A geometriai programozás és megoldási módszereinek vizsgálata corvina logo

Szerző: Gyetván Ferenc
Cím: A geometriai programozás és megoldási módszereinek vizsgálata
Sorozatcím: Dolgozatok a közgazdaságtudományok köréből
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1985. | ISSN: 0209-9187

coverimage A geometriai programozás a matematikai programozás egyik, az utóbbi időben dinamikusan fejlődő fejezete. E témakörben az első dolgozatok az 1960-as évek elején láttak napvilágot. 1961-ben C. Zener publikált egy rövid cikket egy mérnöki tervezési optimumkeresési problémáról. Egy olyan számértékü függvény minimumét kereste, amelyben szereplő tagok mindegyike bizonyos tervezési változók valós kitevős szorzata. Észrevette, hogy ha a tagok száma pontosan eggyel több, mint a változók száma, akkor a változók optimális értékét könnyen megkapja egy lineáris egyenletrendszer megoldása révén. Ez a cikk felkeltette R. J. Duffin érdeklődését az általánosított polinomok iránt, és csatlakozott Zener kutatásaihoz az általánosított polinomok optimalizálása elméletének szigorú matematikai megalapozása irányában. Peterson, aki Duffin tanítványa volt, 1963-ban kezdett dolgozni a feltételes geometriai programozás elméletének kifejlesztésén. Közös munkájuk eredményeképpen 1967-ben megjelent az első összefoglaló jellegű könyv Duffin-Peterson-Zener szerzőhármas tollából, mely további széles kutatási területeknek nyitott utat. A geometriai programozás kialakulására döntő hatással volt a kémiai egyensúly-problémák matematikai programozási feladatként való megfogalmazása. További fejlődéséhez újabb lökést adott annak a felismerése, hogy számos, az eddigiektől különböző területen is alkalmazható.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Geometriai programozás, Számítógép programozás, Számítógép
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Bevezetés
2-5
1. A geometriai programozási feladat megfogalmazása
6-13
   1.1. A pozinomiális megfogalmazás
6-8
   1.2. Az exponenciális megfogalmazás
8-9
2. A geometriai programozás dualitás-elmélete
14-27
   2.1. A geometriai egyenlőtlenség
14-16
   2.2. A geometriai programozás fő lemmája
16-20
   2.3. Dualitási tételek
20-27
3. Megoldási módszerek a geometriai programozásban
28-53
   3.1. Primál megoldási módszerek
28-32
      3.1.1. Egy kondenzációs eljárás
28-30
      3.1.2. Megoldás büntetőfüggvények segítségével
31-32
   3.2. Duál megoldási módszerek
33-53
      3.2.1. Záró bonyolultsági fokú feladat megoldása
33-35
      3.2.2. Megoldás zéró bonyolultságúra történő visszavezetés révén
36-44
      3.2.3. Egy redukciós eljárás
44-47
      3.2.4. Kvadratikus approximáció
47-48
      3.2.5. Gradiens vetítési módszer
49-53
Irodalomjegyzék
54-56
Hátsó borító
57