Néhány évtized corvina logo

Szerkesztő: Herman Sándor
További szerzők: Pintér József; Rédey Katalin; Korinek László; Hajdú Ottó; Herman Sándor; Rappai Gábor; Soós Árpád; Borgulya István ; Csébfalvi György; Sramó András; Varga József; Pauler Gábor; Oszvald Balázs; Kaposi Zoltán ; Kovacsics József; Kovacsicsné Nagy Katalin; Hunyadi László
Cím: Néhány évtized
Alcím: Tanulmánykötet Hoóz István tiszteletére
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1998. | ISBN: 963-641-657-5

coverimage Egy életút a tudomány, a tudományszervezés és az oktatás szolgálatában. Gyűjteményes kötetünk Hoóz István dr. születésnapja alkalmából készült, és szerzőinek sokrétű kapcsolata az ünnepelttel is jelzi, sikeres és nagyívű életpálya egy kerek évfordulójához érkeztünk. A szerzők között vannak tanítványai egyetemi hallgatóként és fiatal kutatóként, munkatársai tagozatvezetői, intézetvezetői és tanszékvezetői beosztásából adódóan, és tanulmányokkal fejezték ki tiszteletüket társintézmények neves kutatói. A cím megtévesztő, hiszen az ‘egy életút’ kifejezés azt is sugallhatná, hogy az életút valamiféle lezáráshoz kötődő számbavétele lenne az ünneplés szándéka. Egyáltalán nem erről van szó, hiszen tanszékünk, karunk és a professzor urat jól ismerő tudományos közvélemény nagyon is számít ünnepeltünk további töretlen aktivitására, amire garanciát nyújt irigylésre méltóan fiatalos szellemi és fizikai kondíciója. Ehhez a feltételek is adottak, hiszen a professzor emeritus cím lehetőséget ad arra, hogy az ünnepelt tapasztalatát, kivételes munkabírását, hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét tanszékünk és karunk is hasznosítani tudja. Életrajza mutatja, hogy a kutatás, a tudományszervezés, az oktatás iránt elkötelezett, és ezen célokért közszereplést vállaló tudós, tudományszervező, oktató és iskolateremtő sokrétű életpályája szerves egészet alkot. Publikációs listája egyaránt mutatja a tudatos iránytartást és a kor változó igényeihez való igazodást. Rédey Katalin és Pintér József, akik fiatal, kezdő kutatóként voltak munkatársai a tanszék- és karalapító ünnepeltnek, vállalták, hogy ’’Néhány évtized” címmel visszatekintenek az ünnepelt életútjának egy jelentős szakaszára. E feladatot csak fenti szerzőpáros vállalhatta el, akik a kezdetektől fogva napjainkig meghatározó egyéniségei tanszékünknek. Az iskolateremtő egyéniséget sikeres tanítványai jellemzik igazán. E sorba illik a következő szerző, Körinek László, aki egyetemi hallgatóként tanítványa, fiatal kutatóként munkatársa volt Hoóz Istvánnak. Jelenleg több egyetem professzoraként vallja magát az ünnepelt tanítványának. Hasonló megfontolásokból kértük fel Hajdú Ottót tanulmánya megírására. Egyetemi hallgatóként, majd az ünnepelt vezette tanszék oktatójaként vált. elismert kutatóvá és oktatóvá, jelenleg a BKE Statisztikai Tanszékének oktatója, az egyik legfiatalabb Széchenyi-ösztöndíjas.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Életrajz, Tanulmánykötet, Hoóz István
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék

Hátsó borító