Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája corvina logo

Szerző: Halász Béla
Cím: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és technológiája
Sorozatcím: Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, 1587-8651 | Sorozat szerkesztő: Papné Angyal Ágnes
Megjelenési adatok: Könyvtári Intézet, Budapest, 2001. | ISSN: 1587-8651 | ISBN: 963-201-340-9

coverimage Az olvasószolgálat vagyis az olvasó (használó) szolgálata az információs társadalom könyvtárának alapja. A végbemenő társadalmi változások (rendszerváltás) és az információs technológia robbanásszerű fejlődése új, meghatározó szerepkört szán a könyvtáraknak. Az információáradatban szükség lett egy olyan intézményre, amely gyűjti, rendszerezi, szolgáltatja és ha kell, archiválja az információt. (Skaliczki Judit - Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban / Veszprémi Egyetemi Kiadó - Informatikai és Könyvtári Szövetség. Bp., 2001. 193 p.) Különös hangsúlyt kap a szolgáltatás, amely a nyilvános szolgáltatás, hagyományosan az olvasószolgálat közreműködésével jut el a használóhoz. Megnő a jelentősége a minőségnek az adott információ, illetve a közvetítést végző könyvtárost illetően. Az olvasószolgálat jelentősége napjainkban felértékelődik. Gyökeres változásokat kell végrehajtani, új szolgáltatásokat bevezetni, új módszereket meggyökereztetni. így növekedhet a könyvtár népszerűsége, juthatnak sikerélményhez a könyvtárosok, érezhetik a közös munka örömét. Alkalmassá válik az intézmény a folyamatos megújulásra, hogy teljesíthesse mindenkori küldetését, az érték közvetítését. Ehhez jól képzett könyvtárosasszisztensekre is szükség van. Ebben próbál segítséget nyújtani ez a jegyzet is. (...) Kövessük a könyvtárba kerülő dokumentumok útját! A következő, jól elkülönülő szakaszokat figyelhetjük meg. A dokumentumok, tágabb értelemben információhordozók beáramlása a könyvtárba: az állománygyarapítással (szerzeményezéssel), állományba vétellel kapcsolatos munkafolyamatok. A dokumentumok visszakereshetőségének biztosítása; dokumentumleírás hagyományos vagy gépi úton, osztályozás (szakozás) katalógusszerkesztés (adatbázisépítés), raktározás. A két szakaszt együttesen feldolgozásnak szokás nevezni. A dokumentumok, információhordozók eljuttatása az olvasókhoz: OLVASÓSZOLGÁLAT. Az olvasószolgálat tehát a könyvtár saját állománya vagy más információs intézmények adatbázisai, illetve szolgáltatásaik és a könyvtárhasználók közötti szakszerű és szervezett kapcsolat. Értelmetlen lenne az egyes munkakörök között fontossági sorrendet megállapítani, mivel láncszemekként kapcsolódnak egymásba: egy tévesen gépelt katalóguscédula, rossz raktári helyre beosztott könyv ugyanazt eredményezi, mint az olvasónak nyújtott helytelen tájékoztatás, tehát azt, hogy a használó nem találja meg a szükséges dokumentumot vagy információt, azaz a könyvtár nem képes feladatát teljesíteni. Mégis világosan kell látnunk, hogy a könyvtári munka végső célja a használónak nyújtott szolgáltatás, tehát az olvasószolgálat. Minden más munka ennek érdekében történik. Az új olvasó belépésétől, jelentkezésétől kezdve - a könyvtárat közvetlenül vagy távolból használó olvasó útját követve - az olvasószolgálati tevékenység a következő: Amikor egy könyvtár szolgáltatásairól beszélünk, ma már mindig arra kell gondolnunk, hogy a sajátunkén kívül számolni kell, lehet más intézmények elektronikus elérhetési lehetőségével. Ahogy haladunk a papiroskönyvtártól az elektronikus felé, ennek jelentősége egyre nő.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Könyvtártudomány, Könyvtártan, Dokumentum, Olvasószolgálat, Kölcsönzés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Bevezetés
3
I. Az olvasószolgálat hagyományos és számitógépes technológiája
4-21
   1. Alapfogalmak
4-8
      1.1. Az olvasószolgálat helye a könyvtári munkák között
4
      1.2. Az olvasószolgálat munkafolyamatai
4-5
      1.3. Az olvasószolgálat szinterei
5-6
      1.4. Az olvasószolgálat munkatársai (dolgozói)
6-7
      1.5. Törvényi szabályozás
8
   2. A könyvtárhasználók nyilvántartása
8-10
      2.1. Milyen adatokat kérhetünk az olvasótól és miért?
8-9
      2.2. A beiratkozás nyomtatványai
9-10
      2.3. A beiratkozás menete
10
   3. A dokumentumok kölcsönzése
10-13
      3.1. Általános követelmények
10-11
      3.2. A füzetes kölcsönzés
11
      3.3. A könyvkártyás kölcsönzés
11
      3.4. A tasakos kölcsönzés
11-12
      3.5. A tikettes kölcsönzés
12
      3.6. Számítógépes kölcsönzés
12-13
      3.7. Automatikus könyvtári kölcsönzési rendszer
13
   4. A dokumentumok visszavétele
14-16
      4.1. A hosszabbítás
14
      4.2. A felszólítás
14-15
      4.3. A perlés
15
      4.4. A késetten visszahozott dokumentumok
15
      4.5. Eljárások a dokumentumok elvesztése esetén
16
   5. Eljárások azonnal ki nem elégíthető dokumentumra
16-19
      5.1. Átirányítás
17
      5.2. Előjegyzés
17
      5.3. Másolatkészítés
17-18
      5.4. Könyvtárközi kölcsönzés
18-19
         5.4.1. A kölcsönzés adminisztrációja
18-19
   6. A dokumentumok helyben használata
19-20
   7. Az olvasószolgálat statisztikája
20-21
      7.1. Alapfogalmak
20
      7.2. A statisztika vezetése
20-21
      7.3. A statisztika felhasználása
21
II. Az olvasók szolgálata
22-34
   1. Az olvasószolgálat szereplői
22-24
      1.1. Az olvasók jellemzői
22
      1.2. A könyvtárhasználat jellemzői
23
      1.3. A könyvtáros és az olvasó kapcsolata
23-24
         Alapvető olvasószolgálati könyvtárosi magatartástípusok
23-24
            Passzív
23-24
   2. Első tájékoztatás a könyvtárról
24-25
   3. Teendők konkrét művek igénylésénél
25-26
   4. Teendők tematikus olvasói igény esetén
26-27
   5. Teendők az általános olvasói igény kielégítése érdekében
27-28
      5.1. Tematikus megközelítés
28
      5.2. Segítségnyújtás általános olvasói igények kielégítésében
28
   6. A gyerekek olvasószolgálatának sajátosságai
28-31
      6.1. Az állomány feltárása
29
      6.2. Olvasószolgálati munkák
29-31
   7. Hátrányos helyzetű olvasók
31-33
      7.1. Vakok, gyengénlátók könyvtári ellátása
32
      7.2. Siketek, nagyothallók
32
      7.3. Mozgáskorlátozottak
32
      7.4. Szellemi fogyatékosok
32
      7.5. Kórházi betegek könyvtári ellátása
32
      7.6. Deviánsok, rendbontók
32
      7.7. Szenvedélybetegek a könyvtárban
32-33
      7.8. Börtönkönyvtárak
33
      7.9. Hajléktalanok
33
      7.10. Etnikai kisebbség
33
      7.11. Idősek könyvtári ellátása
33
   8. Közönségkapcsolat, igénykeltés
33-34
Mellékletek
35-56
   Veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár - Könyvtárhasználati szabályok
35-54
   Könyvtári Intézet - Könyvtári Statisztika 2000
55-56
Tartalomjegyzék
57-58