A kamat szabályozó szerepének problémái a magyar gazdaságban corvina logo

Szerkesztő: Hoóz István
További szerzők: Barancsuk János ; Sasvári András; Varga Attila
Cím: A kamat szabályozó szerepének problémái a magyar gazdaságban
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok körébõl ; 7. évf.
Megjelenési adatok: Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1984. | ISSN: 0209-9187

coverimage A kamat kategóriájával, értelmezésével, tartalmának, funkciójának kifejtésével számos helyen találkozhatunk a tőkés /sőt prekapitalista/ gazdaság működését, törvényszerűségeit elemző polgári és marxista szakirodalomban. Ez nem is csoda, hiszen a kamatjelenség - márcsak genézisét tekintve is - az áru- és pénzforgalom szülötte, az árutermelés kifejlett formáiban pedig - a legtöbb esetben spontán módon érvényre jutó — szabályozási mechanizmusok szerves tartozéka. A szocialista építés magyarországi történetéről szóló bibliográfiát áttekintve rendkívül gyér előfordulását vehetjük észre azoknak a műveknek, amelyek behatóbban tanulmányozzák az említett jelenségkör hazánk gazdaságában megfigyelhető érvényesülési területeit, megnyilvánulásait, "felhasználási köreit". Ez a tény az 50-es, 60-as évtized gazdaságirányítási gyakorlatának tükrében nem is kelt meglepetést, azonban az áru- és pénzjelenségek aktivizálását deklaráltan is kitűző 1968-as reformot követő időszak krónikája is jobbára csak a kamat szabályozástechnikai szerepével kapcsolatos várakozások beteljesületle3aségéről számol be. Jelen tanulmányban - néhány gondolat erejéig - kísérletet teszünk arra, hogy a kamatjelenség - leginkább tőkés gazdasági környezetben kiteljesedő - tartalmát; hatásait, funkcióit összehasonlítsuk a szocialista árugazdaság rendszerében észlelhető hasonló jellegű effektusok...
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Környezetvédelem, Kamat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
1
Tartalom
2
Dr.Barancsuk János A kamat szabályozó szarepének problémái a magyar gazdaságban
3
   Bevezetés
4-5
   A kamat funkciói a neokllasszikus elméletben
5-7
   1.számú ábra A kamatláb egyesúlyi szintjének meghatározása
8-13
   2.számú ábra A fogyasztás-felhalmozás szigorú komlementaritása a neoklasszikus elméletben
13-14
   3.számú ábra A fogyasztás-felhalmozás komplementaritásának spontán szabályozását ellátó mechanizmus "elhasználódásával" "repedések" támadnak a jövedelemköltés kézenfekvőségének "falán"
15-17
   A kamat szabályoz szerepének problémái a magyar gazdaságban
17-37
   Összegzés
38-41
   Irodalomjegyzék
42-43
Dr.Sasvári Andrást A környezetvédelem néhíny kozgazdasági aspektusa
44-55
   Jegyzetek
57-58
Varga Attila Gondolatok művészeti rendszerünk és környezete néhány összefüggéséről
59-62
   A művészeti rendszerről
62-70
   Gazdasági, politikai és művészeti rendszerünk néhány összefüggése
71-79
   Reform és művészeti rendszer
79-84
   Jegyzetek
85-95
Hátsó borító
96