"Kisemberek" helytállása corvina logo

Szerző: Donáth Péter
Cím: "Kisemberek" helytállása
Alcím: tanítóképzés Baján a szerb megszállás alatt és nyomán
Megjelenési adatok: Trezor Kiadó, Budapest, 2018. | ISBN: 978-963-8144-52-2

coverimage „Hűség a megpróbáltatásban” címmel tartottam előadást 2010-ben Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskola tudományos konferenciáján, a bajai állami tanítóképző tanárainak szerb megszállás alatti helytállásáról. A kutatást tovább folytattam, s immár öt levéltár anyagainak és egyéb források, szakmunkák felhasználásával kismonográfiában adhatok számot egykori bajai kollégáink tiszteletre- és társadalmi emlékezetre méltó küzdelméről, „kálváriajárásáról” a bajai magyar állami tanítóképző- és képzés fenntartásáért a szerb megszállás alatt és nyomán. A magyar állami tanítóképzés történetében egyedülállóan úgy tartották fenn – a már akkor közel félévszázados múlttal és nagy elismertséggel bíró – intézményüket, úgy képeztek pedagógusokat a magyar és az akkor alakult délszláv állam számára, hogy ehhez 1919 júliusától 1921 augusztusáig egyik államtól sem kaptak semmiféle támogatást. A 100. évforduló körül egymásnak feszülő nemzeti elfogultságok idején különösen fontosnak érzem, hogy kiegyensúlyozott, a korabeli aktorok motivációit korrektül felidéző, egyszersmind a történelmi kataklizmát elszenvedő „kisemberek” iránt is empatikus leírást adjunk a történtekről. Dokumentatív elbeszélő módszerrel elválasztva a forrásközlést és értelmezést, lehetőséget adva az olvasónak arra, hogy a szerző gondolatmenetét, következtetéseit ellenőrizze. Ilyen forrástömeg mellett ez terjedelmet igényelt, s a korabeli források nyelvezetének megértése próbára teheti a manapság rövid, könnyű olvasmányokhoz szokott olvasó figyelmét/türelmét. Mindazonáltal azt remélem, hogy az elbeszélés, a benne megjelenő társadalmi-politikai mechanizmusok (törekvésem szerint) elfogulatlan megjelenítése – a mikrotörténetírás sajátosságainak megfelelően – túlmutat a látszólag parciális történeten. Egyfelől felvillantja Baja város magyar társadalmának, pedagógusainak és közalkalmazottainak küzdelmét identitásuk, hovatartozásuk megőrzéséért. Másfelől másról, többről is szól: a „kisember” és a hatalom/hatalmak viszonyáról, a nacionalizmusok egymásnak feszüléséről, valamint az „egyszerű”/nagyszerű pedagógusok heroikus küzdelméről nemzeti elkötelezettségük, hivatásuk, munkahelyük megőrzéséért egy világméretű forgószélben. Valamint arról, hogy a hála a régmúltban sem volt politikai kategória.

Tartalomjegyzék