A terrorizmus finanszírozása corvina logo

Szerző: Gál István László
Cím: A terrorizmus finanszírozása
Alcím: Die Terrorismusfinanzierung
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet, Pécs, 2010. | ISBN: 978-963-642-318-6

coverimage A terrorizmus egyik legveszélyesebb fajtája, az öngyilkos merénylet a hagyományos büntetőjogot megoldhatatlan probléma elé állítja napjainkban. A büntetőjognak ugyanis az egyik kiindulópontja az, hogy a kilátásba helyezett szankciónak van - több vagy kevesebb - visszatartó hatása. A visszatartó hatás egészen pontosan két tényezőtől függ egy adott bűncselekmény elkövetője tekintetében: a kilátásba helyezett szankció súlyosságától és az adott bűncselekmény felderítési mutatójától. (Rögtön hozzá is tehetnénk, hogy Beccaria szerint a második tényező a hangsúlyosabb, azaz a visszatartó hatás nem a büntetés súlyosságától, hanem annak elmaradhatatlanságától várható, de ez a kérdés a vizsgált téma szempontjából nem sok relevanciával bír.) A nagy probléma az, hogy az öngyilkos merénylőt hogyan tartsuk vissza? Még ha a legsúlyosabb büntetést helyeznénk is kilátásba, lenne-e visszatartó ereje annak, ha kijelentjük: az elfogott öngyilkos merénylők halálbüntetésre számíthatnak? Van-e visszatartó ereje annak, ha az öngyilkos merénylő ezzel számolhat? Vagy ha esetleg azt is be kell kalkulálnia, hogy az akció végrehajtása közben lelövik? Véleményem szerint egyáltalán nincs! Az öngyilkos merénylőt a büntetőjog jelenlegi eszköztárával nem lehet visszatartani, egyszerűen azért, mert neki nincs veszítenivalója. A legtöbb, amit veszíthet, hogy nem a tervezett helyen és időben, hanem pár kilométerrel arrébb és kicsit korábban vagy később hal meg. A büntetőjog tehát egyszerűen csődöt mond az egyik legsúlyosabb modem bűnözési formával szemben! Ezzel a szituációval bizonyos értelemben analógiát mutat a terrorizmus finanszírozása elleni büntetőjogi és pénzügytechnikai szabályok hatékonyságának a kérdésköre. Jelen tanulmány kiindulópontja az, hogy a terrorizmus finanszírozásával szemben a büntetőjog hatékonysága ugyanígy a nullához konvergál. Ennek bizonyítása érdekében részletesen meg fogjuk vizsgálni magát a jelenséget, vagyis a terrorizmus finanszírozását kriminológiai értelemben és a visszaszorítására vonatkozó nemzetközi és magyar büntetőjogi valamint a pénzügytechnikai szabályozást.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Terrorizmus, Büntetőjog, Büntetés, Nemzetközi bűnözés, Terrorcselekmény, Gazdaság, Elrettentés, Hatékonyság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék