Munkajogunk fejlődése a felszabadulástól a munka törvénykönyvéig corvina logo

Szerző: Farkas József
Cím: Munkajogunk fejlődése a felszabadulástól a munka törvénykönyvéig
Sorozatcím: Állam- és Jogtudományi Intézet tudományos könyvtára ; 1.
Megjelenési adatok: Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, Budapest, 1952.

coverimage A fentiek szerint jellemezte Rákosi Mátyás ezt az időszakot. Ez a »kettős hatalom«-féle azonban különbözik a Szovjetunió történetében fennállott kettős hatalomtól — mint ahogy erre Rákosi Mátyás rámutat —, mert itt a »másik fél« a koalíción belül jelentkezik. A másik fél »munkáját« és támadásait a koalíción belül kell rendszerint keresnünk. Tanulmányunk ezen első fejlődési szakaszának megértéséhez bővebben kell foglalkoznunk a »kettős hatalom«-féle jellegével. Meg kell vizsgálnunk, mit jelentett ez a munkajog történetében. Először az erőviszonyokat kell megvizsgálnunk. A munkajogi szabályozás terén a munkásosztály kezében van a döntő súly. Bár a termelés alapja még a tőkés magántulajdonban álló üzem, de minthogy államunk már nem tőkés állam, a munkaügy a felszabadulást követően már nem a tőkés és a munkás »magánügye«, hanem állami ügy. Mit jelent az, hogy állami ügy lett a munkaügy? Elsősorban jelentkezik ez abban, hogy a szerződés »mindenhatósága« csökken. A munkaviszony sokoldalú kogens szabályozásban részesül és ez a kogens szabályozás egyre nagyobb téren jelentkezik. Minthogy pedig a munkaviszonyt szabályozó állam már nem tőkés állam, hanem az államhatalomban a koalíción keresztül döntő súlya a munkásosztály pártjának van, a munkásosztály közvetlenül nagy befolyással bír a munkaviszony szabályozása tekintetében. A munkaviszony szabályozása területén — természetesen a bérkérdéseknél csak az ott tárgyalandók figyelembevételével — a munkásosztály, élcsapatának, a Magyar Kommunista Pártnak vezetése alatt álló szakszervezetein keresztül döntő súllyal bír ott is, ahol nem kogens jogszabály, hanem kollektív szerződés rendezi a munkaviszonyt. Bár a tőkés hatalom korára jellemzően megtaláljuk e fejlődési szakasz jogszabályaiban és kollektív szerződéseiben a munkáltató tábor befolyását, illetőleg akaratának bizonyos érvényesülését is, de a munkajogi szabályozás terén döntő súlya kétségtelenül a munkásosztálynak van és nem a másik oldalnak.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Munkajog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
[3]
I. Fejezet: A felszabadulástól a Forintig
5-40
   1. A fejlődési szakasz általános jellemzése
5-11
   2. A szakszervezetek szerepe
11-15
   3. A munkaviszony keletkezése és megszűnése
15-20
   4. A munkaközvetítés
20-23
   5. A kollektív szerződés
23-31
      a) A kapitalista kollektív szerződés
23-26
      b) E fejlődési szakasz kollektív szerződésének jellege
26-27
      c) A tételes fejlődés
27-31
   6. Bérkérdések
31-37
   7. Munkaidő
37-38
   8. Munkavédelem
38-39
   9. A szociális és kulturális jogok
39-40
   10. A kollektív szerződésekből eredő viták elintézése
40
II. Fejezet: A Forinttól a hároméves tervig
41-48
   1. A fejlődési szakasz általános jellemzése
41-44
   2. A kollektív szerződés
44-48
III. Fejezet: A hároméves tervtől a nagy államosításig
49-[59]
   1. A fejlődési szakasz általános jellemzése
49-52
   2. A kollektív szerződés
52-[59]
IV. Fejezet: A nagy államosítástól az Alkotmányig
60-74
   1. A fejlődési szakasz általános jellemzése
60-63
   2. Munkamozgalom
63-65
   3. Az új kollektív szerződés
65-69
   4. Munkafegyelem, munkaerőgazdálkodás, a munkaviszony megszűnése
70-72
   5. A tanulóviszony
72-74
V. Fejezet: Az Alkotmánytól a Munka Törvénykönyvéig
75-107
   1. Az Alkotmány hatása a munkajogra
75-78
   2. A munkához való új viszony győzelme
78-82
   3. A szakszervezetek megváltozott szerepe
82-86
   4. Munkafegyelem
86-89
   5. Munkaerőgazdálkodás
89-91
   6. Bérkérdések
92-97
   7. Szociális és kulturális jogok
97-98
   8. Társadalombiztosítás, nyugdíjügy
98-105
   9. Munkaügyi viták elintézése
105-107
I. sz. Függelék: A közszolgálati munkaviszony fejlődésének rövid áttekintése
109-116
II. sz. Függelék: A mezőgazdasági munkaviszony fejlődése
117-123
Hátsó borító