Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat corvina logo

Szerkesztő: Deák Csaba
További szerzők: Ligetvári Éva; Tóth Tamás; Mester Csaba; Gaga István
Cím: Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat
Alcím: Folyamatmenedzsment, folyamatinnováció
Megjelenési adatok: Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ, Miskolc, 2007. | ISBN: 978-963-661-803-2

coverimage A folyamatok mindenhol jelen vannak, tervezésük a teljes tevékenység teljesítményét befolyásolja. Egyetlen szervezet - legyen az vállalkozás vagy közintézmény - sem képes hatékonyan működni ha a folyamatai szegényesen tervezettek. A vállalatot jellemezhetjük, mint olyan folyamatok hálózatát, amelyek meghatározhatók, dokumentálhatók, ellenőrizhetők és fejleszthetők. Ez a folyamatra-orientáltság legyőzi a hagyományos szervezetek azon problémáját, hogy az információ a parancsnoki láncon felfelé folyik, és a döntést a legfelső szinten hozzák. A hagyományos szemléletű környezetben a szervezetek közötti problémákat rendszerint a legmagasabb szinten oldják meg. A problémák, amelyekkel a szervezet szembetalálja magát, a funkciók között jelentkeznek, és nem a funkciókon belül. Például a pénzügyi osztályok alkalmazottai rendszerint pénzügyi iskolázottsággal rendelkeznek. A saját területüket ismerik és tudják, mit vár tőlük a pénzügyi igazgató, de problémáik támadhatnak, mihelyt költségvetéseket vagy pénzügyi előirányzatokat kell készíteniük más, nem pénzügyi csoportok számára. A hagyományos szervezet más funkciói között sem biztosítható a gördülékeny munkavégzés: pl. a termékfejlesztés és a gyártás, a gyártás és az elosztás, az elosztás és az értékesítés között. Ezek a problémák áthidalhatók a szemléletváltással. A funkcionális szerepeket és címeket, amelyek a hagyományos hierarchikus rendszert jellemzik, helyettesítik a folyamatok tulajdonosai - azaz az olyan vezetők, akik felelősséget vállalnak és felelősségre vonhatók a folyamatok működésért és javításáért. A folyamatszemlélet nem emberi hibákat, hanem hibás folyamatokat lát. Miután a hagyományos szervezeti ábra egyszerűen csak személyeket mutat a különféle szervezeti kockákban, a teljesítményproblémákra feltehető kérdés az: „Ki okozta a hibát?” A folyamatra koncentrálás kiküszöböli a kibúvókat kereső mentalitást, amely a hagyományos szemlélet velejárója. (Tenner, DeToro, 1998) Az alábbiakban néhány példát tartalmaz a táblázat a hibás folyamatok tüneteire és a hiba forrására.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Technológiai Innováció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
[5]-[6]
1. FOLYAMATKÖZPONTÚ GONDOLKODÁS ALAPJAI (Dr. Deák Csaba)
7-14
   A folyamat meghatározása
8-12
   Stratégiai és az értékteremtő folyamatok
12-14
   A „termék-folyamat” mátrix
14
2. FOLYAMATTÍPUSOK (Dr. Deák Csaba)
15-22
   Folyamattípusok a termék-folyamat mátrix alapján
15-17
   Folyamattípusok a végzett munka alapján
17-18
   Folyamatkategóriák
18-19
   Elmozdulás a termék-folyamat mátrix természetes átlójától
20-22
3. A FOLYAMAT FELTÉRKÉPEZÉSE (Ligetvári Éva)
23-33
   A folyamat-feltérképezés, a folyamatleírás és a folyamat-modellezés
23-27
   A folyamat feltérképezésének különböző szintjei
27-29
   A folyamat-feltérképezés gyakorlata
30-33
4. A FOLYAMATOK TULAJDONSÁGAI (Dr. Deák Csaba)
34-41
   A folyamat elrendezése (process layouts)
34-39
   A folyamat technológiája
39-41
5. FOLYAMATOK ELEMZÉSE, FEJLESZTÉSE (Dr. Deák Csaba)
42-78
   A folyamatok teljesítményének mérése
43-44
   A teljesítmény indikátorok
44-47
   A folyamat feladatainak és kapacitásának konfigurálása
47-49
   Soros és párhuzamos konfigurációk
49-53
   Ciklusidő és folyamatkapacitás
53-65
   A 6sigma
65-78
6. ÜZLETI FOLYAMATOK MENEDZSMENTJE, FOLYAMATINNOVÁCIÓ (Dr. Deák Csaba - Ligetvári Éva)
79-113
   Folyamatok kezelése - folyamatmenedzsment
79-80
   business Process Management (BPM)
80-85
   A folyamatmenedzsment szereplői
85-89
   business Process Improvement (BPI)
89-91
   A benchmarking
91-97
   Folyamatinnováció
97-99
   Business Process Reengineering (BPR)
99-111
   Az újjáalakítás módszertana
111-113
7. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (Tóth Tamás)
114-139
   Az ellátási lánc menedzsment
115-116
   A vállalati környezet változása és következményei
116-123
   A teljes ellátási lánc
123-124
   A bővített ellátási lánc és az új kihívások
124
   Az ellátási lánc menedzsment kialakításának elvei
125-131
   Ellátási láncok versenye
131-132
   A teljes ellátási lánc integrálása
132-134
   Az ellátási rendszerek optimális irányítása, a költségek minimalizálása alapján
134-137
   Az ellátás korszerű megoldásai
138-139
8. A CRM ALAPJAI (Mester Csaba)
140-146
   Bevezetés
140
   Az ügyfélkapcsolatok kezelésének definiálása
140-143
   A CRM elméleti hátterének vizsgálata
143-146
9. AZ INFORMATIKA SZEREPE A FOLYAMATOK FEJLESZTÉSÉBEN (Dr. Deák Csaba - Ligetvári Éva)
147-168
   Az integrált információs rendszerek jellegzetességei
147-148
   Az információtechnológia szerepe a változtatásban
148-150
   Szoftverek a folyamatmenedzsment támogatásához
150-153
   A CRM informatikai háttere
154-161
   Az üzleti folyamatmenedzsment és a minőségirányítás (Dr. Megyeri György)
162-168
FOGALOMTÁR (Dr. Deák Csaba - Gaga István)
169-171
IRODALOMJEGYZÉK
172-180
Hátsó borító