Füvésztudomány a Mecsek lábánál

További szerzők: Czirják Márton; Csiky János; Dezső Krisztina ; Wirth Tamás
Cím: Füvésztudomány a Mecsek lábánál
Alcím: Kiállításkatalógus
Illusztrátor: Balogh Fanni
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2024. | ISBN: 978-963-626-229-7

coverimage Elkészült a Füvésztudomány a Mecsek lábánál című kiállításunk katalógusa, melyben a kiállított tárgyak, herbáriumok, dokumentumok, fényképek és könyvek leírása mellett az egyes kiállítási egységek rövid ismertetése is olvasható. A Klimo Könyvtárban rendezett kiállítás célja, hogy ízelítőt adjon a látogatóknak a gyűjteményeinkben található kertészeti, botanikai témájú könyvek sokféleségéről. A botanika tudományának reprezentálásán, a herbáriumok és akvarellek bemutatásán túl igyekszünk ráirányítani a figyelmet a jelenkori kutatásokhoz rendelkezésre álló eredeti dokumentumaink széles választékára is. A látványos akvarellek, valamint a sok esetben kézzel színezett fa- valamit rézmetszetekkel díszített nyomtatványok segítségével a 17–20. század között kísérhetjük figyelemmel a botanika történetének európai és magyarországi professzionális és populáris irodalmának alakulását és ennek vélt hatásait a pécsi olvasóközönségre. Ezen túl a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjének alapítási évfordulója alkalmából az intézmény történetén, valamint a jeles kutatók munkáin keresztül bemutatjuk az egyetemhez kötődő tudományos kutatásokat. (...) A Füvésztudomány a Mecsek lábánál című kiállításon és az ezt bemutató katalógusban a város egyik talán kevesek által ismert, azonban Pécs kulturális és tudományos fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, növényekkel foglalkozó tudományágakat és azok helyi neves művelőit bemutató tárgyakat, képeket és irományokat ismerhetnek meg az érdeklődők. Az adott korban rendelkezésre álló technológia segítségével megörökített növényábrázolások mindenki számára lehetővé teszik, hogy gyönyörködhessenek az élővilág eme csodálatos tagjaiban. A kiállított akvarellek, metszetek és fotók mellett a továbbiakban olyan, a botanika tudományának műveléséhez szükséges fontos könyvek, határozók, valamint egy adott helyen, adott időpontban gyűjtött és gondosan préselt növényekkel – herbáriumi lapokkal – ismerkedhetünk, mintha egy adott kor pillanatfelvételét tekintenénk meg. Az irodalmak között néhány igen régi és jelentős kuriózum is megtalálható, érdemes őket megtekinteni. Ezek mellett a munkák mellett neves pécsi vagy Pécshez kötődő, a városnak és tágabb környezetének növényvilágát kutató botanikusaink munkásságának bemutatásával tiszteleghetünk a sajnos már nem, és a szerencsére még közöttünk lévő, ezt a tudományt kiemelten művelő kollégák előtt. És végezetül meg kell említenünk az egyetemünk Botanikus Kertjével kapcsolatban összegyűjtött anyagok, a kert színes élővilágát dokumentáló fotók sokaságát. Kertünk 2022-ben ünnepelte alapításának 70. évfordulóját. Reményeink szerint a növények eme élő könyvtára még legalább ennyi ideig szolgálja majd a tudás gyarapítását, a benne sétálók feltöltődését és az élővilág megőrzését. Bízunk benne, hogy kiállítás anyagait megtekintve mi is annyi örömet lelünk bennük, mint akiknek ecsetjével, tollával, gondos kezének és szemének munkájával ezek az anyagok megszülettek.
Kategóriák: Biológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Mecsek, Gyógynövény, Katalógus, Kiállítás, Munkásság, Leírás, Orvoslás, Hagyomány, Füvésztudomány
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék