és társadalmi életünkben. Ezek az évek fokozódó dühnek és elkeseredésnek voltak tanúi, s ide tartozik a tévé őrizetére bízott kulcsos gyerekek csöndes magánya éppúgy, mint az elhagyott, elhanyagolt, bántalmazott gyerekek fájdalma vagy a házastársi erőszak visszataszító intimitása. A rosszabbodó közérzet kiolvasható a depressziósok világszerte megugró számából s egy erőszakhullám felfutásának jeleiből - felfegyverzett tinik az iskolákban, lövöldözéssel végződő incidensek az autópályán, elbocsátott hivatalnokok, akik rosszkedvűkben lemészárolják korábbi kollégáikat. A felindulásból elkövetett erőszak, a fegyveres ámokfutó és a trauma kiváltotta stressz az utóbbi tíz évben bevonult a köztudatba, s a derűs, tettre kész „minden jót!" jelszó is mogorván követelőző színezetet öltött. Könyvem célja értelmesen eligazítani az értelmetlenségben. Pszichológus vagyok, tíz év óta írok a New York Timeshoz arról, hogy tudományos gondolkozásunk hányadán áll az irracionális szférával. Ebből a nézőpontból két ellentétes tendencia figyelemre méltó: egyfelől érzelmi tranzakcióink növekvő zűrzavara, másfelől reményteljes kísérletek ennek orvoslására.
Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: Nevelés, Érzelem, Intelligencia, Lélek
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5
Ajánlás
6
Arisztotelész intelme
7-9
Miért időszerű a mostani áttekintés?
10-11
A könyv felépítése
11-12
Első rész: Az érzelmi agy
16-55
   1. Mire valók az érzelmek?
17-31
      Amikor az indulat győz a józanságon
19-20
      Cselekvési indítékok
20-23
      Kétféle elménk
23-25
      Hogyan fejlődött ki az agy
25-31
   2. Egy érzelmi merénylet anatómiája
32-55
      Minden szenvedély fészke
34-35
      Az ideig buktató
35-37
      Érzelmi őrszem
37-40
      Az érzelmi emlékezet specialistája
40-41
      Vaklárma az idegrendszerben
41-43
      Amikor az érzelem heves és pontatlan
43-45
      Az érzelem-menedzser
45-48
      Érzés és gondolat harmóniája
48-55
Második rész: Az érzelmi intelligencia jellegzetességei
57-191
   3. Amikor az észlény ostoba
59-77
      Érzelmi intelligencia és életút
61-63
      Egy másfajta intelligencia
63-67
      Spock kontra data : Amikor a megismerés nem elég
68-70
      Intelligens érzelmek?
71-73
      IQ és érzelmi intelligencia : vegytiszta típusok
74-77
   4. Ismerd meg önmagad
78-91
      Hevesek és közönyösök
81-83
      Az érzelmek nélküli ember
83-86
      A zsigerek dicsérete
86-88
      A tudattalan feltárása
88-91
   5. A szenvedély rabjai
92-122
      A harag anatómiája
95-97
      A dühroham
97-98
      Halmozódó düh
98-99
      Balzsam a dühre
100-101
      Hűtsd le magad
101-102
      Nem megoldás a gőzt kiereszteni
103-104
      Szorongáscsillapítás : Még hogy én aggódom?
104-107
      Az agoodalom munkája
107-110
      Megbirkózás a melankóliával
110-114
      Hangulatemelők
114-117
      Represszorok : Visszakézből tagadás
117-122
   6. A legfőbb képesség
123-148
      Indítékkontroll : A gumicukorteszt
126-129
      Pocsék hangulat, zagyva gondolkodás
130-133
      Pandora szelencéje és a jóhiszeműség : A pozitív gondolkodás hatalma
134-135
      Optimizmus : A nagy ösztönző
136-139
      Flow (Áramlat) : A kiválóság neurobiológiája
139-143
      Tanulás és flow : Az oktatás új modellje
143-148
   7. Az empátia gyökerei
149-170
      Hogyan fejlődik ki az empátia?
