A Pécsi Egyetemi Könyvtár története corvina logo

Szerző: Fényes Miklós
Cím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár története
Alcím: Pécsi Püspöki Könyvtár :1774-1923 : Különlenyomat a "Jubileumi Évkönyv 1774-1974" című kötetből
Megjelenési adatok: Pécsi Egyetemi Könyvtár, Pécs, 1974.

coverimage A Pécsi Egyetemi Könyvtár 1974-ben üli alapításának 200 éves évfordulóját. Minden évforduló jelentős az intézmények életében, ez a jubileum különösen kiemelkedik a hasonló évfordulók sorából; 1974-ben ugyanis hazánk vidéki viszonylatban első nyilvános könyvtára tartja fennállásának 200. évfordulóját. Az évforduló természetesen kötelez is: számot kell vetni a múlttal, a múlt haladó hagyományaira építve lehet és kell működnie mai intézményeinknek, de egy könyvtár sem élhet csak a múltból és csak a múltnak. A jelen társadalmi követelményei az ,,információáradat”-ban szorosan érdekelt könyvtárak számára is komoly és sok esetben újszerű funkciókat és feladatokat inspirálnak. Ezeknek megfelelni csak az a könyvtár képes, amely ápolja ugyan a múlt hagyományait, következetesen óvja és védi nemzeti értéket jelentő gyűjteményét, ismerve annak jelentőségét a magyar és az egyetemes emberi művelődés szempontjából, de ugyanakkor számol a mai követelményekkel és a múlt-jelen-jövő dialektikus egységében végzi mindennapos munkáját. A Pécsi Egyetemi Könyvtár is elsőrendű feladatának tartja a jelen és jövő könyvtári szolgálatát. Napi munkája, tervei és egész működése, kialakult funkciorendszere e cél szolgálatában áll, mindezek mellett azonban időnként foglalkozik a múlt jelenségeivel, saját történetével, hogy ezáltal egy-egy adalékot szolgáltasson saját és hazánk kultúrtörténetéhez. Az évforduló alkalmából készült alábbi tanulmány is e gondolat jegyében készült. A könyvtár történetével kapcsolatban számos tanulmány és cikk látott eddig is napvilágot. Különösen kiemelkedők azok, amelyek a „Közlemények a Pécsi Egyetemi Könyvtárból" című sorozatban megjelentek. A magunk részéről nem is kívánjuk e tanulmányokat külön kiemelni, részletezni és ismertetni, ezek könyvtárunkban minden érdeklődőnek rendelkezésére állanak. Határozottabb célunk a könyvtártörténet első periódusának, az 1774-től 1923-ig terjedő időszaknak felvázolása, főként azoknak a dokumentumoknak felhasználásával és idézésével, amelyek ma már kevésbé hozzáférhetők az olvasók és kutatók számára.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Egyetemi könyvtár
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Kép
I. Pécsi Püspöki Könyvtár (1774-1923)
9-109
   Pécs a könyvtáralapítás korszakában
10-13
   Klimo György
13-24
   Klimo könyvtáralapítása
24-40
   Szepesy Ignác, a könyvtár "második alapítója"
40-50
   Könyvtárosok
50-60
   A könyvtár állománya
60-64
   A könyvtár értékei
65-69
   A könyvtár katalógusai
69-72
   A könyvtár elhelyezlse, berendezése és katalogizálása az 1830-as években
73-75
   A könyvek rendezése, raktározása
75-87
      A könyvek raktári sorrendje
78
      Címleírás
79
      Betűrendezés
79-80
      Katalógusok
80-87
         a) Betűrendes katalógus
80-82
         b) A szakkatalógus
82-87
   A könyvtár berendezési tárgyai és azok sorsa
87-89
   Könyvtárlátogatók
90-93
   Ismertetések és méltatások a könyvtárról
94-98
   Könyvtárhasználat, a könyvtár nyilvánossága
99-103
   A tanulmány írásához felhasznált forrásmunkák válogatott jegyzéke
103-109
д-р. Миклош Фенеш: ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ПЕЧ I. ЕПИСКОПСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДА ПЕЧ 1774—1923. Резюме
110-111
Dr. Miklós Fényes: ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE PÉCS I. La Bibliothèque épiscopale de Pécs 1774—1923. Résumé
111-112
Dr. M. Fényes: THE HISTORY OF THE PÉCS UNIVERSITY LIBRARY I. Pécs Episcopal Library. 1774—1923. Abstract
112-113
Hátsó borító