A Levéltári Közlemények repertóriuma (1923-1981) corvina logo

Szerző: Hernádi László Mihály
Cím: A Levéltári Közlemények repertóriuma (1923-1981)
Megjelenési adatok: s. n., Pécs, 1985.

coverimage Az Országos Levéltár 1923-ban indította meg folyóiratát. Az első szerkesztő, Csánki Dezső főigazgató beköszöntőjében így foglalta össze a terveket és célokat: „Mi úgy képzeljük a folyóiratot, hogy az általánosságban a levéltári ügyet, legközelebbről pedig kötelességszerűleg az Országos Levéltár ügyét szolgálja, s a levéltárak berendezését, történetét és anyagát óhajtja, főleg magyar szempontból ismertetni. Egy ily folyóirat azonban alig állhat meg az egyhangúsággal fenyegető és csak kevesek érdeklődésére számító külső levéltári ismertetéseknél, hanem kell, hogy – bár vázlatosan vagy kivonatszerűleg avagy csak a lényegesre szorítkozva – magát a történelmi forrásanyagot is közlése körébe vonja, s így némileg, vagy ideiglenesen, a sajnosan nélkülözött Történelmi Tárt is pótolja. Végül nem zárhatjuk ki működésünk köréből a levéltári forrásokon alapuló, szigorúan tudományos dolgozatokat és a szakba vágó könyv- és folyóiratismertetéseket sem. Reménykedve indulunk útnak, azzal a hittel, hogy vállalkozásunk szükséget pótol, és ha már ily zord időkben megindulhatott, – tovább is élni fog... Azért bizalommal kérjük elsősorban azoknak a hatalmas segítőkezeknek támogatását, amelyektől az idegeket tápláló anyagi erő, aztán azoknak rokonszenvét, együttérzését és közreműködését, akiktől, közelben és távolban, munkánk és ezzel kapcsolatban hazai levéltári ügyünk és történelmi forráskutatásunk sikere függ.” Az évi 4–4 számmal megjelenő folyóirat számait általában kettesével összevonták. Összevont évfolyamokat is találunk: 1940–41, 1942–45, 1973–74, 1977–78 és 1980–81-ben. Az 1973–74-es évfolyam Ember Győző jubileumi emlékkötete. A folyóirat 1947-től 1953-ig és 1957-ben sajnálatos módon szünetelt. Ugyancsak sajnálatos az igen-igen hosszú nyomdai átfutási idő, hiszen a repertórium elkészítésének időszakában – 1984 tavaszán-nyarán – az 1982. évi 2. szám még nem jelent meg. Összeállításunk két részből áll: (1) szerzői rész: egy szerző cikkeinek, közleményeinek leírása időrendben; (2) tárgyszavas rész: a bibliográfiai leírások szintén a megjelenés időrendjében találhatók. A repertórium második részéről kissé bővebben kell szólnunk. E rész az egyik automatikus számítógépi index, a KWOC /Kwyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó/-index általunk továbbfejlesztett változata. A továbbfejlesztés a címből vagy a cikk belső tartalmából kiemelt kulcsszavak tárgyszavasításában és bizonyos fokú egységesítésében rejlik. A tárgyszavak összeállításánál és egységesítésénél – kevés kivételtől eltekintve – ragaszkodtunk a címek releváns kifejezéseihez. Az információs hatékonyság növelése érdekében néhol kiegészítettük a címet. A folyóirat jellegéből adódik, hogy a levéltár tárgyszó alá csak a levéltárral általánosan kapcsolatos elméleti cikkek leírásait osztottuk be. A repertóriumon belül igyekeztünk a tulajdonneveket is egységesen írni. A változtatások miatt megjegyezzük, hogy betűhív bibliográfiai leírás csak a tételek eredeti helyéről készíthető.

Kategóriák: Történelem, Repertórium
Tárgyszavak: Levéltár
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz