A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma (1894-1906) corvina logo

Szerző: Hernádi László Mihály
Cím: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma (1894-1906)
Megjelenési adatok: Stat. K., Budapest, 1982.

coverimage A repertórium egy régi változatát már elkészítettem 1982-ben a KSH Könyvtárában, a TEXTPAC programcsomag szerint, amit más földolgozásokhoz használtak. Így nem volt lehetőségünk a munkámhoz szükséges módosításokra. Tudomásul kellett venni az ebből adódó korlátokat és hiányosságokat. Közülük is a legsúlyosabb, hogy a tárgyszavas részben az egyes bibliográfiai tételeknél a számítógép nem írta ki a szerzőt. De még így is érdemes volt elkészíteni a munkát, hiszen még e hibával együtt is ez a legrészletesebb tartalmi föltárás, másrészt az 1982-ben Budapesten rendezett Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszusra időzítettük a megjelenést. A mostani repertóriumhoz a pécsi Egyetemi Könyvtár tudományos titkára, Bogárdi János írt programot. Az általam használtak közül messze a legjobbat. Most ezt nyújtom át a szíves érdeklődőknek. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1894-ben megindított folyóirata bevezetőjében Paikert Alajos szerkesztő a következőképpen összegzi vállalkozásuk célját: „Szükségtelen kiemelnünk, hogy Magyarország, mint a múltban, jelenben és jövőben is agrikol államnak története, társadalmi fejlődése nemcsak szoros összefüggésben állt földmívelő népe, a birtokos nemesség és a régi jobbágyok fejlődésével, hanem egyenesen ezek története, ezek fejlődése a tulajdonképeni nemzet történelme,... Sajnos, a magyar történetírás, mint egyáltalán a külföldön is, sokáig majdnem kizárólag csak politikai mozgalmakat vett tekintetbe, és csak a legújabb időben tárgyal szocziális mozgalmakat. Közgazdasági momentumokkal, szocziológiai irányokkal, melyek a nemzet közszükségleteiből folytak, ezekkel foglalkozni nem tartotta hivatásának a történetíró. ... De a történetírás oknyomozás nélkül, kellő dokumentumok nélkül többé-kevésbé fikczió, a kútforrások összegyűjtése azért feltétlenül szükséges. Éppen erre vállalkozik a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. ... Tudtunkkal oly folyóirat, amely csak egy nemzet gazdaságtörténetének felderítését tűzte ki czéljául, nem létezik még sehol és így a Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle az első és egyedüli folyóirat a maga nemében az egész világon. ... Fogadja azért közönségünk kegyesen folyóiratunkat, támogassa erkölcsileg is legjobb erejéből, és biztosak vagyunk, hogy a czélt elérnünk könnyű lesz.” Az eredeti összeállítást a KSH Könyvtárában a KSH IBM 370-es számítógépével, a TEXTPAC programcsomag szerint készítettem. Ahhoz képest a mostani repertórium legfontosabb változása, hogy minden megjelenési helyen a teljes bibliográfiai leírás látható. Két részből áll: (1) szerzői rész: a szerzők betűrendjében, azon belül az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást; (2) tárgyszavas rész: KWOCindex, a keresőoszlop egyegy releváns szava alatt az egyes bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást. A KWOCindex (Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt kulcsszó)-index egy cím minden egyes releváns szavának betűrendi helyén közli a szerzőt, a teljes címet és a lelőhelyet (év, évfolyam, oldalszám). Néhol kisebb-nagyobb változtatást végeztünk a címben; a régies írásmód és a ma már nem használt kifejezések miatt. Ezért a repertórium csupán a kereséshez jó segédeszköz, betűhív bibliográfiai leírás közvetlenül csak a folyóiratból készíthető.

Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Repertórium
Tárgyszavak: Gazdaságtörténet, Gazdaságtörténelem
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz