Rendszerváltás a munkaügyben corvina logo

Szerző: Halmos Csaba
Cím: Rendszerváltás a munkaügyben
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Pécs, 1999.

coverimage A legnagyobb áldás nem abból származik, hogy ingyen kenyér adassák a szegény népnek, hanem, hogy lehetőleg mindenkinek munkaalkalom nyitassék, amelyben talán fárasztó dologgal, de biztos és megérdemelt kenyeret lehessen szerezni. Gróf Széchenyi István gondolatai örökérvényűek: „...munkaalkalom, biztos és megérdemelt kenyér”. De sokan gondoltuk a 80-as évek végén, hogy elkerülhető az un. tömeges munkanélküliség! Tévedtünk! Abban is illúziókat tápláltunk, hogy a rendszerváltás átmeneti feszültségek után meghozza gyümölcsét. Az átmenet hosszabbnak bizonyult, mint gondoltuk, a gyümölcsök egy része szépen beérett, más része zölden leesett a fáról..., vagy éppen arra vár, hogy a napfényes jövő, érlelő sugaraival zamatossá, édessé tegye. A rendszerváltás a munkaügy területén is jelentős változásokat hozott: a munkaerőpiaci intézményrendszer kiépülése, érdekegyeztetés bevezetése, a sztrákjog, a bérszabályozás kötöttségeinek megszüntetése, foglalkoztatási törvény stb. A korabeli és jelenlegi dokumentumok alapján hű képet kaphatunk arról, honnan indult el a munkaügyi rendszerváltás folyamata és napjaink valóságával összevetve arra a kérdésre is választ adhatunk: mekkora utat tettünk meg és hol tartunk ma.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Foglalkoztatáspolitika, Rendszerváltás, Bérreform
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
[0]
Címlap
[3]
Impresszum
[4]
Előszó
[5]
A munkagazdaság változásai 1988-tól
7-18
Bérreform, illúziók nélkül
19-22
   Felismerés és feltételek
19-20
   Örökölt arányok helyett
21
   Tulajdonosi szemlélettel
22
Miért van szükség bérreformra?
23-26
   Az egész gazdaságot érinti
23-24
   Elosztás, ösztönzés, érdekegyeztetés
24-25
   Fokozatos megvalósítás
25-26
Bérpolitika és életszínvonal
27-30
   Milyen követelményeket fogalmazott meg 1987-ben a bérpolitikával szemben a népgazdasági terv?
27-28
   Mire számíthatunk a következő évben?
28-29
   Mi okozza a legtöbb gondot az átállásnál?
29-30
Őszintén - felelősséggel
31-38
   Foglalkoztatáspolitika, munkaerő-gazdálkodás
32-35
   Bérpolitika, bérgazdálkodás
35-36
   Mi az a bérklub?
36-37
   Szemléleti változás
37-38
A bérreform szükségessége és koncepciójánnak alapvonásai
39-44
   1. Az infláció kérdései
43
   2. A foglalkoztatási feszültségek
43-44
   3. A kollektív tárgyalások sikere
44
Bérreform és gazdasági kibontakozás
45-50
   1. Bértartalom
49
   2. Infláció
49-50
   3. Foglalkoztatás
49-50
   4. Kollektív tárgyalások, intézményes érdekegyeztetés
50
Foglalkoztatáspolitika a műhelymunka asztalán
51-57
Expozé a Munka Törvénykönyv módosításáról
58-65
Változások a munkaügyi politikában
66-77
Az állami foglalkoztatáspolitika célja, megvalósításának lehetőségei
78-89
Parlamenti expozé a sztrájkról szóló törvényjavaslathoz
90-96
Van-e a kormánynak foglalkoztatáspolitikája?
97-102
   Titkos nyugdíjazási kérelmek
99-101
   Követeljen többet a szakszervezet
101-102
Ki mit ért bérreformon?
103-110
   Idei tapasztalatok
103-105
   A bérliberó folytatódik
105-106
   Mit építsünk be a bérbe?
106
   Folytatni vagy változtatni?
106-107
   Érdekegyeztetés- minden szinten
107-108
   Illuziók
108-110
Reform és munkaügyi politika Magyarországon
111-113
Foglalkoztatáspolitika
113-119
   Reformkonform foglalkoztatáspolitika
114-115
   Politikai-ideológiai dilemmák
115-116
   A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerének gazdagodása
116-119
Bérpolitika
119-121
   Országos Érdekegyeztetés Tanács
120-121
   Munkaügyi Tanács
121
Munkafeltételek
121-123
A munkajogi szabályozás
123-124
Nemzetközi vonatkozások
124-125
Az új munkaügyi politika jellemzői
125-128
Foglalkoztatási és szociális dimenziók
129-132
A munkaerőpiaci szervezet értékelemzésen alapuló stratégiája
133-145
   A munkaerőpiaci környezet bemutatása, a súlypontok kijelölése
134-137
   A szervezet munkáját bemutató adatok
137-139
   A változást megalapozó szakmai sarokpontok
139-140
   1996. évi feladataink
140-145
A magyar privatizáció foglalkozatási hatásai
146-151
Akar Ön sikeres munkaügyi döntőbíró lenni?
152-156
   Módszerek az Egyesült Államokból
152-156
      Hogyan készüljek fel, ha a munkaügyi döntőbíráskodás területén kívánok dolgozni?
152-153
      Milyen szempontok alapján választják ki a jelentkezőket?
153
      A kiválasztás
153-154
      A működés
154
      Az eredményes működés feltételei
154-155
      A hazai gyakorlat kialakításának néhány jellemzője
155-156
A közmunka múltja, jelene és jövője
157-168
   Fővárosi Közmunkák Tanácsa
157-159
   Fogalmak
159-162
   A jelen
162-164
   Az első értékelhető év:1997
165-166
   1998. évi tapasztalatok
166
   A jövő
167-168
Előadói beszéd az NMSZ 75. ülésén
169-173
Előadói beszéd az NMSZ 76. ülésén
174-177
Political and economic reform and labour policy in Hungary
178-195
   1. The evolution of employment policy
180-185
   2. Wage policy
186-188
   3. Working conditions
189-190
   4. Labour legislation
190-191
   5. International aspects
191-192
   6. The main features of the new labour policy
192-195
Economic adjusment: employment and social dimensions
196-199
Tartalomjegyzék
201-202
Hátsó borító
[203]