Vállalati információmenedzsment corvina logo

Szerző: Dobay Péter
Cím: Vállalati információmenedzsment
Megjelenési adatok: Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. | ISBN: 963-19-4265-1

coverimage Elfogyott az első kiadás. Pár ezren megvették, néhány ezren el is olvasták, vizsgáztak belőle, utánanéztek a kisebb esettanulmányoknak, elgondolkodtak. Ha egyetemi hallgatók, talán elindított valamit az informatikáról és annak vállalati szerepéről való gondolkodásban. Ha oktatók, publikáló kutatók, talán inspirálta őket továbbolvasásra, modellek felállítására, más források felkeresésére - hiszen a szerző feladata ebben a műfajban gondolatok ébresztése, „alapanyag” összeszedése és jó elrendezése ahhoz, hogy mások azután úttörő gondolatokra jussanak belőle. „A tökéletes vezető tökéletes adathiányban is elboldogul” - írtam Murphy nyomán a 3. fejezet mottójaként: nos, tökéletes vezetők nem léteznek. Akik így dolgoznak, nem sokáig vezetők - legfeljebb hasonlóan rövid karriert befutó politikusok. A világ ma adatok megszerzéséről, információszűrésről, tudásmenedzselésről, s - ezek eredményeképpen - megalapozott döntéshozatalról szól. Az információ hatékony kezelése ma hatalmat ad. Hatalom az adatok megszerzése, hatalom az információk megfelelő helyre történő eljuttatása, hatalom a szükséges tudással rendelkező emberek alkalmazása - egyaránt igaz ez a modem politikai életben, a hadviselésben, az ipari fejlesztésben, az egyéni életben, az üzlet miért lenne kivétel? A menedzserek azonban szkeptikusak és idegesek, ha ismét informatikáról beszélünk nekik, tanfolyamot hirdetünk információ- és tudásmenedzselésről, adatbányászatról, IT-kiszervezésről, intranetről és csoportmunka-szoftverekről, tudásportálokról, esetleg informatikai minőségmenedzsmentről: van éppen elég bajuk a rohamosan változó üzleti környezettel, árfolyammal-piaccal, EU-csatlakozással: ki akar még itt a vágtatóan fejlődő, kiismerhetetlen és szemmel láthatóan bonyolult informatikai rendszerekkel foglalkozni? Az intő előjelek szaporodnak. Országos információs rendszerek jelentenek csődöt, rosszul védett banki hálózatokból csapolnak le pénzeket", százmilliókat fizetnek ki soha el nem induló hatósági rendszerekért, nagyon nehezen megy előre az e-business iránti bizalom növelése, s mindenki ismeri a „Megvettük, rábeszéltek, aztán most már még egyszer annyiba kerül és a felét se tudja” kezdetű menedzseri sirámokat. Az első kiadás megjelenése óta sok szakdolgozat és PhD-fejezet készült ezen a téren (például a pécsi Közgazdaságtudományi Karon), publikációs és konferencia-előadások érintik a témákat, s több helyen elindultak a „gazdasági” informatikával foglalkozó egyetemi szakok, továbbképzések. Ez mindenképpen örvendetes jelenség, s mutatja, hogy az informatikusokat nem fogják magukra hagyni a közgazdászok, a nyitott gondolkodású menedzserek: lassan létrejönnek standard elemző eljárások, felelős beosztásokba kerülnek vagy éppen induló tanácsadók azok, akik legalább hallottak olyan „informatikáról”, ami nem hardver és nem szoftvertervezés. Fontos látnunk ezt a pezsgést, mert lehetetlen állapot, hogy miközben a gazdasági fejlődési ütem többszörösével bővülnek az informatikai rendszerek, sokan a hozzáértő gazdaságinformatikusokon akarnak spórolni. Tömegével sikerült kiképezni a rendszereket építeni és üzemeltetni képes műszaki réteget, s noha biztosan kevesebb ember kell az irányítási szintekre, az elemző-tanácsadó szerepkörökbe, megjelenésük, szerepük, jelentőségük sokkal fontosabb. Felelősségről van szó: gazdasági döntésekről, á vezetői információigények pontos megfogalmazásáról, amire azután a szoftvertervező fejleszthet, adaptálhat. Az első kiadás előszava szerint „Ma a sivatag ugyan kizöldülni látszik, csak méregdrága a locsolás: ugyanis nagy tömegben áramlik be az országba (ezen a területen is) a kész külföldi megoldás, kulcsrakész termelésirányítás, vezetői információrendszer, adatbázis-kezelés, szervezési szaktudás - s a hazai tapasztalatok hiányában megfelelő időben be fog jönni az a külföldi szakértelem is, amit információmenedzsmentnek nevezünk.”
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Informatika, Vezetés, Szervezés, Menedzsment, Információ, Információmenedzsment
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Ajánlás
Címlap
Copyright / Impresszum
Tartalom
[5]-6
Előszó a második kiadáshoz
[7]-8
Bevezetés
[9]-21
   Üzlet, információ, menedzsment?
16-17
   Mik lehetnek az információk menedzselésének céljai?
17
   Új eljárások, szabályok, innovációs folyamat
17
   A sikeres szervezet; piaci siker és információ
17-18
   Gazdálkodás az információs vagyonnal
18
   Jelentős erőforrás: belül és kívül!
18-19
   A cég informatikai átlátszóságának vagy homályosságának jelentősége
19
   Az információ szerepe a minőségben
19
   Az információs ipar
19-20
1. Szervezés, szervezet, menedzsment
[23]-63
   1.1. Alapfogalmak
[23]-31
      Rendzser, alrendszer
[23]
      Gazdasági rendszer
[23]
      Üzleti folyamatok
24
      Az értéknövelési lánc
24
      Üzleti folyamatok és üzleti funkciók
24-25
      Információs rendszerek
25
      Szervezetek és menedzserek
25-28
      Szervezet- és szervezéselméletek
28-30
      Vezetés és informatika
30-31
      Összefoglalás
31
   1.2. Az információs rendszer és a vállalat
32-42
      Vállalati információs rendszerek
32-36
      Informatika és VIR
37-39
      A rendszer értéke
39-41
      Problémák, tévhitek
41-42
      Feladatok, problémák
42
   1.3. A szervezet és az információ
42-50
      A szervezeti szintek információellátása
43-46
      Tervezési szintek és információellátás
46-48
      Összefoglalás
48-49
      Kérdések, feladatok
49-50
   1.4. Az üzleti információ használhatósága
50-63
      Az információ-gazdaságtan eszközei
50-51
      A mérés nehézségei
51-52
      A vállalati információgazdálkodás
52-54
      Az új technikák
54-57
      Az információ minősége
57-60
      Az információ elérhetősége
60
      Az információk megjelenítése
61-62
      Összefoglalás
62-63
      Kérdések, feladatok
63
2. Információmenedzsment
[64]-84
   2.1. Az információ mint vállalati erőforrás
64-69
      Először: az irodában
65-66
      Másodszor: a könyvelőknél
66
      Harmadszor: a termelésben
66
      Negyedszer: a kutatóhelyeken
66-69
   2.2. Az információmenedzsment céljai
70-79
      Az információs menedzsment célja
70-75
      Néhány lehetséges IRM-funkció
75-77
      Kérdések, feladatok
77-79
   2.3. Az IRM-funkciók és a szervezet
79-84
      Az alárendeltségi viszonyok
82
      Az IRM-szervezet felépítése
82-83
      Az IRM-csoport információellátása
84
      Kérdések, feladatok
84
3. A vezetés és az információs rendszerek
[85]-128
   3.1. Vezetői információrendszerek
[85]-96
      A DSS (Decision Support Systems)
87-88
      Az MIS (Management Information Systems)
88-89
      Az AOS (Automated Office Systems)
89-94
      Összefoglalás
94-95
   3.2. A vezetés információellátásának megszervezése
97-113
      A vezetés információs igényeinek megismerése
97-103
         A) Kemény rendszerelemzési technikák
98-99
         B) A puha rendszertervezési módszerek
99-100
         C) A szociotechnikai tervezési módszertanok
100-103
      A vezető információellátásának tényleges megszervezése: a tartalom és forma kérdései
104-111
         A) Az infromáció minősége
104-105
         B) Múltbeli és jövőbeli információk
105
         C) Belső és külső információk
106
         D) Az infromációszolgáltatás formája és időzítése
106-107
         E) A vezetési szintek befolyása az információszolgáltatásra
107-109
         F) A szervezet számára szükséges információk
109-111
      Összefoglalás
111-112
      Kérdések, feladatok
112-113
   3.3. Vezetési stratégiák és informatika
113-128
      1. vezetési koncepció: A stratégiai menedzsment lehetőségei az informatikában
114-119
      2. vezetési koncepció: Innovációs folyamatok vezetése
119-122
      3. vezetési koncepció: Projektmenedzsment az informatikai fejlesztésekben
123-127
      Kérdések, feladatok
127-128
4. Az információgazdálkodás
[129]-196
   4.1. Fogalmi rendszer és eljárások
[129]-147
      Hagyományos gazdaságossági számítások
134-145
         Megtérülési számítások
134-138
         Költség-haszon elemzés
138-142
         Értékkapcsolatok, értékgyorsítás
142-143
         Az újraszervezési érték modell
143-144
         Az innováció és a beruházás értékelése
144-145
         Információtechnika és üzleti teljesítmény
145
      Összefoglalás
145-147
   4.2. Információs vagyon, erőforrások, termékek
148-159
      Az információs krízis
148-149