Társadalomstatisztika corvina logo

Szerző: Hoóz István
Cím: Társadalomstatisztika
Alcím: [Jogi asszisztensképzés]
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2005.

coverimage A társadalomstatisztikai oktatás keretében megismerhetik a népesség és a bűnözés mennyiségi (számszerű) alakulásának elemzésénél a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott statisztikai elveket és módszereket. Bár az oktatásnak itt nem lehet az a célja, hogy mindenkiből statisztikust képezzünk, de a rendelkezésre álló időben minden hallgatónak meg kell ismernie, hogy melyek a statisztikai módszerekkel megoldható társadalomtudományi problémák, miben áll a módszerek lényege, melyek hibalehetőségeik, logikai korlátaik, hogyan értelmezhetőek a statisztikusok által közzétett adatok. A társadalomtudományok művelését egyre inkább jellemző egzaktságra való törekvésnek is szerepe van abban, hogy - az általános statisztikán kívül - az igazságügyi és a népességi statisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit is oktassuk. Mivel a tankönyv összeállításánál arra kellett törekednünk, hogy a leírtak a középiskolai matematikai tananyagot meghaladó ismereteket lehetőleg ne igényeljenek, elsősorban a hagyományos statisztikai módszerek tárgyalására szorítkoztunk. Ezeknek a módszereknek azonban nemcsak ismeretét, hanem - az írásbeli vizsgán - gyakorlati alkalmazását is számon kérjük. A vizsgán megkövetelt fogalmakat jelölő tárgyszavakat dőlt betűvel emeltük ki. A tankönyv számos táblázatot és grafikont tartalmaz. Bár nem kívántuk adatokkal túlterhelni a hallgatókat, ezek közlésével az volt a célunk, hogy a vizsgára való felkészülés során a népesedés és a bűnözés alakulásáról konkrét, számszerű ismereteket is szerezzenek, hogy azokból kirajzolódjon népesedési helyzetünk és a közbiztonság alakulása.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Társadalomstatisztika, Jogi asszisztensképzés, Demográfia, Népességstatisztika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék