Társaságok a tőzsdén corvina logo

További szerzők: Halász Vendel; Kecskés András; Mohai György
Cím: Társaságok a tőzsdén
Megjelenési adatok: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011. | ISBN: 978-963-258-139-2

coverimage Hiánypótló, átfogó művet tart a kezében az olvasó. A könyv egyszerre szolgál széles körű elméleti áttekintésként, térképként a szabályozási környezetben való eligazodáshoz, valamint gyakorlati kézikönyvként, amelyet minden tőzsdére lépést fontolgató cég haszonnal forgathat. Az első rész végigvezet a tőzsdére lépés egyes állomásain az elsődleges nyilvános kibocsátás (IPO) előkészítésétől egészen a másodlagos piaci forgalmazással kapcsolatos tudnivalókig. A második részt a szerzők a felelős vállalatirányítás témakörének szentelik: az elméleti alapok után bemutatják az egyes országokban meghonosodott felelős vállalatirányítási gyakorlatot, elsősorban annak szabályozási vetületét. Végül a harmadik rész a részvénytársaságok felvásárlásának kérdését járja körül elméleti és szabályozási oldalról, kiegészítve gyakorlati tudnivalókkal. A kiadvány részletesen taglalja, milyen előnyökkel jár a tőzsdei jelenlét a vállalatok számára. Ezek az előnyök természetesen messze túlmutatnak a közvetlen tőkebevonási lehetőségen. A nyilvános részvénykibocsátással lehetőség nyílik arra, hogy a vállalati életciklus elején jellemzően összefonódott tulajdonosi és menedzseri szerep kettéváljon - bővíthető a tulajdonosi kör, megosztható a kockázat, megerősödik a tulajdonosi szerkezet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, a tőzsdére lépés milyen áldásos hatással van a vállalatok ismertségére, megítélésére: nemcsak a potenciális befektetők, hanem az üzleti partnerek és a fogyasztók szemében is sokkal megbízhatóbbá, hitelesebbé válik egy cég. Ennek hátterében egyrészt a tőzsdei jelenléttel együtt járó átláthatóbb működés, másrészt a marketinghatás áll. Előbbi révén erősödik a pénzügyi fegyelem, a közzétételi kötelezettségeknek való megfelelés pedig biztosítja, hogy a vállalatról szóló minden lényeges információ elérhető bárki számára. Egy tőzsdei kibocsátó könnyebben kerül be a hírekbe és az elemzők látókörébe egyaránt, különösen, ha indextaggá is válik. A tőzsde, gyakran a tőkepiac egyéb szereplőivel karöltve, számos olyan rendezvényt szervez, amely remek megjelenési lehetőséget kínál a tőzsdei cégeknek: nyílt napokat, road show-kat, konferenciákat. A tőzsdék azonban nem csupán a már listázott és a piacra lépést fontolgató vállalkozások életében töltenek be kulcsszerepet, hanem az anyagazdaságok katalizátoraként és barométereként is működnek. Szabályozott és átlátható piaci környezetet nyújtanak ahhoz, hogy a vállalatok forrásigénye, valamint a belföldi és külföldi megtakarítások találkozzanak, biztosítva a tőke hatékony elosztását. A befektetési eszközök keresletének és kínálatának koncentrálásával likviditást kínálnak: a tőzsdei termékek adásvétele gyorsan és alacsony költséggel megvalósítható. A tőzsdék nemcsak a listázott cégek működését teszik átláthatóbbá, hanem az egész gazdaságét, hiszen legnagyobb cégek és maguk az államok is tőzsdei kibocsátók. Végül a tőzsdei árfolyamok és az indexértékek alakulása a nemzetgazdaságok és az egész világgazdaság helyzetének érzékeny mutatói, nemcsak gyorsan követik, hanem előre is jelzik a reálgazdasági folyamatok alakulását.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tőzsde, Társaságok, Részvény, Vállalat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
7-17
Előszó a Társaságok a tőzsdén című könyvhöz
19-20
Tisztelt Olvasó!
21-22
I. Részvénytársaságok tőzsdére lépése
23-165
   1. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás
25-37
      1.1. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás meghatározása
25-27
      1.2. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás kapcsán jelentkező előnyök
27-31
         1.2.1. Tőkeemelés
27-28
         1.2.2. Alternatív tőkeforrásokhoz való hozzájutás
28-29
         1.2.3. Megbízhatóság és megnövekedett presztízs
29-30
         1.2.4. Likviditás és a részvények értékelésére gyakorolt hatás
30-31
         1.2.5. Menedzsment és munkavállalói motiváció
31
         1.2.6. Járulékos előnyök
31
      1.3. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás kapcsán jelentkező hátrányok
32-37
         1.3.1. Költségek
32-33
         1.3.2. Megnövekedett nyilvánosság
34
         1.3.3. A szabályozásnak való megfelelés
34
         1.3.4. A rugalmasság és a vállalat feletti irányítás elvesztése
34-35
         1.3.5. Befektetői kapcsolatok, PR
35-36
         1.3.6. Rövid távú szemlélet
36
         1.3.7. Az ügynökköltség emelkedése
37
   2. A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás előkészítése
38-46
      2.1. Kisebbségi befektető bevonása
38
      2.2. Előzetes (jogi) due diligence vizsgálat
38-42
      2.3. A nyilvános és a zártkörű működés különbségei
42-43
      2.4. Közgyűlési döntés a nyilvános működésről és az új részvények kibocsátásával történő alaptőke-emelésről
44-46
   3. Felkészülés a kezdeti nyilvános részvénykibocsátásra
47-64
      3.1. Bevezető
47
      3.2. A társaság szervezeti felépítéséhez és irányításához kapcsolódó kérdések
47-50
      3.3. Készen áll-e egy vállalat a kezdeti nyilvános részvénykibocsátásra?
51
      3.4. A közreműködők kiválasztása
51-53
      3.5. A befektetési vállalkozások
53-55
      3.6. A tranzakciót koordináló befektetési vállalkozás kiválasztásának szempontjai
56-59
         3.6.1. A vállalattal kapcsolatban és az adott iparágban szerzett tapasztalat
56
         3.6.2. Tapasztalt elemzők
56
         3.6.3. Reputáció és a biztosított figyelem
56-57
         3.6.4. Disztribúciós képesség
57-58
         3.6.5. Másodlagos piaci teljesítmény
58
         3.6.6. Érdekkonfliktusok
58
         3.6.7. Nyújtott szolgáltatások és a biztosított figyelem
58-59
      3.7. Szándéknyilatkozat
59
      3.8. Megfelelés a felelős társaságirányítási szabályoknak
59-63
      3.9. A befektetőkkel való kapcsolattartásért felelős vállalati részleg létrehozása
63-64
      3.10. Optimális javadalmazási rendszer
64
   4. Due diligence (megfelelő gondosság) és dokumentáció
65-107
      4.1. Üzleti terv és tőketörténet
65
         4.1.1. Üzleti terv
65
         4.1.2. Tőketörténet
65
      4.2. Due diligence vizsgálat
66-71
         4.2.1. A due diligence és a prospektusfelelősség
66-68
         4.2.2. A due diligence vizsgálat célja
69-70
         4.2.3. A due diligence vizsgálat tárgya
70-71
      4.3. A kibocsátási tájékoztató
71-107
         4.3.1. A kibocsátási tájékoztató (prospektus) jelentősége
71-73
         4.3.2. A közös európai tőkepiac jelentősége
73
         4.3.3. A prospektus irányelv előzményei
74-75
         4.3.4. A hatályos közösségi és hazai szabályozás
75
         4.3.5. A prospektus irányelv célja és szabályozásának áttekintése
75-78
         4.3.6. A közösségi szabályozás hatálya
78-79
         4.3.7. A kibocsátási tájékoztató a tőkepiaci törvényben
79-82
         4.3.8. A kibocsátási tájékoztatóra vonatkozó jogi szabályozás
82-83
         4.3.9. A kibocsátási tájékoztató tartalma a prospektus irányelv alapján
83-86
         4.3.10. A kibocsátási tájékoztatók tartalmára vonatkozó szabályozás a 809/2004/EK rendeletben
86-91
         4.3.11. Az értékpapírjegyzék
91-94
         4.3.12. Az összefoglaló szabályozása a 809/2004/EK rendeletben
94
         4.3.13. A prospektusra vonatkozó nyelvi követelmények
94-96
         4.3.14. Egyes információk kihagyása a kibocsátási tájékoztatóból
96
         4.3.15. Információk hivatkozással való beépítése
96-97
         4.3.16 A tájékoztató, az alaptájékoztató és a regisztrációs okmány érvényessége
97-98
         4.3.17. A jegyzés meghiúsulása a hazai szabályozásban
99
         4.3.18. A prospektus elkészítésére vonatkozó szabályozás értékelése
99
         4.3.19. Az illetékes hatóságok
99-100
         4.3.20. A tájékoztató jóváhagyása
100-102
         4.3.21. Az egységes európai útlevél és a kölcsönös elismerés, valamint a harmadik országban bejegyzett kibocsátókra vonatkozó szabályok a közösségi jogban és hazánkban
103-104
         4.3.22. A kibocsátási tájékoztató közzétételének engedélyezése hazánkban
104-105
         4.3.23. A kibocsátási tájékoztató közzétételének módja
105-106
         4.3.24. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásához kapcsolódó reklámtevékenység szabályozása a közösségi jogban
106-107
   5. Elemzői és marketingtevékenység
108-111
      5.1. Marketingtevékenység
108-109
         5.1.1. Bevezető
108
         5.1.2. A marketingtevékenység előkészítése (pre-marketing)
108-109
      5.2. Az elemzők
109-110
         5.2.1. Az elemzők szerepe
109
         5.2.2. Elemzések közzététele
110
         5.2.3. A befektetőknek nyújtott elemzői felvilágosítás
110
      5.3. A nyilvános marketingtevékenység
110-111
         5.3.1. Vállalati roadshow
110-111
   6. Ajánlati struktúra
112-118
      6.1. Bevezető
112
      6.2. Forgalmazási terv
112-113
      6.3. Részvényallokáció
113
      6.4. Spinning (preferenciális részvényallokáció)
114-115
      6.5. Részvénykibocsátás a belföldi tőkepiacra
115
      6.6. A hazai és a nemzetközi részvénykibocsátások kombinálása
115
      6.7. Hazai nyilvános részvénykibocsátás és nemzetközi zártkörű kibocsátás
115
      6.8. Hazai nyilvános részvénykibocsátás + nemzetközi zártkörű kibocsátás + a Securities and Exchange Commission 144a szabályán alapuló zártkörű kibocsátás az Egyesült Államokban
116-118
      6.9. Hazai nyilvános kibocsátás + nemzetközi zártkörű kibocsátás + nyilvános részvénykibocsátás az Egyesült Államokban
118
      6.10. Több nyilvános kibocsátás és nemzetközi zártkörű részvénykibocsátás
118
      6.11. Nemzetközi nyilvános kibocsátás és bevezetés
118
   7. A tőzsdei bevezetés kérdése - feltételek és szempontok
119-127
      7.1. Szempontok
119-125
         7.1.1. A tőzsdére lépő vállalat, illetve a bevezetett részvénysorozat minimális nagysága
119-121
         7.1.2. A minimális közkézhányad és likviditás
121-122
         7.1.3. A releváns felelős társaságirányítási szabályok
122-123
         7.1.4. Szükséges auditált évek száma
123-124
         7.1.5. Költségek
124-125
         7.1.6. Piaci presztízs
125
      7.2. Részvény bevezetése a Budapesti Értéktőzsdére
126-127
   8. Árazás és forgalomba hozatal
128-144
      8.1. Bevezető
128
      8.2. A vállalat értékelése - kiindulás az árazáshoz
128-129
      8.3. A forgalomba hozatal általános szabályai hazánkban
129-130
      8.4. A forgalomba hozatal módjai
130-131
      8.5. Fix áras ajánlat
131-132
      8.6. Könyvépítés
132-137
      8.7. Jegyzési garanciavállalás vagy best effort (legjobb tudás)?
137-138
      8.8. Az aukciós forgalomba hozatali mód
138-143
      8.9. Az aukciós ajánlat szabályozása a tőkepiaci törvényben
143
      8.10. Túljegyzés és allokáció
144
   9. A másodlagos piac
145-165
      9.1. A másodlagos piaci árfolyam-stabilizáció
145
      9.2. Greenshoe-opció (meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciója)
146-147
      9.3. Az árfolyam-stabilizációra vonatkozó szabályok
147-150
      9.4. Az árfolyam-stabilizáció indokai
150-151
      9.5. Rövid távú alulárazás
151-152
      9.6. Az alulárazás lehetséges indokai
152-156
      9.7. Hosszú távú túlárazottság
156-157
      9.8. Flipping (gyors részvényértékesítés)
158-159
      9.9. Lock-up (részvényzárolási periódus)
159-160
      9.10. Laddering (árfelhajtás)
160-161
      9.11. Az elemzői tevékenységgel kapcsolatos szabályozás
161-165
II. Felelős társaságirányítás
167-335
   1. A felelős társaságirányítás és fogalmi rendszere
169-179
      1.1. A felelős társaságirányítás
169-177
         1.1.1. A felelős társaságirányítás fogalma
169-170
         1.1.2. A társaságok felelős irányítási rendszere
171-172
         1.1.3. A társaság ügyvezetése, tulajdonosai, munkavállalói és más érintettek közötti relációk
173-174
         1.1.4. A profitorientált működés törvényes, etikus, ésszerű, hatékony és társadalmi szinten is hasznos megoldásai
174-175
         1.1.5. A jogszabályok, a piac és az üzleti szféra önszabályozó mechanizmusainak szerepe
175-177
      1.2. A felelős társaságirányítás területéhez kapcsolódó alapfogalmak és kifejezések
177-179
         1.2.1. Ügyvezető testület
177
         1.2.2. CEO (Chief Executive Officer)
177-178
         1.2.3. Részvényesek
178
         1.2.4. Ellenséges vállalatfelvásárlás
178-179
         1.2.5. Egyéb szakkifejezések a vállalati szférában
179
   2. Érdekek és érdekeltek a nyilvánosan működő részvénytársaságok világában
180-188
      2.1. Az érdekeltek körének meghatározása
180-181
      2.2. A részvényesek érdekeinek elsődlegességét valló elmélet
181-186
      2.3. A más érintettek érdekeinek figyelembevételét hangsúlyozó elmélet
186-188
   3. A felelős társaságirányítás érvényesülése az Egyesült Államokban
189-209
      3.1. A felelős társaságirányítás kihívásai az új évezredben
189-191
      3.2. Szabályozási reform az Egyesült Államokban: a Sarbanes-Oxley Act
191-206
         3.2.1. Bevezető
191-193
         3.2.2. A Sarbanes-Oxley Act elfogadása
193-194
         3.2.3. A Sarbanes-Oxley Act „névadói”
194
         3.2.4. A Sarbanes-Oxley Act tartalmi összefoglalása
195-196
         3.2.5. A Sarbanes-Oxley Act bevezető rendelkezéseinek áttekintése
196
         3.2.6. PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) intézménye
196-200
         3.2.7. A Sarbanes-Oxley Act könyvvizsgálói függetlenséget biztosító rendelkezései
201
         3.2.8. A felelősség szigorításával kapcsolatos rendelkezések
202-203
         3.2.9. A pénzügyi információk transzparenciájának növelése
203
         3.2.10. A Sarbanes-Oxley Act egyéb releváns rendelkezései
204
         3.2.11. A Sarbanes-Oxley Acttel kapcsolatban megfogalmazott kritikák
205-206
      3.3. A globális pénzügyi válság és az Egyesült Államok
206-209
   4. Az Európai Unió szerepvállalása a felelős társaságirányítás és a társaságijog-alkotás területén
210-258
      4.1. Az európai felelős társaságirányítási szabályozás jellemzői
210-211
      4.2. A felelős társaságirányítás szabályozási módjai az Unióban
211
      4.3. Jogforrások a felelős társaságirányítás területén
211-212
      4.4. A felelős társaságirányítási kódexek által megvalósított „soft law” szabályozás
213
      4.5. Az önszabályozás kérdései az Európai Unióban
213-215
      4.6. A Winter-bizottság Jelentésének koncepciója a felelős társaságirányítás közösségi szabályozásáról
215-216
      4.7. A Highlevel Group Jelentésének javaslatai a felelős társaságirányítás legfontosabb területein
217-223
         4.7.1. A közzétételi kötelezettséggel (disclosure) kapcsolatos álláspont
217-218
         4.7.2. A részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban megfogalmazott célkitűzések
218-219
         4.7.3. Az igazgatóság (igazgatótanács) működésével kapcsolatos javaslatok
219-222
         4.7.4. A könyvvizsgálattal kapcsolatos kérdések a Highlevel Group Jelentésében
222-223
      4.8. Az Európai Bizottság 2003-as Akcióterve és a felelős társaságirányítás jogforrásai az Európai Unióban
223-227
      4.9. A közzétételre (disclosure) vonatkozó szabályozás
228-234
         4.9.1. A közzétételi kötelezettség az Akciótervben
228-231
         4.9.2. A 2006/43/EK irányelv szabályozása
231-232
         4.9.3. A 2006/46/EK irányelv
232-233
         4.9.4. A kibocsátókra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációja (2004/109/EK irányelv)
233-234
      4.10. A részvényeseket megillető jogok és azok gyakorlása
234-246
         4.10.1. A részvényesi jogok megjelenése az Akciótervben
234-238
         4.10.2. A 2007/36/EK irányelv az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban
238-246
            a) Az egyes részvényesi jogokról szóló irányelv tartalma
238
            b) A közgyűlés összehívásáról történő tájékoztatás garanciális szabályai
238-239
            c) A közgyűlés napirendjére, illetve a határozattervezet előterjesztésére vonatkozó szabályok
239
            d) A közgyűlésen való részvétel és a szavazás követelményei
240
            e) Az elektronikus úton történő részvétel biztosításának lehetősége
240-241
            f) A kérdésfeltevés joga
241-242
            g) A részvételi és szavazati jogok gyakorlása képviselő útján
242-243
            h) A levélben történő szavazás
243
            i) A szavazati jog hatékony gyakorlásának könnyítése
243-244
            j) A szavazás eredményének megállapítása
244-245
            k) Az irányelv által alkalmazott jogtechnikai megoldások
245-246
      4.11. A nyilvánosan működő részvénytársaságok ügyvezető/irányító testületére vonatkozó közösségi koncepció
246-255
         4.11.1. A Bizottság Akciótervének célkitűzései a nyilvánosan működő részvénytársaságok ügyvezető/irányító testületére vonatkozó szabályozás kapcsán
246-250
         4.11.2. A 2005/162/EK ajánlás szabályozása
250-253
         4.11.3. Ajánlás az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak javadalmazásáról
253-255
      4.12. Az Egyesült Államok által alkalmazott szabályozási megoldások hatása az Európai Unió jogalkotására
255-256
      4.13. A corporate governance jövőbeli fejlődési irányai az Európai Unióban
256-258
   5. Corporate governance az Egyesült Királyságban
259-269
      5.1. Az Egyesült Királyság felelős társaságirányítási szabályozásának karakterisztikája
259-260
      5.2. Cadbury Report
260-262
      5.3. Director Remuneration Report (Greenbury Report)
262-263
      5.4. Hampel Report
263
      5.5. Combined Code on Corporate Governance
264-266
      5.6. The UK Corporate Governance Code
266-269
         5.6.1. A Kódex megalkotása és a szabályozás elvei
266-267
         5.6.2. A Kódex fő alapelvei (Main Principles)
267-268
         5.6.3. A comply or explain modell alkalmazása a Kódexben
268-269
   6. A corporate governance jogforrásai Németországban
270-277
      6.1. A német felelős társaságirányítási szabályozás karakterisztikája
270-271
      6.2. A felelős társaságirányítás szempontjából releváns német jogforrások
271-275
         6.2.1. Tőkepiaci jogalkotás
271
         6.2.2. A társaságok átalakulásáról szóló törvény (Umwandlungsgesetz - UmwG)
271
         6.2.3. Versenytörvény (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen)
272
         6.2.4. A tőkepiacok fejlesztéséről szóló harmadik törvény (Drittes Finanzmarktförderungsgesetz)
272
         6.2.5. A társaságok ellenőrzéséről és a transzparenciáról szóló törvény (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich - KonTraG)
272
         6.2.6. A tőkeemelés egyszerűsítéséről szóló törvény (Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz)
273
         6.2.7. A német vállalatfelvásárlási szabályozás
273-274
         6.2.8. Adóreform
274
         6.2.9. A tőkepiacok fejlesztéséről szóló negyedik törvény (Vierte Finanzmarktförderungsgesetz)
275
         6.2.10. Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG)
275
      6.3. Deutscher Corporate Governance Kódex
276-277
   7. A corporate governance fejlődése Franciaországban
278-281
      7.1. A felelős társaságirányítási szabályozás karakterisztikája Franciaországban
278-280
      7.2. A felelős társaságirányítás önszabályozó elemei Franciaországban
280-281
   8. A nyilvánosan működő részvénytársaságok irányítási struktúrái
282-306
      8.1. Az egyszintű és kétszintű irányítási rendszer elhatárolása
282-284
      8.2. A társaságirányítási rendszerek összehasonlításának releváns kérdései
284-285
      8.3. Az egyszintű és a kétszintű irányítási modell eltérő karakterisztikája
285-291
         8.3.1. A rajnai kapitalizmus és a dualista modell fejlődése
286-288
         8.3.2. A tőkekoncentrációra és a tőkepiaci viszonyok elsődlegességére épülő angolszász modell
288-291
      8.4. Az egyszintű, illetve kétszintű irányítási rendszer fő sajátosságai
291-299
         8.4.1. A dualista modell főbb sajátosságai
292-295
         8.4.2. A kötelező munkavállalói képviselet hatása
295-297
         8.4.3. Az egyszintű modell főbb sajátosságai
297-299
      8.5. A nyilvánosan működő részvénytársaságok irányítási struktúráinak jövője
300-306
         8.5.1. A kétszintű irányítási modell fejlődési tendenciái
300-304
         8.5.2. Az egyszintű modell fejlődési tendenciái
304-306
   9. A vállalati vezetők javadalmazása
307-335
      9.1. A vállalati vezetők javadalmazásának elméleti háttere
307-321
         9.1.1. A díjazás üzleti jogi elmélete
307-313
         9.1.2. A javadalmazás megállapítása, a javadalmazási bizottságok
313-315
         9.1.3. Az Enron-botrány és a javadalmazási bizottságok kritikája
315-316
         9.1.4. A javadalmazás növekvő tendenciájáról
316-318
         9.1.5. A vállalati vezetők javadalmazásának sajátosságai az európai vállalatoknál
318-320
         9.1.6. A vállalatvezetői javadalmazás célja
320-321
      9.2. A vállalati vezetők optimális javadalmazásának gyakorlati kérdései
321-335
         9.2.1. A javadalmazási eszközök
321
         9.2.2. A javadalmazási eszközök alkalmazására vonatkozó szabályozás
322
         9.2.3. Pénzügyi ösztönzés
322-323
         9.2.4. Karrierorientáció
324
         9.2.5. A teljesítményalapú javadalmazás és a teljesítménymutatók
324-327
         9.2.6. Az opciós javadalmazás és kockázatai
327-329
         9.2.7. Az indexált opciók
329-330
         9.2.8. Az optimális opciós megállapodások
330-332
         9.2.9. Döntéshozatal a részvényopciókkal történő javadalmazásról
332-333
         9.2.10. Az elidegenítési tilalom alatt álló részvények, mint javadalmazási elemek
334
         9.2.11. A nyilvánosság szerepe és a nyilvánosságra hozatali kötelezettség szabályozása
334-335
III. Nyilvánosan működő részvénytársaságok felvásárlása
337-493
   1. A tőzsdén jegyzett részvénytársaságok tulajdonosi szerkezete
339-357
      1.1. Bevezető
339-340
      1.2. A La Porta-analízis
340-343
      1.3. A koncentrált részvénytulajdonosi szerkezet
343-345
      1.4. A részvénytársaságok tulajdonosi szerkezete és a kisebbségi részvényeseknek nyújtott védelem szintje közötti összefüggés
345-347
      1.5. A részvényesek számára nyújtott védelem szintje és a vállalat irányítása feletti ellenőrzés
347-349
      1.6. Munkavállalói részvétel a társaságirányításban
349-351
      1.7. A szórt, magas köztulajdoni hányadú részvényesi struktúra
351-353
      1.8. A szórt részvényesi struktúra és a vállalatfelvásárlási szabályozás céljának kapcsolódása
353-355
      1.9. Következtetések
355-357
   2. A szavazati hatalom gyakorlása nyilvánosan működő részvénytársaságokban
358-367
      2.1. A szavazati hatalom kérdése
358-359
      2.2. A vagyoni és a szavazati jogok elválasztásából adódó felelős társaságirányítási kérdések
359-360
      2.3. Az irányítást gyakorló kisebbségi részvényesi struktúra kialakulásának indokai
361
      2.4. Részvény-kereszttulajdonlás
362-363
      2.5. A többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények
363-364
      2.6. A közvetett tulajdonosi szerkezetek (piramisstruktúrák)
364-365
      2.7. A befolyásszerzéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség
365-367
   3. A vállalatfelvásárlások (takeover) szabályozásának elméleti háttere
368-387
      3.1. Bevezető
368
      3.2. A vállalatfelvásárlásokat kiváltó okok
369-375
         3.2.1. A kapcsolódó elméletek áttekintése
369
         3.2.2. Fegyelmezési elmélet
369-371
         3.2.3. Az együttműködési elmélet
372
         3.2.4. A hatékonyságnövelés elmélete
372-373
         3.2.5. A tökéletlen tőkepiacokból kiinduló „kizsákmányoláselmélet”
373-374
         3.2.6. A magatartástudományi megközelítésből kiinduló elméletek
374-375
      3.3. Döntéshozatal egy vállalatfelvásárlási ajánlatról
375-386
         3.3.1. A szabályozás lehetséges alternatívái
375-376
         3.3.2. A részvényesi jólét maximalizálásának elmélete
377-379
         3.3.3. A hasznok megosztására vonatkozó elmélet (distributional approach)
379-381
         3.3.4. Hosszú távú részvényesi és társadalmi jólét elmélete (long-term shareholder and social wellfare theory)
381-384
         3.3.5. Következtetések
384-386
      3.4. A szabályozás kialakításának alapvető szempontjai
386-387
         3.4.1. A versengő ajánlatok fontossága
386
         3.4.2. A vállalatbirodalmak öncélú létrejöttének megakadályozása
386-387
   4. Az Amerikai Egyesült Államok vállalatfelvásárlási szabályozása
388-398
      4.1. Bevezető
388
      4.2. A Williams Act szabályozása
389-391
      4.3. A tagállamok vállalatfelvásárlási szabályozása
391-394
      4.4. A bírói gyakorlat - Delaware állam bíróságainak elvi jelentőségű határozatai
394-398
   5. Az Európai Unió és Magyarország vállalatfelvásárlási szabályozásának áttekintése
399-454
      5.1. A közösségi szabályozás története
399-408
         5.1.1. A közösségi szintű vállalatfelvásárlási szabályozást életre hívó okok
399-401
         5.1.2. A vállalatfelvásárlási irányelv létrejöttének rövid története
401-408
      5.2. A hazai vállalatfelvásárlási szabályozás története
408-410
      5.3. A vállalatfelvásárlási irányelv és a hazai jog szabályozása
410-452
         5.3.1. A felügyeleti hatóság és az alkalmazandó jog
410-414
         5.3.2. A kötelező nyilvános vételi ajánlat megjelenése a közösségi szabályozásban
414-419
         5.3.3. Az önkéntes vételi ajánlat jogi szabályozása
419
         5.3.4. A részvényesekkel való egyenlő elbánás
420
         5.3.5. Az ajánlattételi kötelezettség a magyar szabályozásban
420-422
         5.3.6. Az ajánlat elfogadására nyitva álló időszak
422-424
         5.3.7. Az ajánlati ár
424-427
         5.3.8. Érdekellentétek a vételi ajánlattal kapcsolatban és az információs szakadék
427-429
         5.3.9. Az ajánlatokra vonatkozó információ és a felügyelet jóváhagyása
429-433
         5.3.10. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása hazánkban
433-434
         5.3.11. A céltársaságra vonatkozó információk biztosítása
434-436
         5.3.12. Lehetőségek az érdekellentét csökkentésére
436-437
         5.3.13. A semlegességi (neutralitási) szabály
437-441
         5.3.14. Az áttörési szabály
441-444
         5.3.15. Opcionális szabályok
444-445
         5.3.16. A választható áttörési szabály a hazai szabályozásban
445-446
         5.3.17. Kölcsönösség (reciprocitás)
446-448
         5.3.18. A kiszorítás (squeeze-out) és az eladási jog (sell-out)
448
         5.3.19. A kiszorítás (squeeze-out) és az eladási jog (sell-out) a közösségi szabályozásban
449-450
         5.3.20. A kiszorítás (squeeze-out) és az eladási jog (sell-out) a magyar tőkepiaci törvényben
450-451
         5.3.21. A squeeze-out, sell-out típusú jogok jövője
451
         5.3.22. Az európai vállalatfelvásárlási szabályozásból levonható konzekvenciák
451-452
      5.4. Az európai és az amerikai szabályozás különbségeinek okai és értékelése
452-454
   6. Védekezés az ellenséges vállalatfelvásárlások ellen
455-487
      6.1. Válaszlépések ellenséges vállalatfelvásárlás esetén
455-461
         6.1.1. Bevezető
455-456
         6.1.2. Válaszlépések ellenséges vállalatfelvásárlás esetén
456-461
      6.2. A vállalatfelvásárlás elleni védekező intézkedésekkel kapcsolatos álláspontok és az intézkedések elfogadása
461-465
         6.2.1. A kapcsolódó elméleti megközelítések
461-462
         6.2.2. A védekező intézkedések megtételéről való döntéshozatal az Európai Unióban
462-464
         6.2.3. A vállalatfelvásárlások elleni védekező intézkedések elfogadásának időzítése
464-465
      6.3. Az ellenséges vállalatfelvásárlások elleni védekező intézkedések
466-487
         6.3.1. Bevezető
466
         6.3.2. Alapszabályba épített védekezési eszközök
466-468
         6.3.3. Új részvények kibocsátása
468-469
         6.3.4. Az ún. poison pillek (méregpirulák)
469-474
         6.3.5. White squire (a fehér gavallér)
474
         6.3.6. Kereszttulajdonlási struktúrák kialakítása
475
         6.3.7. White knight (a fehér lovag)
475
         6.3.8. Saját részvények megszerzése
475-478
         6.3.9. People Pill (humán pirula)
478
         6.3.10. Golden parachute (arany ejtőernyő) - tin parachute (bádog ejtőernyő)
478-479
         6.3.11. Standstill Agreement (nyugalmi megállapodás)
480
         6.3.12. Greenmail
480-481
         6.3.13. PR- (public relations)-tevékenység
482
         6.3.l4. Crown jewels (koronaékszer stratégia)
482-483
         6.3.15. Egyéb eszközértékesítés
483
         6.3.16. Pac-man védekezés
483-484
         6.3.17. Jonestown védekezési módszer
484
         6.3.18. Stock-split (részvény-felosztás)
484-485
         6.3.19. Fúzió (egyesülés)
485
         6.3.20. Hivatkozás az ajánlat jogellenességére vagy a versenyjogi szabályok megsértésére
485-486
         6.3.21. Az ún. ciánkapszula védekezési módszer
486
         6.3.22. Leveraged recapitalization (tőkeáttételes újratőkésítés)
486
         6.3.23. Leveraged buy-out (tőkeáttételes kivásárlás)
487
   7. A vállalatfelvásárlások hatása
488-493
      7.1. A vállalatok adósságszintjére gyakorolt hatás
488-489
      7.2. A hitelezőkre, kötvénytulajdonosokra gyakorolt hatás
489-490
      7.3. Munkavállalókra gyakorolt hatás
490
      7.4. A vállalati vezetőkre gyakorolt hatás
491
      7.5. Részvényesekre gyakorolt hatás
491-492
      7.6. Üzleti stratégiára gyakorolt hatás
492
      7.7. A magas tőkeáttétellel megvalósuló vállalatfelvásárlások káros hatása
492-493
Irodalomjegyzék
494-518
Kolofon
Hátsó borító