Tájékoztatás a közművelődési könyvtárakban corvina logo

Szerző: Ferenczi Zsuzsanna
Cím: Tájékoztatás a közművelődési könyvtárakban
Sorozatcím: Tanárképző főiskolák
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
Megjegyzés: Egységes jegyzet, Kézirat, Változatlan kiadás

coverimage A könyvtár sokezeréves fennállása során jól megfigyelhető, hogy a kezdeti - főleg szakrális vagy annak tartott -szövegek őrzésének, védelmezésének funkciójától mindinkább a használat felé vezet az út, az írni-olvasni tudó kiváltságosok száma egyre gyarapszik, a zárt könyvtárak köre fokozatosan csökken, s korunkban szinte elenyészik, a nyilvános jellegűek száma ugyanilyen arányban nő. E nagyívű fejlődés során a XIX. századot különleges hely illeti meg, mert főleg a gazdaságilag fejlett országokban egyre jelentősebbé válik az ipar, s nemcsak a termelésben alkalmazott találmányok, felfedezések, így a tudósok, mérnökök, hanem a művelt munkások nélkül is elképzelhetetlen a termelés. Ezért az iskolarendszerű oktatás mellett az egész lakosságot oktatni, művelni kívánó közművelődési könyvtárak jönnek létre. Megszületik az a könyvtártípus, mely nyilvános, minden állampolgárt különbség nélkül szolgál, de nemcsak gyűjteményeivel, hanem személyes módon fejlődésüket, tanulásukat, művelődésüket kívánja előremozdítani. Válaszol a felmerülő kérdésekre, s arra vállalkozik, hogy irányt mutasson olvasói számára, melyek a legjobb, legfontosabb művek. Tehát az iskola tevékenységét pótolja, majd kiegészíti, - az életre szóló tanulás lehetőségét nyújtja - mindenki számára. Mindezt látva, történelmi fejlődés eredményeként értékelhetjük, hogy Magyarországon az 1976. évi 15. számú törvényerejű rendelet a közművelődési könyvtárak feladatát úgy határozza meg, hogy nevelő illetőleg az önművelést és a tájékozódást szolgáló tevékenységgel mozdítsa elő az általános és szakmai műveltség növelését. Ezeknek a céloknak szolgálatában áll, ilyen igényeket kelt és elégít ki a tájékoztató munka. A törvényerejű rendelet végrehajtási utasítása részletesebben megvilágítja a célokat és módszereket: "17. pár. 1. bek. A közművelődési könyvtár rendelkezésre bocsátja a szocialista tartalmú művelődéshez, a tanuláshoz, a politikai, közéleti és szakmai tájékozódáshoz, valamint az igényes szórakozáshoz szükséges könyvtári anyagokat és e téren szolgáltatásokat nyújt, továbbá részt vesz az olvasási kultúra terjesztésében és színvonalának emelésében. 2. bek. A közművelődési könyvtár az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása során figyelembe veszi az állampolgárok foglalkozási, képzettségi, korosztályi és anyanyelvi összetételét; együttműködik az egyéb könyvtárakkal, továbbá más közművelődési célú intézményekkel és szervezetekkel; az igényeknek megfelelően közvetíti más könyvtárak dokumentumait és szolgáltatásait." E feladatok megoldásának nagy része a tájékoztató szolgálat útján valósul meg. Ahhoz, hogy bárki művelődhessen, tanulhasson, tájékozódhasson, a rögzített információk között kell eligazodnia. Tehát a közművelődési könyvtári tájékoztatás az élet bármely területén felmerülő érdeklődés és dokumentumok közti kapcsolatot hozza létre. A végrehajtási utasítás által megfogalmazott művelődés az egyén önkéntes igényének támogatását hangsúlyozza. Művelődéspolitikai céljaink meghatározása sokféle dokumentumban nyert megfogalmazást, mindig a dolog más-más oldalát megvilágítva. Itt azt tapasztaljuk, hogy az ismeretszerzésnek önálló, individuális oldala szerepel.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Közművelődés, Könyvtári tájékoztatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Tartalomjegyzék
3-4
1. A közművelődési könyvtárak feladatai a tájékoztatásban
5-14
   A tájékoztató tevékenység vizsgálatának módszerei
12-14
2. A közművelődési könyvtári tájékoztatás jellemzői
15-25
   2.1. Változatos olvasói összetétel
15-16
   2.2. Változatos szakterületi igények
16-17
   2.3. A felhasználói célok különbözősége
17-20
   2.4. A visszakeresés uralkodó szerepe
20-21
   2.5. Központi szolgáltatások közvetítése
21-22
   2.6. Közérdekű információ-szolgáltatás, forrástájékoztatás
22-24
   2.7. Könyvtár- és irodalomhasználati képzés
24-25
3. A tájékoztató szolgálat megszervezése
26-41
   3.1. Szervezés
26-28
   3.2. A segédkönyvtár kialakítása
28-34
   3.3. A katalógusok szerepe a tájékoztatásban
34-36
   3.4. Központi tájékoztató szolgáltatások igénybevétele
36-38
   3.5. Szakkönyvtárak igénybevétele, szakkönyvtári kapcsolatok
38
   3.6. A tájékoztató könyvtáros személyisége
38-39
   3.7. A tájékoztató szolgálat népszerűsítése, közönségkapcsolatok
40-41
4. Tájékoztató szolgáltatások a közművelődési könyvtárakban
42-51
   4.1. Technikai referensz (útbaigazítás)
42-43
   4.2. Könyvajánlás
43-44
   4.3. Faktografikus és bibliográfiai adatkeresés
44-47
   4.4. Egy téma válogatott irodalmának feltárása
47-48
   4.5. Irodalomkutatás
48-51
5. Tájékoztatási feladatok megoldása
52-61
   5.1. Referensz interjú
54-56
   5.2. Keresési stratégia kialakítása
57-60
   5.3. Megoldatlan és félig megoldott kérdések kezelése
60-61
6. Függelék
63-88
   6. Példák tájékoztatási feladatok megoldására
65-88
      6.1. Bibliográfiai adatkeresés
65-70
      6.2. Faktografikus adatkeresés
70-72
      6.3. Könyvajánlás
72-76
      6.4. Egy téma válogatott irodalmának feltárása
76-80
      6.5. Irodalomkutatás
80-88
Jegyzetek
89-94