"Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban!" corvina logo

Szerkesztők: Fischerné Dárdai Ágnes ; Schmelczer-Pohánka Éva; Szeberényi Gábor
Cím: "Gazdagabban távozz, térj vissza gyakrabban!"
Alcím: Mérföldkövek a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont történetében
Illusztrátorok: Ruprech Judit; Gergely Zsuzsanna; Szellő Gábor
Megjelenési adatok: PTE Egyetemi könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2018.

coverimage Pécs évszázadok óta diákváros, a Dunántúl felsőoktatási és tudományos központja. A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepelte a középkori pécsi egyetem alapításának 650. évfordulóját, amelyhez egy nemzetközi egyetemtörténeti konferenciával és egy kiállítással csatlakoztunk. Közös történetünk 2000-re nyúlik vissza, amikor a többi magyarországi egyetemhez hasonlóan Pécsett is nagyszabású integráció zajlott le, amelynek eredményeként a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola fuzionált. A három jogelőd intézmény egyesülésekor azok könyvtárai is integrálódtak, ekkor alakult ki az a könyvtári hálózat, amely Pécsen kívül a szekszárdi, a kaposvári, a zalaegerszegi és a szombathelyi képzési helyeken működő könyvtárakat is magában foglalja. A 2000-ben lezajlott integráció nagy horderejű változása a mai napig érvényben lévő szervezeti rend kialakítása volt. Sok tapasztalatot szereztünk az eltérő földrajzi helyen, különböző szervezeti és munkakultúrával rendelkező könyvtári egységek azonos szakmai (munkáltatói, informatikai, szolgáltatási) alapon történő egységesítésében. Megtapasztaltuk a könyvtári hálózat fizikai és szervezeti nagyságának bővülésével szakmai renoménk, lobbierőnk gyarapodását, miközben sokat tanultunk egymástól. Az évek során kialakult a Központi Könyvtár és a kari, intézeti könyvtárak közötti zökkenőmentes együttműködés. Mára a Központi Könyvtár az egész hálózat szakmai munkájának koordinálója, a szakmai innovációk motorja, a kari könyvtári egységek számára szakmai (pl. informatikai, pályázati, dokumentum-feldolgozási, közbeszerzési stb.) szolgáltatások biztosítója, a kari könyvtári egységek pedig a karokon folyó képzések, kutatások támogatói, a speciális könyvtári szolgáltatások megvalósítói. A jubileumok visszatekintésre sarkallnak minket, hogy a múlt építőköveire alapozva – áttekintve eredményeket és nehézségeket is – mutassanak utat a fejlődés, a jövő felé. A jubileumi év rendezvényeire készülve tekintettük át múltunk legfontosabb mérföldköveit, amelyekből most egy rövid válogatást adunk közre. Könyvtári hálózatunk egységeinek történeti múltja változásokkal bőven tarkított színes paletta, amelynek szöveges és képi bemutatásával számba vesszük múltbéli tevékenységünket, ám betekintést nyújtunk jövőbeli terveinkbe is.

Tartalomjegyzék