A menedzsment alapjai corvina logo

Szerző: Farkas Ferenc
További szerzők: Hadinger Britta; Szűcs Pál
Cím: A menedzsment alapjai
Alcím: Elméleti alapok
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007. | ISBN: 978-963-642-177-9

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (és annak jogelődjén) 1972 óta foglalkozunk a menedzsment tudományterületének és szakmájának kérdésköreivel. Az idők változásával tudásanyagunk is formálódott, de elkötelezettségünk sohasem változott az oktatás fontossága és a jövőt szolgáló ismeretek átadása iránt. Hallgatók ezrei tanulták tőlünk a vezetés és szervezés elméleteit és gyakorlatát - az alapvető koncepcióktól a bonyolult megoldásokig. Ezen tananyagot a Bologna alapképzés hallgatóinak készítettük azzal a céllal, hogy kiemeljük számukra a szervezet és a vezetés témaköreiből azokat a kérdéseket, amelyek a modern menedzsment tudásanyagának alapjait alkotják. Az ismeretanyag ugyan nem alkot kerek egészet - inkább a „management mix” jelzővel illethető, de a tartalom kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy az mind az időtálló, mind pedig a jelen és a jövő szempontjából legfontosabb tudás elsajátítását lehetővé tegye. A képzés jellegének megfelelően alapvető ismereteket tartalmaz, amelyre a későbbiek során a szakirányú képzésben további tananyagok épülhetnek. Az általunk használt megközelítés középpontjában a szervezet belső kérdései állnak; kiegészítve azt a globális világ, a környezet, a stratégia legfontosabb kérdéseivel. A tanulást azzal kívántuk megkönnyíteni, hogy a hallgatók számára összeállítottuk a fontos kifejezések listáját, ellenőrző kérdéseket tettünk fel, és az elméleti anyagot feloldottuk a korábbi Vezetés és Szervezés Tanszék oktatóinak a menedzsment alkalmazását bemutató írásaival, amelyeket a lehető legteljesebb mértékben integráltunk a szövegrészekbe. Az ismeretanyag ezáltal segíteni hivatott a bachelor végzettséget szerző hallgatóinkat, hogy jó esélyekkel induljanak karrierjükben, és a tudást egyre inkább előtérbe helyező szervezetekben elhelyezkedve további menedzsment gyakorlatot szerezzenek - miközben napi feladataikat is eredményesen tudják ellátni.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Szervezeti formák, Vállalatvezetés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék