Zilah város ezer éves multjának rövid ismertetése corvina logo

Szerző: Fodor Dániel
Cím: Zilah város ezer éves multjának rövid ismertetése
Alcím: (895-1895) : Az ezredéves nemzeti ünnepély alkalmából
Megjelenési adatok: Seres Samu Könyvnyomdája, Zilah, 1895.

coverimage Ezer éve annak, hogy a magyar nemzet e földet elfoglal la, bírja és nemzeti bélyegét reá nyomta. Egy ezredév lefolyása alatt rendkívüli sok viszontagságon ment keresztül nemzetünk. Valóban e szent hazának nincsen egyetlen egy helysége, nincsen talán egyetlen egy talpalatnyi földje sem, mely történeti nevezetességgel ne bírna, vagy könynyel és vérrel áztatva ne volna. Zilah városim!í is, mely mint a magyar birodalomnak egyik alkotó és így kiegészítő része, hazánk azon helységei, illetve városai közé tartozik, — mely egy ezredév lefolyása alatt sok derült és zivataros napot látott. Éppen az elmondottakból kifolyólag, azt hiszem, nem végzek fölösleges dolgot akkor, midőn én éppen Zilah városunk cser eves múltjáról fogok röviden elmélkedni. Mert hiszen most nemzetünk lázas sietséggel készül az ezredéves ünnepélyre, illő és méltányos, hogy ezen ünnepélyes készülődések közepeit, nemzeti ‘történetünk ismerése mellett, legalább általános főbb vonásokban, mi zila-Mab, ismerkedjünk meg városunk történetének múltjával, mert a mi városunk is éppen ezer éves múlttal bír. S a mellett minden polgárra nézve előnyös, sőt szükséges is, — hogy városának múltjával főbb vonásokban ismerős legyen. De ugyanakkor azt is hangsúlyozom, hogy tér és időbeli képtelenség volna nekem ez alkalommal rendszeres történetről beszélni, én ezen tanulmányom keretén, lehetöleg idő-sorrendben, tehát az eseményeket egyes uralkodók életéhez kötve és csoportosítva, városunk múltjának, több évi megfigyeléseim és kutatásaim nyomán, csakis főbb eseményeiről kiváftok röviden megemlékezni. Éppen áss elmondottakból kifolyólag, arra kérem olvasóimat, hogy a múlt eseményeit jegyezzék meg jól, mert: a jelen függ a múlttól, a jövő pedig a jelentől.
Kategóriák: Régészet, Történelem
Tárgyszavak: Honismeret, Régészet, Helytörténet, Várostörténet, Zilah
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék