Globális marketing corvina logo

Szerkesztők: Eszes István; Szabóné Streit Mária; Szántó Szilvia; Veres Zoltán
További szerzők: Eszes István; Cateora, Philip R.; Graham, John I.; Usunier, Jean-Claude; Hassan, Salak S.; Samli, A. Coskun; Young, Murray A.; Sauer, Paul L.; Unnava, H. Rao; Szeles Péter; Mondják Tibor; Szabóné Streit Mária; Paliwoda, Stanley; Levitt, Theodore; Chernatony, Leslie de; Halliburton, Chris; Bemath, Ratna; Bronder, Christop; Pritzl, Rudolf; Hallen, L.; Johanson, J.; Piskóti István; Sípos Zoltán; Szántó Szilvia; Veres Zoltán; Mikolay Lászlóné; Hidasi Judit; Tóth Tamás; Deli Zsuzsa; Rekettye Gábor; Fazekas Ildikó; Assmus, Gert; Wiese, Carsen; Hassan, Salah S.; Vandermerwe, Sandra
Cím: Globális marketing
Megjelenési adatok: Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. | ISBN: 963-16-3030-7

coverimage A 80-as évek nemzetközi üzleti sikertörténeteit a marketingelmélet a geobusiness-modell alapján magyarázta. Eszerint a multinacionális vállalatok saját céljaik és a versenyben elfoglalt helyzetük által motiválva egy olyan környezetben terjeszkednek, ahol a technológiában vagy az eltérő célpiaci adottságokban található meg a fenntartható versenyelőny forrása. Ez a multinacionális marketing fénykora. Az ilyen sokpiacos stratégia azonban annál több piacszervezési gondot okoz, minél kiterjedtebb a vállalat nemzetközi hálózata. A 90-es években növekvő számban jelennek meg a globális piacokat kiszolgálni akaró cégek. A globalizálódás mint a nemzetköziesedés legmagasabb foka azt jelenti, hogy a vállalat működése során általában véve figyelmen kívül hagyja a nemzeti határokat, kivéve az olyan műveleteket, amelyekben a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodás egyértelműen kedvezőbb. A globális stratégia alapvető előnye az a működési rugalmasság, ami a források áramoltatásából ered a multinacionális hálózatban. | „A gazdaság globalizációja, korunk feltarthatatlanul teret nyerő jelensége, a nemzetgazdaságok számára meghatározó tényező. Ahhoz, hogy a magyar vállalatok versenyképesen vehessenek részt a globális folyamatokban, alapvető jelentőségű, hogy ismerjék a nemzetközi piacokat és azokat az eszközöket, amelyekkel e piacokat és az elérhető eredményeket befolyásolni tudják. Ehhez nyújt segítséget a Globális marketing című könyv, amely világos szerkezetben elemzi a globális piacokra való belépés szempontjait és teendőit. A szerkesztők írásaival keretbe foglalva eredeti tanulmányok jelennek meg benne a világ vezető szakirodaimából, illetve magyar szerzők tollából. A válogatás mind tematikailag, mind színvonalát tekintve igen jó - a könyv rengeteg információt tartalmaz, ráadásul élvezetes olvasmány is.” Dr. Chikán Attila egyetemi tanár, gazdasági miniszter „A téma iránt érdeklődő gyakorló szakember számára a Globális marketing című könyv két szempontból is értékes. Az egyik a marketing elméleti kérdéseinek eltérő kulturális közegbe ágyazott tárgyalása, a másik pedig a felkészülés-célkitűzés-megvalósítás összhangjára épülő praktikus megközelítés.”
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Marketing, Világgazdaság, Globális marketing
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
A külföldi részek szerzői, kiadói
5
A szerkesztőkről
6
A kötet hazai szerzőiről
7-8
Tartalom
9-[14]
Bevezetés
15-16
1. Eszes István: Felkészülés
[17]-143
   Marketing a globalizálódó piacon
22-23
      A nemzetközi marketing
22-23
   Philip R. Cateora - John I. Graham: A nemzetközi marketing alkalmazási területe és kihívásai. Globális perspektíva
23-[47]
      Nemzetközi marketing a kisvállalatok számára is
23-26
      Az Egyesült Államok üzleti életének nemzetköziesedése
26-28
      A nemzetközi marketing meghatározása
28-29
      A nemzetközi marketing feladata
29-30
      Szabályozható marketing tényezők
30
      Belföldi szabályozhatatlan tényezők
30-32
      Külföldi szabályozhatatlan tényezők
32-34
      A környezethez igazodni kell
34-36
      Önhivatkozási kritérium (Self-Reference Criterion, SRC): az egyik akadály
36-38
      Globális tudatosság kialakítása
38-39
      Mit jelent nemzetközinek lenni?
39-42
         A nemzetközi marketingaktiválódás lépései
39-42
      Változások a nemzetközi orientációban
42-[47]
         A nemzetközi marketing koncepciói
42-45
         Globális piacok
45-[47]
   A nemzetközi marketing környezete
48-67
      Eszes István: A marketing kulturális környezete
49-67
         A kultúra és a marketing
49-66
            A kultúra jelentése és szerepe a nemzetközi marketingben
49-50
            Kulturális dinamizmus a globális piacok megismerésében
50-51
            Kulturális ismeret
51-52
            Kulturális érzékenység és tolerancia
52
            A kulturális környezet elemei
52
            A tárgyi kultúra
53-54
            A nyelv
54-57
            Esztétika
57-58
            Oktatás
58-59
            Vallás
59-63
            Társadalmi értékek és magatartásformák
63-65
            Társadalmi csoportok
65-66
         A kommunikáció fontossága
66-67
   A nemzetközi marketingkutatás problémái
68-81
      Jean-Claude Usunier: Kultúraközi piackutatás
69-81
         A kultúraközi ekvivalencia problémái
70
         A kultúraközi ekvivalencia szintjei
70-71
            Eltérés a kutatási eszközök megbízhatóságban
71
            Nemzeti és regionális különbségek
71
            Különbségek a koncepciók, a termékek vagy a felidézett attitűdök ismertsége terén
71-72
         Modell ekvivalencia
72-75
            A fogyasztó elégedetlenségének példája
72-74
            Különböző funkciókat betöltő tevékenységek
74
            A mérték ekvivalenciája
74-75
            A válaszadói visszacsatolás megkönnyítése
75
         Fordítási problémák
75-77
            Visszafordítás és más technikák
75-76
            Kombinált módszerek, a fordítás módszereinek korlátái
76-77
         A begyűjtött információk összehasonlíthatósága
77-79
            A válaszadók kiválasztása
77
            A vizsgálatban való részvétel megtagadása
78
            Válasz torzulások
78-79
            A válaszadási stílusok
79
         A nemzeti kulturális minták összhasonlíthatósága és reprezentativitása
79-81
            Reprezentatív minta?
80-81
               A mintavétel keretei és módszerei
80-81
   A fogyasztói és vásárlói magatartás a nemzetközi környezetben
82-108
      Szegmentáció a nemzetközi környezetben
82-108
      Salak S. Hassan - A. Coskun Samli: A kultúraközi szegmentáció új határvonalai
83-99
         A kultúraközi szegmentáció kritériumai
84-90
            A szegmentáció makroszintű kritériumai
85-86
            A szegmentáció mikroszintű kritériumai
86-89
            A szegmentáció hibrid kritériumai
89-90
         A nemzetközi szegmentáció hagyományos módszerei és modelljei
90-94
            A kultúraközi szegmentáció nem hagyományos módszerei és modelljei
92
            A kultúraközi szegmentáció hibrid modelljei
92
            A globális piaci trendek és lehetőségek elismerése
93
            Az országklaszterek kiválasztása
93-94
         Az egységesített marketingtevékenységek kidolgozása és koordinálása
94-98
            A kultúraközi szegmentáció gyakorlati alkalmazásai
94-96
            Stratégiailag egyenértékű szegmentáció
96-98
         A származási ország effektus
98-99
      Murray A. Young - Paul L. Sauer - H. Rao Unnava: A származási ország kérdései
99-108
         Előzetes kutatás a származási ország effektusairól
100-101
            A sablon jellemzők alkalmazása
100-101
         A származási ország effektusai mögött húzódó pszichológiai folyamatok
101-108
            Érzelemátviteli folyamat
102-103
            Kognitív befolyásolási folyamat
103-105
            Közvetlen viselkedési folyamat
105
            A származási ország effektusai és a marketingstratégiák
105-108
   Marketing Kommunikáció
109-128
      Szeles Péter: Public relations és a nemzetközi kiállítások, vásárok
110-128
         Kiállítások és vásárok
110-115
            A kiállítások és vásárok tartalma
111
            A kiállítások és vásárok típusai
111-112
            A kiállítások és vásárok funkciói
113-115
         Public relations
115-128
            A marketing-PR feladatai
117-128
   Célratörő Vállalati Szervezetek
129-143
      Virtuális szervezetek
129
      Horizontális vállalat
129-130
      A jövő: dinamikus hálózati struktúra
130
      Mondják Tibor: NetWork a nemzetközi marketingben
130-143
         Bevezetés az utazások előtt
130-136
            Első utazás Belő Horizontéban
130-132
            Második utazás Medellinben
132-135
            Gyorsmérleg
135-136
         Hálózat (network)
136-140
            Mi a hálózat?
137
            A vállalatok közötti kapcsolat
137-140
         A piac mint hálózat
140-142
         Belépés a hálózatba (piacra lépés)
142-143
2. Szabóné Streit Mária: Célkitűzés
145-[291]
   A nemzetközivé válás lépcsőfokai
153-167
      Stanley Paliwoda: Az exporttal összefüggő elméletek, valamint az áruk és szolgáltatások nemzetközivé válásának folyamatai
154-167
         Export és nemzetközi marketing
154-161
            Az export működésének négy elmélete
155-161
         A ,szakaszos’ nemzetköziesedés elmélete ellen szóló érvek
161-164
            A szakaszokat bemutató modell
162-164
         A termékek és szolgáltatások nemzetköziesedésének folyamata
164-167
            Termékéletciklus a nemzetközi kereskedelem területén (Wells)
165-167
   A piaci aktivitás lehetséges formái
168-197
      Stanley Paliwoda: A külpiaci belépés stratégiai döntései
170-197
         A direkt és indirekt belépési módozatok összevetése
170-181
            A vállalat erőforrásainak felmérése, valamint a tervezett exporttevékenység
170
            A stratégia megválasztása
171-178
            Menedzsmentszerződések
178-181
         Beruházások
181-197
            A „csavarhúzó eljárás”, avagy az összeszerelési műveletek alkalmazása
181-184
            Közvetlen beruházási tevékenység
184-187
            Közös vállalkozás
187-193
            Háromoldalú vállalkozások
193-197
   „Hatalmas erő hajtja a világot azon az úton, amelynek végállomása az egységes világpiac"
198-214
      Theodore Levitt: A piacok globalizációja
199-214
         Élet a technológia köztársaságában
200-202
         A T-modell igazolása
202-203
         A sündisznó mindent tud
203-204
         Miért vannak mégis különbségek?
204-205
         Amikor a globális elképzelés kudarcba fullad
205-207
         Hogyan készítsünk kreatív elemzést?
207-209
         Jobb, ha beletörődünk az elkerülhetetlenbe
209
         Hogyan lehet megfejteni a nyugati piacok titkos kódját?
209-211
         És mégis lapos a Föld
211-214
   Nemzetközi Márkastratégiák
215-227
      Leslie de Chernatony - Chris Halliburton - Ratna Bemath: Nemzetközi márkapolitika: a kereslet vagy a kínálat határozza meg a követendő stratégiát?
215-227
         Vita a nemzetközi márkapolitikáról
216-217
         A márkapolitika nemzetközi tervezése
217-218
         A nemzetközi márkapolitika kereslet-kínálati modellje
218-220
            A keresleti oldal
218-219
            A kínálati oldal
219-220
         A kereslet-kínálati modell alkalmazása
220-221
         Az Eurocom tanulmánya a nemzetközi márkapolitika-döntésekről
221-222
         Mélyinteijúk vezető marketing szakemberekkel
222-226
            A sztenderdizálás előnyei
223-225
            A sztenderdizálás korlátái
225-226
         A nemzetközi márkamenedzsment szempontjából levonható következtetések
226-227
   Együttműködés a versenytársak között
228-[241]
      Christop Bronder - Rudolf Pritzl: A stratégiai szövetségek kialakítása: a sikeres együttműködés koncepcionális útmutatója
229-[241]
         Stratégiai döntéshozatal
230-234
            Helyzetelemzés
230-232
            Az együttműködési lehetőség azonosítása
232-233
            A részvény potenciális értékének felmérése
233-234
         A stratégiai szövetség szerkezete
234-236
            A kooperáció területére vonatkozó döntés
234-235
            A kooperáció intenzitására vonatkozó döntés
235
            A megsokszorozódó lehetőségek elemzése
235-236
         A partner kiválasztása
236-238
            Alapvető illeszkedés
237
            Stratégiai illeszkedés
237
            Kulturális illeszkedés
237-238
         A stratégiai szövetség menedzselése
238-240
            Szerződéses tárgyalások
238-239
            Koordinált interfész
239
            Tanulási folyamat, adaptáció és felülvizsgálat
239-240
         Következtetések
240-[241]
   Ipari marketing a nemzetközi piacon
242-275
      L. Hallen - J. Johanson: Ipari marketingstratégiák és az egyes országokra jellemző gazdasági környezet
243-257
         A probléma természete
243-244
         Koncepciók és hipotézisek
244-249
            Az ipari marketingstratégiák kiindulópontjai
244-245
            Ipari marketingstratégiák
245-247
            Nemzetközi ipari marketing
247-249
         Módszer
249-251
            Adatbázis
249-250
            Eljárás
250-251
         Eredmények
252-256
            Az ipari környezet minőségi dimenziói
252-253
            Alkalmazkodási dimenziók és kulturális hasonlóság
253-256
         Néhány megjegyzés
256-257
      Piskóti István: Rendszertermékek a nemzetközi marketingben
257-275
         A rendszertermékek beszerzésének sajátosságai a nemzetközi piacokon
258-262
            A CIM rendszertermékek és a nemzetközi munkamegosztás „csendes forradalma”
259-260
            A vevői probléma és lehetőség
260-262
         Rendszertermékek nemzetközi értékesítése a kompetenciamarketing alapján
262-269
            A piacszegmentálás sajátosságai
262-266
            Interakciós folyamat a CÍM marketingben
266
            Értékesítési stratégiák
266-269
         A rendszermarketing nemzetközi gyakorlata
269-275
            Az integrációs politika és eszközei
272-273
            Új elemek, hangsúlyok a kommunikációs mixben
273-275
   Marketing az európai belső piacon
276-[291]
      Sípos Zoltán: Európai marketingstratégiák
279-[291]
         Az Európai Unió egységes piaca mint a marketing környezete
280-285
            Az egységesítés eredményei
280-282
            Problémák és megoldandó feladatok
282
            A piaci lehetőségek meghatározása
282-284
            Az európai piac makroszegmentációja
284-285
         Marketingmix-alkalmazások
285-289
            Termékpolitika
285-286
            Árpolitika
286-287
            Értékesítési rendszer
287-288
            Marketingkommunikáció
288-289
         A piacra lépés stratégiája
289-[291]
3. Szántó Szilvia - Veres Zoltán: Megvalósítás
[293]-477
   Termékpolitika
295-296
   Árpolitika
296
   Disztribúciópolitika
296-297
   Személyes eladás, értékesítő hálózat
297
   Kommunikációpolitika
297-298
   A nemzetközi ügylet előkészítése és létrejötte
299-331
      Mikolay Lászlóné: Nemzetközi ügyletek és ügyleti folyamatok
301-316
         A szerződés előkészítése, az ajánlati tevékenység
300-301
         A szerződéskötés
301-307
            A külkereskedelmi szerződés tartalma és súlyponti feltételei
302-307
         Ügylettípusok
307-316
            Nemzetközi adásvétel: áruexport és áruimport
308-309
            Nemzetközi csereügyletek
309-310
            Reexport-ügylet
310-311
            Nemzetközi bérmunkaügylet
311-312
            Lízingügylet
312
            Licenciaügylet
313
            Kockázatok és kockázatkezelés
313-314
            A kockázatkezelés módszerei
314
            Kockázati események, kockázatcsökkentő intézkedések, kockázati biztosítékok
314-316
      Hidasi Judit: A nemzetközi üzleti kapcsolatok kultúraközi kérdései
316-331
         Az interkulturális kommunikáció folyamata
316-317
         A kommunikációs kódok
317
         A kommunikáció és a nyelv
317-320
         A nem nyelvi (nemverbális) kommunikáció
320-324
         A nemverbális kódok fajtái
324-325
         Hangi jelzések, paralingvisztika
325-326
         Testnyelv, kinézis, gesztusok, tekintet, mimika
326-328
         Hallás, ízlelés, szaglás
328-329
         Térszabályozás
329-330
         Virtuális felségterületek
330-331
   A piac szegmentálása
332-346
      Tóth Tamás - Deli Zsuzsa: Nemzetközi piacszegmentáció a fogyasztási cikkek piacán
332-346
         A nemzetközi piacszegmentáció folyamata és lépései
334-346
            A nemzetközi piacszegmentáció jelenlegi gyakorlatának hiányosságai
334-335
            A nemzetközi piacszegmentáció formái
335-338
               Az országhatárokat figyelembe vevő nemzetközi piacszegmentáció
335-337
               Nemzetközi piacszegmentáció az intermarketing során
337-338
            A nemzetközi piacszegmentáció ismérvei
338
            A tartós, hosszú távon konstans ismérvek
338-344
               Az országok szegmentációjának változói
338-341
               A fogyasztói szegmensek változói
341-342
               Specifikus, rövid vagy középtávon ingadozó változók
342-344
            A célpiacokkal kapcsolatos követelmények
344-346
   Nemzetközi termékmenedzsment
347-379
      Termékéletciklus ágazatok esetében
347
      Szántó Szilvia: A nemzetközi termékéletciklus elméletéről
348-363
         Termékéletciklus a nemzetközi kereskedelembenw
348-349
         Új termékek elteijedése a külföldi piacokon
349-352
         Termékek, termékcsaládok, termékfejlesztés és az életciklusszakaszok összefüggései
352-355
         A nemzetközi kereskedelem termékéletciklusának klasszikus elméletei
355-357
            Termékéletciklus a nemzetközi kereskedelemben (Wells, 1968)
355-357
         A nemzetközi termékéletgörbe és a közvetlen befektetés (Vemon 1966)
357-359
         A Vemon-féle módosított koncepció: termelési ciklus modell
359-360
         Lejárt a termékéletgörbe-elmélet ideje?
361-363
      Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing nemzetközi környezetben
363-379
         A szolgáltatások nemzetközi kereskedelme
363-366
            Szolgáltatástipológiák
363-364
            A szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének új tendenciái
364-366
         Nemzetközi szolgáltatásmarketing
366-371
            A nemzetköziesedés korlátái
366-369
            Belépési módok
369-371
         A globális sztenderdizáció: a gyorskiszolgáló üzletágak terjeszkedése
371-375
            A gyorskiszolgálás sikertényezői
372-375
               Hatékonyság
373
               Mérhetőség
373
               Kiszámíthatóság
374-375
               Szabályozottság
375
         Stratégiák a globális szolgáltatáspiacon
375-377
            A szolgáltatásexportőrök növekedési stratégiáinak határai
377-379
   Globális Árpolitika
380-397
      Szabóné Streit Mária: Árstratégiái és ártaktikai döntések a nemzetközi marketingben
381-397
         A külpiaci árstratégia döntési területei
382-386
            Árstratégiai célkitűzések exportpiacokon
382-383
            Globális-lokális árak, árstratégiák
383-386
               A globalizáció hatása az árakra
383-386
               Globális marketingmix - kontra lokális árak
386
         A külpiaci árképzés legfontosabb piaci feltételei
387-392
            A vevő ország importot szabályozó rendelkezései
387
            A fogyasztó értékítélete - a vevő nyereségérdekeltsége
387-390
               A fogyasztó értékítélete
387-389
               A vevő nyereségérdekeltsége
389
               Az áralku
389-390
            A kereslet árrugalmasságának fontossága
391
            Az exportpiac struktúrája
391-392
            Az értékesítési út szerepe
392
         Alapvető árképzési módszerek és árdifferenciálás a nemzetközi piacokon
392-394
            Árképzési módszerek
392-393
            Árdifferenciálás
393-394
         Közvetlen és közvetett árkockázatok
394-396
            Közvetlen árkockázatok
394-396
               Pénzügyi és hitelkockázatok
395-396
               Árfolyamkockázatok
396
         Közvetett árkockázatok
396-397
            Innovációs kockázatok
396
            A piaci értékesítés szervezésének kockázatai
397
   Csatornapolitika a globalizálódó környezetben
398-[414]
      Rekettye Gábor: Értékesítési csatornák a nemzetközi marketingben
399-[414]
         Az értékesítési csatorna hazai része
400-[414]
            Jellemző külkereskedelmi szervezetek
400-402
            A közvetett export
402-403
            Közvetlen (direkt) export
403-405
               A direkt export belföldi szervezete
403-404
               A direkt export külföldi értékesítési szervezete
404-405
            Az értékesítési csatorna külpiaci része
405-[414]
               A csatornaválasztást befolyásoló tényezők
406-407
               A csatomadöntések tartalma
407-[414]
   A nemzetközi reklám fejlődése
415-[428]
      Fazekas Ildikó: Marketingkommunikáció más kultúrákban
416-[428]
         Definíciók
416-417
         A globális reklámozást erősítő környezet
417-421
         A globális reklámmal szembeni érvek
421-426
         Adaptációs stratégiák
426-427
         Jövőkép?
427-[428]
   A szürkepiacok és a védekezés lehetőségei
429-445
      Gert Assmus - Carsen Wiese: Hogyan készüljünk fel a szürke kereskedelem fenyegetéseire az árkoordináció felhasználásával
430-445
         Bevezetés
430-431
         Melyek azok a szürke piacok?
431-432
         Hogyan nőnek a szürkepiacok?
432-433
         Hogyan reagálnak a szürkepiacokra?
433-434
         Az árdöntések koordinációja
434-440
            Gazdasági intézkedések
435-436
            Központosítás
436-438
            Formalizálás
438-439
            Informális koordináció
439-440
         A megfelelő koordinációs módszer kiválasztása
440-445
   On Line Technika a Nemzetközi Marketingben
446-464
      Eszes István: Az internet és a globális marketing
446-464
         Értékesítés az Interneten
451-455
            Értékesítési csatorna
451-454
            Vevőkapcsolat
454
            Technológiai dimenzió
454-455
         Promóció
455-458
            Hirdetés az Interneten
455-457
            Az Internet fekete listája
457-458
               Public Relations
457-458
         Online nemzetközi marketingkutatás
458-463
            Internet
458-461
               Keresőgépek
458
               Hasznos web címek a nemzetközi marketing számára
459-461
            CompuServe
461-463
               TRW Business Profiles
462
               European Company Research Centre
462
               Az Európai Unió jogrendszerének információi
462-463
               Iquest Business Management InfoCenter
463
         Nyelv
463-464
   Makromarketing-aspektusok
465-477
      Salah S. Hassan - Sandra Vandermerwe: „Zöld” marketing-globális perspektíva
466-477
         „Zöld” fogyasztói profilok
467-468
         A Roper Organization felmérése
469
         A környezetvédelem vezetőinek két szegmense
469
         A spektrum közepén elhelyezkedő piaci követők
469
         Nem környezetvédő csoportok
469
         Mennyire zöld a "zöld" marketing?
470-472
            A zöld gondolkodás
470-472
         Zöld termékek előállítása
472-473
         Zöldcímkézés
473-475
            Ökotermék-figyelők Németországban
474
            Ökotermék-figyelők Kanadában
474-475
         Zöldkérdések Európában és Kanadában
475-476
         Zöldmarketing: vállalati válaszlépések
476-477
Zárszó
478
Irodalom
479-[488]
Tárgymutató
489-[492]
Hátsó borító / Fülszöveg