151-153
      Az anya és a gyermek összehangolódása
153-155
      Az összhang hiányával járó hátrányok
155-157
      Az empátia neurológiája
158-161
      Empátia és etika : Az alturizmus gyökerei
161-162
      Empátia nélküli élet : A támadó lelkivilága, a szociopata erkölcse
163-170
   8. A társas élet fortélyai
171-191
      Mutassunk némi érzést
173-175
      Kifejezőkészség és érzelmi ragály
175-179
      A társas intelligencia kezdetei
179-183
      Hogyan lesz valaki alkalmatlan a társas életre
183-186
      "Utálunk."A peremen
186-188
      Érzelmi zsenialitás : Egy esettörténet
189-191
Harmadik rész: Alkalmazott érzelmi intelligencia
192-280
   9. Intim ellenségek
195-221
      A házasság férfi- és női szemmel : Gyerekkori gyökerek
196-201
      Házassági törésvonalak
201-204
      Mérgező gondolatok
205-207
      Özönvíz : A házasság alámerülése
208-209
      A férfinem sebezhetőbb
210-211
      Házassági tanácsadás férfinak és nőnek
211-212
      A jótékony veszekedés
213-214
      Lehiggadni
214-215
      Méregtelenítő monológ
216
      Hárítás nélkül meghallgatni és tárgyalni
216-218
      Gyakorlás
219-221
   10. A szívvel végzett munka
222-244
      A kritika elsőrendű feladat
224-226
      A motiválás legrosszabb módja
226-228
      Az értő kritika
229-231
      Vállalni a változatosságot
231-233
      Az előítélet gyökerei
233-235
      Ne tűrjük el a türelmetlenséget
235-237
      Rátermett szervezés és csoport-IQ
238-244
   11. Lélek és orvoslás
245-280
      A test szelleme : Miért fontosak az érzelmek az egészség szempontjából
247-250
      Mérgező érzelem : Klinikai adatok
250-251
      Öngyilkos düh
252-255
      Stressz : Túlzott, nem helyénvaló szorongás
256-259
      A depresszió egészségügyi kockázatia
260-262
      A pozitív érzelmek gyógyászati hatalma
262
      A pesszimizmus ára - és az optimizmus előnyei
263-264
      Baráti segítség : A kapcsolatok gyógyító ereje
264-266
      Az érzelmi támogatás gyógyító ereje
266-268
      Érzelmi intelligencia az orvoslásban
268-271
      A gondoskodó orvoslás felé
271-280
Negyedik rész: Lehetőségek
281-340
   12. A családi olvasztótégely
283-298
      Szívvel nevelni
287-290
      Az érzelmi állapot elsajátítása
290-292
      Nevelj farkast!
292-293
      Bántalmazás : Az empátia kiirtása
294-298
   13. Trauma és érzelmi újratanulás
299-321
      Emlékezetbe dermedt iszonyat
302-304
      A PTSD mint limbikus zavar
304-307
      Érzelmi újratanulás
308-309
      Az érzelmi agy átnevelése
309-312
      Érzelmi újratanulás és felépülés a tramumából
312-315
      A pszichoterápia mint érzelmi nevelés
315-321
   14. Vérmérsékletünk nem a végzetünk
322-340
      A félszegség neurokémiája
325-327
      Fütyülök a világra : A víg kedély
327-330
      Az izgága amygdala megszelidítése
330-333
      Gyermekkori esélyek
334-336
      Sorsdöntő lehetőségek
336-340
Ötödik rész: Érzelmi nevelés
341-426
   15. Az érzelmi analfabetizmus ára
343-389
      Rossz érzelmi közérzet
345-347
      Az agresszió szelidítése
347-351
      Dúvadak nevelése
352-353
      Depressziómegelőzés
353-355
      A modern élet ára : A depresszió előretörése
355-357
      A fiatalkori depresszió lefolyása
357-359
      Depressziókeltő gondolkodásmód
360-361
      Rövidre zárni a depressziót
362-363
      Evészavarok
364-367
      Kiközösítés, Lemorzsolódás
367-370
      Barátságra edzeni
370-371
      Szesz és drog : A szenvedélybetegség mint öngyógyítás
372-376
      Harcias kampányok helyett megelőzés
376-378
      Tájékoztatni nem elég
379-381
      Aktív összetevők
381-389
   16. Érzelmek iskolája
390-426
      Lecke együttműködésből
393-394
      Egy vitás pont
394-396
      Egy elmaradt verekedés jegyzőkönyve
396-397
      Napi gondok
398
      Az érzelmi intelligencia ábécéje
399-400
      Érzelmi nevelés egy lepusztult városrészben
400-403
      Rejtett érzelmi nevelés
404-405
      Az érzelmek menetrendje
405-408
      Időzítés kérdése az egész
409-410
      Az érzelmi nevelés mint prevenció
410-413
      Újragondolni az iskolát : Személyes jelenlét és közösség
413-414
      Az iskola hivatásának kiterjesztése
415-416
      Számít-e az érzelmi nevelés?
417-421
      Jellem, erkölcs és a demokrácia művészete
422-423
      Végszó
423-426
Függelékek
427-451
   "A" függelék
427-429
      Mi az emóció?
427-429
   "B" függelék
430-437
      Az érzelmi elme sajátosságai
430
      Gyors, de pongyola reakció
430-432
      Előbb nézünk, aztán gondolkodunk
432-433
      A szimbolika : Gyermeki realizmus
434-435
      A jelenre kényszerített múlt
435-436
      Állapotspecifikus valóság
436-437
   "C" függelék
438-441
      A félelem idegrendszeri hálózata
438-441
   "D" függelék
442-443
      W.T. Grant-munkacsoport : A prevenciós programok hatékony tényezői
442-443
   "E" függelék
444-445
      Az önismeret tananyaga
444-445
   "F" függelék
446-451
      Társas és érzelmi tanulás : Eredmények
446-447
      Paths
447-451
Köszönetnyilvánítás
452-454