A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár repertóriuma (1855-1934)

Szerző: Hernádi László Mihály
Cím: A Magyar Történelmi Tár és a Történelmi Tár repertóriuma (1855-1934)
Megjelenési adatok: PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2010.

coverimage Toldy Ferenc szerkesztő az előszóban így ír a célokról: „A’ Történelmi Tár’ rendeltetése a’ köz helyeken és magányosoknál elszórva levő kisebb történelmi emlékek ’s okiratok’ kiadása által mind a’ hazai történetek’ egyes részei és pontjai’ felvilágositásához járulni: mind az iró és olvasó közönség’ részvételét a’ történelem ’s annak forrásai iránt felgerjeszteni és táplálni.” Ugyanezen célt jelölik meg a folyóirat címlapján is: „A történeti kútfők ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar Tudományos Akademia történelmi bizottmánya.” A Magyar Történelmi Tár három sorozatból áll, és az egyes kötetek több évet foglalnak magukba: 1. sorozat: 1855-1863. 1-12. kötet | 2. sorozat: 1867-1878. 13-25. kötet | 3. sorozat: 1914-1915, 1934. 26-28. kötet. A Történelmi Tár két részből áll: (1) 1878-1899. 1-22. kötet, (2) Új folyam: 1900-1911. 1-12 kötet. Szerk.: Komáromy András. Az 1. sorozat tartalommutatóját Toldy Ferenc a folyóirat 12. kötetében (1863. 289-292. p.) közli. Pelcz Béla a csaknem teljes időszakhoz (1855 -1911) készít tartalommutatót (152 p.), amit az MTA ad ki 1914­ben. Az általam elkészített repertórium létjogosultságát a folyóirat és a Pelcz­féle tartalommutató ritka fellelhetősége indokolja. A repertórium mindkét részében – szerzői és tárgyszavas rész – igen egyszerű a tájékozódás, hiszen a keresés betűrenden alapul. Az egyes kulcsszavakhoz tartozó bibliográfiai leírások a közlés időrendjében követik egymást. Célszerű egyszer végigfutni a teljes kereső oszlopot, mert találhatunk újabb, minket érdeklő szerzőket és témákat. Megköszönöm Móró Mária Anna, a PTE Könyvtára főtanácsosának minden értékes segítségét. A számítógépes programot Bogárdi János, a PTE Könyvtára osztályvezető­-helyettese írta. Ez az alkalmazás messze kimagaslik az általam eddig használt programok közül. Kívánom, hogy munkámat haszonnal lapozgassa minden érdeklődő.

Kategóriák: Történelem, Repertórium
Tárgyszavak: Magyar történelem
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz