Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. corvina logo

Szerkesztők: Horváth Zsolt; Urbán Róbert; Kökönyei Gyöngyi; Demetrovics Zsolt
További szerzők: Horváth Zsolt; Urbán Róbert; Kökönyei Gyöngyi; Demetrovics Zsolt; Kapitány-Fövény Máté; Zsila Ágnes; Orosz Gábor; Andó Bálint; Szabó Edina; Sági Andrea; Reinhardt Melinda; Vizin Gabriella; Kő Natasa; Tóth-Király István; Bőthe Beáta; Rigó Adrien; Martos Tamás; Fényszárosi Éva; Filep Orsolya; Király Anna; Simor Péter; Dombi Edina; Reinhardt Richárd; Miklósi Mónika; Szemenyei Eszter; Kocsel Natália; Smahajcsik-Szabó Tamás; Eszlári Nóra; Pajkossy Péter; Kun Bernadette; Szabó Attila; Nagy Henriett; Rózsa Sándor; Désfalvi Judit; Ábel Krisztina ; Csordás Georgina; Csuka Sára Imola; Konykoly Thege Barna; Szabó Evelin; Örkényi Ágota; Magyaródi Tímea; Báthori Noémi; Ádám Szilvia; Mészáros Veronika; Tóth-Vajna Rita; Sallay Viola; Szabó Pál Zoltán; Babusa Bernadett; Koronczai Beatrix; Szabó Kornélia; Román Nóra; Köteles Ferenc; Tihanyi Benedek; Csala Barbara; Galambos Attila; Rafael Beatrix; Mányai Adrienn; Reid, Rory C.; Lakatos Csilla; Cervai Judit; Turi Eszter; Kótyuk Eszter; Bérdi Márk; Ágoston Csilla; Pénzes Melinda; Eisinger Andrea; Maráz Anikó; Mónok Kata; Király Orsolya; Csibi Sándor
Cím: Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I.
Fordítók: Bőthe Beáta; Tóth-Király István; Martos Tamás; Matuszka Balázs
Megjelenési adatok: Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2022. | ISBN: 978-963-226-789-0

coverimage A pszichológiai kutatás és a gyakorlati, klinikai, terápiás munka során egyaránt alkalmazunk kérdőíves módszereket. A pszichológia sajátja, hogy a mérni kívánt jelenség vagy konstruktum gyakran közvetlenül nem megragadható, azonban következtethetünk rá a viselkedéses megfigyelésekből vagy a személy kérdőívek segítségével nyújtott önbeszámolójából. Mindezt azok az empirikus kutatások és pszichometriai elemzések teszik lehetővé, amelyek alátámasztják, hogy az adott kérdőív a kérdéses pszichológiai jelenség vagy konstruktum megbízható és érvényes mérőeszköze lehet. A megbízhatóságról és az érvényességről alkotott benyomásunk ráadásul változhat attól függően, hogy kikkel, mikor, milyen helyzetben és milyen célból használjuk az adott pszichológiai mérőeszközt. Ebből következően a kérdőívek vagy skálák fejlesztése, adaptálása, pszichometriai vizsgálata, az eredmények dokumentálása és eljuttatása a kérdőívet használókhoz folyamatos kihívást jelent a kutatóknak. Ezen a téren a hazai kutatók is intenzíven dolgoznak, fejlesztenek és adaptálnak új mérőmódszereket, ezek azonban nehezen jutnak el a felhasználókhoz. Ugyanakkor a gyakorló szakemberek is joggal várják el, hogy a munkájuk támogatásához a skálák fejlesztésével foglalkozók megfelelő eszközökkel járuljanak hozzá, illetve a rendelkezésre álló eszközök szorosan kövessék a pszichológiai gondolkodás fejlődését. A gyors fejlődés különösen igaz a klinikai és egészségpszichológia, valamint az addiktológia területére. Egyrészt ezt a rohamos gyarapodást próbáltuk megragadni ebben a gyűjteményben, másrészt biztosítani kívántuk, hogy a különböző eszközök és az ezek használatával, valamint a pszichometriai jellemzővel kapcsolatos tapasztalatok egy helyen, könnyen áttekinthető és szisztematikusan feldolgozott formában elérhetők legyenek. Jelen kötet - 71 szerző közreműködése révén - összesen 112 olyan pszichometriai skálát mutat be, amelyet a személyiségpszichológia, a klinikai és egészségpszichológia, vagy éppen az addiktológia területén dolgozó kutató vagy gyakorló szakemberek, doktoranduszok, egyetemi hallgatók egyaránt használhatnak. A bemutatásra kerülő skálák túlnyomó többsége külföldi műhelyekben fejlesztett és nemzetközi színtéren széles körben használt mérőeszköz, amelyek keresztülmentek az adaptáció szigorú folyamatán, és aminek eredményeképpen ezek jelen tudásunk szerint megbízhatónak és érvényesnek fogadhatók el. Emellett az itt bemutatásra kerülő skálák között vannak olyanok is, amelyeket hazai kutatók fejlesztettek ki, de idővel nemzetközileg is elfogadott és használt mérőeszközzé váltak. A kötet elkészítésével nem csupán a skálák egyszerű közlése volt a célunk. Arra törekedtünk, hogy a skálák elméleti hátterét, pszichometriai jellemzőit és alkalmazásuk specifikumait szisztematikus módon tárjuk az olvasók elé, komplex módon segítve ezzel ezek megismerését és használatát. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a skálák ismertetői egységes struktúrát követnek: A kérdőív elméleti háttere rész bemutatja a kérdőív által mért konstruktumhoz kapcsolódó főbb fogalmakat, a kérdőív kidolgozását megalapozó elméleti megközelítéseket, illetve az adott kutatási területen tapasztalt mérési lehetőségek esetleges hiányosságait is, amelyek szükségessé tehették a mérőeszköz kifejlesztését.
Kategóriák: Pszichológia, Szociológia
Tárgyszavak: Szexualitás, Kutatás, Érzelem, Személyiség, Módszer, Viselkedés, Teszt, Klinika, Skála, Függőség, Addiktológia, Kérdőív
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalomjegyzék
V-VIII
Bevezető (Horváth Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi, Demetrovics Zsolt)
IX-X
I. Személyiségpszichológiai mérőeszközök
1-230
   I.1. Személyiségvonások
3-83
      I.1.1. Externalizáló jellemzők
3-33
         Barratt Impulzivitás Skála (Barratt Imulsuveness Scale, BIS)(Kapitány-Fövény Máté)
3-7
            A kérdőív elméleti háttere
3
            Célkitűzés
3
            A kérdőív bemutatása
4
            Pszichometriai jellemzők
4
            További információk
5
            Melléklet: a 21 tételes Módosított Barratt Impulzivitás Skála (BIS-R-21)
5-6
            Hivatkozások
6-7
         Impulzív Viselkedés Skála - rövid változat (Impulsive Behavior Scale - short form, SUPPS-P)(Zsila Ágnes és Orosz Gábor)
8-12
            A kérdőív elméleti háttere
8
            Célkitűzés
8
            A kérdőív bemutatása
8-9
            Pszichometriai jellemzők
9-10
            További információk
10
            Melléklet: SUPPS-P Impulzív Viselkedés Skála
10-11
            Hivatkozások
11-12
         Szenzoros Élménykeresés Skála V. (Sensation Seeking Scale V., SSS V.)(Andó Bálint)
13-19
            A kérdőív elméleti háttere
13
            Célkitűzés
13
            A kérdőív bemutatása
14
            Pszichometriai jellemzők
14-15
            További információk
15
            Melléklet 1: Szenzoros Élménykeresés Skála V.
15-17
            Melléklet 2: Rövid Szenzoros Élménykeresés Skála (BSS)
18
            Hivatkozások
18-19
         Buss-Perry Agresszió Kérdőív (Buss-Perry Aggression Questionnaire, BPAQ) (Horváth Zsolt)
20-24
            A kérdőív elméleti háttere
20
            Célkitűzés
20
            A kérdőív bemutatása
20-21
            Pszichometriai jellemzők
21-22
            További információk
22
            Melléklet: Buss-Perry Agresszió Kérdőív
23
            Hivatkozások
24
         Reaktív-Proaktív Agresszió Kérdőív (Reactive-Proactive Aggression Questionnaire, RPQ) (Szabó Edina és Kökönyei Gyöngyi)
25-28
            A kérdőív elméleti háttere
25
            Célkitűzés
25
            A kérdőív bemutatása
25-26
            Pszichometriai jellemzők
26
            További információk
27
            Melléklet: Reaktív-Proaktív Agresszió Kérdőív (RPQ)
27
            Hivatkozások
28
         Ridegség és Érzéketlenség Kérdőív (Inventory of Callous-Unemotional Traits, ICU) (Szabó Edina és Kökönyei Gyöngyi)
29-33
            A kérdőív elméleti háttere
29
            Célkitűzés
29
            A kérdőív bemutatása
29-30
            Pszichometriai jellemzők
30
            További információk
31
            Melléklet: A Ridegség és Érzéketlenség Kérdőív
31-32
            Hivatkozások
32-33
      I.1.2. Kognitív személyiségjellemzők
34-55
         Rosenberg Önértékelés Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) (Horváth Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi és Demetrovics Zsolt)
34-37
            A kérdőív elméleti háttere
34
            Célkitűzés
34
            A kérdőív bemutatása
35
            Pszichometriai jellemzők
35-36
            További információk
36
            Melléklet: A Rosenberg Önértékelés Skála
36
            Hivatkozások
37
         Feltételes Önbecsülés Skála (Contingent Self-Esteem Scale, CSES) (Sági Andrea)
38-42
            A kérdőív elméleti háttere
38
            Célkitűzés
38-39
            A kérdőív bemutatása
39
            Pszichometriai jellemzők
39-40
            További információk
40
            Melléklet: A Feltételen Önbecsülés Skála magyar változata (CSCES-H)
40-41
            Hivatkozások
42
         Majdnem Tökéletes Skála - rövid változat (Short Almost Perfect Scale, SAPS) (Reinhardt Melinda)
43-46
            A kérdőív elméleti háttere
43
            Célkitűzés
43
            A kérdőív bemutatása
44
            Pszichometriai jellemzők
44-45
            További információk
45
            Melléklet: Majdnem Tökéletes Skála - rövid változat (Short Almost Perfect Scale, SAPS)
45
            Hivatkozások
46
         Young-féle Séma Kérdőív (Young Schema Questionnaire, YSQ) (Vizin Gabriella)
47-49
            A kérdőív elméleti háttere
47
            Célkitűzés
47
            A kérdőív bemutatása
48
            Pszichometriai jellemzők
48-49
            További információk
49
            Hivatkozások
49
         Interperszonális Reaktivitás index (Interpersonal Reactivity Index, IRI) (Kő Natasa)
50-55
            A kérdőív elméleti háttere
50
            Célkitűzés
50
            A kérdőív bemutatása
50-51
            Pszichometriai jellemzők
51-53
               Az IRI skáláinak egyéni jelentősége, illetve a validitás további bizonyítékai
52-53
            További információk
53
            Melléklet: Interperszonális Reaktivitás Index
53-54
            Hivatkozások
54-55
      I.1.3. Öndeterminációs elméleten alapuló jellemzők
56-66
         Alapvető Pszichológiai Szükségletek Kielégítettsége és Frusztrációja Skála (Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale, BPNSFS) (Tóth-Király István, Bőthe Beáta, Orosz Gábor és Rigó Adrien)
56-60
            A kérdőív elméleti háttere
56
            Célkitűzés
56
            A kérdőív bemutatása
57
            Pszichometriai jellemzők
57-58
            Melléklet: Alapvető Pszichológiai Szükségletek Kielégítettsége és Frusztrációja Skála
58-59
            Hivatkozások
59-60
         Aspirációs index (Aspiration Index, AI) (Martos Tamás, Fényszárosi Éva és Fitep Orsolya)
61-66
            A kérdőív elméleti háttere
61
            Célkitűzés
61
            A kérdőív bemutatása
61-62
            Pszichometriai jellemzők
62-63
            További információk
63
            Melléklet: Aspirációs Index
64-65
            Hivatkozások
65-66
      I.1.4. További személyiségjellemzők
67-83
         Reggeliség-Estiség Kérdőív (Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ) (Rigó Adrien)
67-73
            A kérdőív elméleti háttere
67
            Célkitűzés
67
            A kérdőív bemutatása
67-68
            Pszichometriai jellemzők
68-69
            Melléklet: Reggeliség-Estiség Kérdőív - Önkitöltős-változat (MEQ-SA)
69-72
            Hivatkozások
72-73
         Tellgen-féle Abszorpció Skála (Tellgen Absorption Scale, TAS) (Király Anna és Simor Péter)
74-77
            A kérdőív elméleti háttere
74
            Célkitűzés
74
            A kérdőív bemutatása
75
            Pszichometriai jellemzők
75-76
            További információk
76
            Hivatkozások
76-77
         Zimbardo Időperspektíva Kérdőív (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI) (Dombi Edina)
78-83
            A kérdőív elméleti háttere
78-79
            Célkitűzés
79
            A kérdőív bemutatása
79
            Pszichometriai jellemzők
79-80
            Melléklet: Zimbardo Időperspektíva Kérdőív (Zimbardo Time Perspective Inventory, ZTPI)
81-82
            Hivatkozások
83
   I.2. Érzelmek és érzelemszabályozás
84-172
      I.2.1. Érzelmek, érzelmi élmények
84-98
         Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS) (Reichardt Richárd és Simor Péter)
84-88
            A kérdőív elméleti háttere
84
            Célkitűzés
84
            A kérdőív bemutatása
85
            Pszichometriai jellemzők
85-86
            További információk
86
            Melléklet: Pozitív és Negatív Affektív Skála
86-87
            Hivatkozások
87-88
         Szégyen Élmény Skála (Experience of Shame Scale, ESS) (Vizin Gabriella)
89-93
            A kérdőív elméleti háttere
89
            Célkitűzés
89
            A kérdőív bemutatása
90
            Pszichometriai jellemzők
90
            További információk
91
            Melléklet: Szégyen Élmény Skála (ESS)
91-92
            Hivatkozások
92-93
         Megalázásra Való Érzékenység Skála (Sensitivity to Put-Down Scale, SPD) (Vizin Gabriella)
94-98
            A kérdőív elméleti háttere
94
            Célkitűzés
94
            A kérdőív bemutatása
94-95
            Pszichometriai jellemzők
95
            További információk
95-96
            Melléklet 1: Megalázásra Való Érzékenység Skála (SPD-1)
96-97
            Melléklet 2: Megalázásra Való Érzékenység Skála (SPD-2)
97
            Hivatkozások
98
      I.2.2. Érzelemszabályozás
99-110
         Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (Kökönyei Gyöngyi)
99-103
            A kérdőív elméleti háttere
99
            Célkitűzés
99
            A kérdőív bemutatása
99-100
            Pszichometriai jellemzők
100-101
            További információk
101
            Melléklet: Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív
101-102
            Hivatkozások
103
         Kognitív Érzelem Reguláció Kérdőív (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, CERQ) (Miklósi Mónika)
104-106
            A kérdőív elméleti háttere
104
            Célitűzés
104
            A kérdőív bemutatása
104-105
            Pszichometriai jellemzők
105
            További információk
105-106
            Hivatkozások
106
         Elkerülés és Kognitív Összeolvadás Kérdőív (Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth, AFQ-Y8) (Szemenyei Eszter és Kökönyei Gyöngyi)
107-110
            A kérdőív elméleti háttere
107
            Célkitűzés
108
            A kérdőív bemutatása
108
            Pszichometriai jellemzők
108-109
            További információk
109
            Melléklet: Elkerülés és Kognitív Összeolvadás Kérdőív
109
            Hivatkozások
110
      I.2.3. Perszeveratív kogníciók
111-136
         Haragrumináció Skála (Anger Rumination Scale, ARS) (Szabó Edina és Kökönyei Gyöngyi)
111-114
            A kérdőív elméleti háttere
111
            Célkitűzés
111
            A kérdőív bemutatása
112
            Pszichometriai jellemzők
112-113
            További információk
113
            Melléklet: Haragrumináció Skála (ARS)
113-114
            Hivatkozások
114
         Nem Produktív Gondolatok Kérdőív Gyerekeknek (Nonproductive Thoughts Questionnaire for Children, NPTQ-C) (Kocsel Natália és Kökönyei Gyöngyi)
115-118
            A kérdőív elméleti háttere
115
            Célkitűzés
115
            A kérdőív bemutatása
116
            Pszichometriai jellemzők
116
            További információk
116
            Melléklet: Nem Produktív Gondolatok Kérdőív Gyerekeknek (NPTQ-C)
117
            Hivatkozások
117-118
         Önkritikus Rumináció Skála (Self-Critical Rumination Scale, SCRS) (Smahajcsik-Szabó Tamás és Kökönyei Gyöngyi)
119-122
            A kérdőív elméleti háttere
119
            Célkitűzés
120
            A kérdőív bemutatása
120
            Pszichometriai jellemzők
120-121
            Melléklet: Önkritikus Rumináció Skála (Self-Critical Rumination Scale, SCRS)
121
            Hivatkozások
121-122
         Ruminatív Gondolkodási Stílus Kérdőív (Ruminative Thought Style Questionnaire, RTSQ) (Kocsel Natália és Kökönyei Gyöngyi)
123-126
            A kérdőív elméleti háttere
123
            Célkitűzés
123
            A kérdőív bemutatása
123-124
            Pszichometriai jellemzők
124
            További információk
124
            Melléklet: Ruminatív Gondolkodási Stílus Kérdőív (Ruminative Thought Style Questionnaire, RTSQ)
125-126
            Hivatkozások
126
         Ruminatív Válaszstílus Kérdőív (Ruminative Response Scale, RRS) (Eszlári Nóra és Kökönyei Gyöngyi)
127-132
            A kérdőív elméleti háttere
127
            Célkitűzés
127-128
            A kérdőív bemutatása
128
            Pszichometriai jellemzők
128-129
            További információk
130
            Melléklet 1: A 10 tételes Ruminatív Válaszstílus Kérdőív (RRS)
130
            Melléklet 2: A 22 tételes Ruminatív Válaszstílus Kérdőív (RRS)
131
            Hivatkozások
131-132
         Penn State Aggódás Kérdőív (Penn State Worry Questionnaire, PSWQ) (Pajkossy Péter)
133-136
            A kérdőív elméleti háttere
133
            Célkitűzés
133
            A kérdőív bemutatása
133-134
            Pszichometriai jellemzők
134
            További információk
134-135
            Melléklet: Penn State Aggódás Kérdőív
135
            Hivatkozások
135-136
      I.2.4. Érzelmi intelligencia
137-172
         Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőív - Rövidített, serdülő verzió (Bar-On Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form, EQ-i YV[S]) (Kun Bernadette, Urbán Róbert és Demetrovics Zsolt)
137-140
            A kérdőív elméleti háttere
137-138
            Célkitűzés
138
            A kérdőív bemutatása
138-139
            Pszichometriai jellemzők
139
            Hivatkozások
140
         Érzelmek Mérése Skála (Assessing Emotions Scale, AES) (Kun Bernadette, Urbán Róbert és Demetrovics Zsolt)
141-144
            A kérdőív elméleti háttere
141
            Célkitűzés
141
            A kérdőív bemutatása
142
            Pszichometriai jellemzők
142-143
            Melléklet: Érzelmek Mérése Skála (AES-HU)
143-144
            Hivatkozások
144
         Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (Wong and Law Emotional Intelligence Scale, WLEIS-HU) (Kun Bernadette, Szabó Attila, Urbán Róbert és Demetrovics Zsolt)
145-148
            A kérdőív elméleti háttere
145
            Célkitűzés
146
            A kérdőív bemutatása
146
            Pszichometriai jellemzők
146
            Melléklet: Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU)
147
            Hivatkozások
147-148
         Érzelemmegértés Szituációs Teszt (Situational Test if Emotional Understanding, STEU) (Nagy Henriett)
149-157
            A kérdőív elméleti háttere
149
            Célkitűzés
149
            A kérdőív bemutatása
149-150
            Pszichometriai jellemzők
151
            További információk
151
            Melléklet 1: Érzelemmegértés Szituációs Teszt (STEU)
152-156
            Melléklet 2: Érzelemmegértés Szituációs Teszt (STEU)
156-157
            Hivatkozások
157
         Érzelemszabályozás Szituációs Teszt (Situational Test of Emotional Management, STEM) (Nagy Henriett)
158-167
            A kérdőív elméleti háttere
158
            Célkitűzés
158
            A kérdőív bemutatása
158-159
            Pszichometriai jellemzők
159
            Melléklet: Érzelemszabályozás Szituációs Teszt (STEM)
160-166
            Hivatkozások
167
         Az Érzelmi Tudatosság Szintje Skála, rövidített verzió (Level of Emotional Awareness Scale 'A' version, LEAS-A-HU) (Kun Bernadette, Kő Natasa, Rózsa Sándor és Demetrovics Zsolt)
168-172
            A kérdőív elméleti háttere
168
            Célkitűzés
169
            A kérdőív bemutatása
169-170
            Pszichometriai jellemzők
170
            Melléklet: Az Érzelmi Tudatosság Szintje Skála, rövidített verzió (LEAS-A-HU)
171
            Hivatkozások
171-172
   I.3. Pozitív pszichológiai mérőeszközök
173-230
      I.3.1. A jóllét különböző aspektusai
173-189
         Az Élettel Való Elégedettség Skála (Satisfaction with Life Scale, SWLS) (Martos Tamás és Désfalvi Judit)
173-176
            A kérdőív elméleti háttere
173
            Célkitűzés
173
            A kérdőív bemutatása
174
            Pszichometriai jellemzők
174
            További információk
175
            Melléklet: Az Élettel Való Elégedettség Skála
175
            Hivatkozások
175-176
         Mentális Egészség Kontinuum Skála - rövid változat (Mental Health Continuum - Short Form, MHC-SF) (Reinhardt Melinda)
177-182
            A kérdőív elméleti háttere
177
            Célkitűzés
178
            A kérdőív bemutatása
178
            Pszichometriai jellemzők
179
            További információk
180
            Melléklet 1: Mentális Egészség Kontinuum Skála - rövid változat (MHC-SF)
180
            Melléklet 2: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála - rövid változat (A-MHC-SF)
181
            Hivatkozások
181-182
         Szubjektív Boldogság Skála (Subjective Happiness Scale, SHS) (Ábel Krisztina és Szabó Attila)
183-185
            A kérdőív elméleti háttere
183
            Célkitűzés
183
            A kérdőív bemutatása
184
            Pszichometriai jellemzők
184
            Melléklet: Szubjektív Boldogság Skála (SHS-HU)
184-185
            Hivatkozások
185
         WHO Jóllét Kérdőív rövidített változata (WHO Well-Being Index, WBI-5) (Martos Tamás és Csordás Georgina)
195-189
            A kérdőív elméleti háttere
186
            Célkitűzés
186
            A kérdőív bemutatása
186-187
            Pszichometriai jellemzők
187
            További információk
187-188
            Melléklet: WHO Jóllét Kérdőív rövidített magyar változata
188
            Hivatkozások
188-189
      I.3.2. Pozitív erőforrások
190-204
         Az Élet Értelme Kérdőív (Meaning in Life Questionnaire, MLQ-H) (Csuka Sára Imola és Konkoly Thege Barna)
190-194
            A kérdőív elméleti háttere
190
            Célkitűzés
190-191
            A kérdőív bemutatása
191
            Pszichometriai jellemzők
191-192
            További információk
192
            Melléklet: Az Élet Értelme Kérdőív
193
            Hivatkozások
193-194
         Remény Skála (Adult Hope Scale, AHS) (Martos Tamás és Szabó Evelin)
195-198
            A kérdőív elméleti háttere
195
            Célkitűzés
195
            A kérdőív bemutatása
195
            Pszichometriai jellemzők
196
            További információk
197
            Melléklet: Remény Skála (AHS-H)
197
            Hivatkozások
198
         Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul: Külső Források (Resilience and Youth Developmental Modul - External Assets, RYDM-EA) (Örkényi Ágota)
199-204
            A kérdőív elméleti háttere
199
            Célkitűzés
199
            A kérdőív bemutatása
200
            Pszichometriai jellemzők
201
            További információk
201
            Melléklet: Reziliencia és Fiatalok Fejlődési Modul - Külső Források (RYDM-EA)
202-203
            Hivatkozások
203-204
      I.3.3. Pozitív tapasztalások, élmények
205-230
         Flow Állapot Kérdőív (Magyaródi Tímea)
205-208
            A kérdőív elméleti háttere
205
            Célkitűzés
205
            A kérdőív bemutatása
206
            Pszichometriai jellemzők
206-207
            Melléklet: Flow Állapot Kérdőív
207
            Hivatkozások
208
         Flow Szinkronizáció Kérdőív (Magyaródi Tímea)
209-213
            A kérdőív elméleti háttere
209
            Célkitűzés
209
            A kérdőív bemutatása
209-211
            Pszichometriai jellemzők
211
            Melléklet: Flow Szinkronizáció Kérdőív
211-212
            Hivatkozások
212-213
         Mentális Figyelem és Tudatosság Kérdőív (Mindful Attention Awareness Scale, MAAS) (Báthori Noémi és Simor Péter)
214-217
            A kérdőív elméleti háttere
214
            Célkitűzés
214-215
            A kérdőív bemutatása
215
            Pszichometriai jellemzők
215-216
            További információk
216
            Melléklet: Mentális Figyelem és Tudatosság Kérdőív (MAAS-H)
216-217
            Hivatkozások
217
         Önegyüttérzés Skála (Self-Compassion Scale, SCS) (Sági Andrea és Tóth-Király István)
218-224
            A kérdőív elméleti háttere
218
            Célkitűzés
218
            A kérdőív bemutatása
219
            Pszichometriai jellemzők
219-220
            További információk
220-221
            Melléklet 1: Önegyüttérzés Skála magyar változata (SCS-H)
221-222
            Melléklet 2: Önegyüttérzés Skála
222-223
            Hivatkozások
223-224
         Szenvedély Skála (Passion Scale, PS) (Tóth-Király István, Bőthe Beáta, Rigó Adrien és Orosz Gábor)
225-230
            A kérdőív elméleti háttere
225
            Célkitűzés
225
            A kérdőív bemutatása
225-226
            Pszichometriai jellemzők
226-227
            Melléklet 1: A Szenvedély Skála
227-228
            Melléklet 2: A Szenvedély Skála
228
            Hivatkozások
229-230
II. Klinikai és egészségpszichológiai mérőeszközök
231-440
   II.1. Stressz, megküzdés, kiégés
233-266
      Észlelt Stressz Kérdőív (Percieved Stress Scale, PSS) (Martos Tamás, Filep Orsolya és Fényszárosi Éva)
233-237
         A kérdőív elméleti háttere
233
         Célkitűzés
233
         A kérdőív bemutatása
233-234
         Pszichometriai jellemzők
234
         További információk
235
         Melléklet: Észlelt Stressz Kérdőív
235-236
         Hivatkozások
236-237
      Serdülő Életesemény Kérdőív (Adolescent Life Event Questionnaire, ALEQ) (Reinhardt Melinda)
238-244
         A kérdőív elméleti háttere
238
         Célkitűzés
238-239
         A kérdőív bemutatása
239
         Pszichometriai jellemzők
240
         További információk
240
         Melléklet: Serdülő Életesemény Kérdőív (ALEQ)
240-243
         Hivatkozások
243-244
      Maslach Kiégés Kérdőívek (Maslach Burnout Inventory, MBI) (Ádám Szilvia és Mészáros Veronika)
245-248
         A kérdőívek elméleti háttere
245
         Célkitűzések
245
         A Maslach Kiégés Kérdőív - a humán szolgáltató szektor részére (MBI-HSS) bemutatása
245-246
         Pszichometriai jellemzők
246
         A Maslach Kiégés Kérdőív - az oktatás területén dolgozók részére (MBI-ES) bemutatása és pszichometriai jellemzői
246
         A Maslach Kiégés Kérdőív - általános kérdéssor (MBI-GS) bemutatása
246-247
         A Maslach Kiégés Kérdőív - a tanulók részére (MBI-SS) bemutatása
247
         Pszichometriai jellemzők
247
         Hivatkozások
247-248
      Mini Oldenburg Kiégés Kérdőív (Mini Oldenburg Burnout Inventory, MOLBI) (Mészáros Veronika és Ádám Szilvia)
249-252
         A kérdőív elméleti háttere
249
         Célkitűzés
249
         A kérdőív bemutatása
250
         Pszichometriai jellemzők
250
         Melléklet: Mini Oldenburg Kiégés Kérdőív
251
         Hivatkozások
251-252
      Páros Megküzdés Kérdőív (Dyadic Coping Inventory, DCI) (Martos Tamás, Tóth-Vajna Rita és Sallay Viola)
253-258
         A kérdőív elméleti háttere
253
         Célkitűzés
253
         A kérdőív bemutatása
254
         Pszichometriai jellemzők
254-255
         További információk
255
         Melléklet: Páros Megküzdés Kérdőív
255-257
         Hivatkozások
257-258
      Poszttraumás Növekedés Skála (Posttraumatic Growth Inventory, PTGI) és Gyermek Poszttraumás Növekedés Skála (Posttraumatic Growth Inventory for Children, PTGI-C) (Reinhardt Melinda)
259-266
         A kérdőív elméleti háttere
259
         Célkitűzés
259-260
            Poszttraumás Növekedés Skála
259
            Gyermek Poszttraumás Növekedés Skála
259-260
         A kérdőív bemutatása
260-261
            Poszttraumás Növekedés Skála
260
            Gyermek Poszttraumás Növekedés Skála
260-261
         Pszichometriai jellemzők
261
            Poszttraumás Növekedés Skála
261
            Gyermek Poszttraumás Növekedés Skála
261
         További információk
261-262
         Melléklet 1: Poszttraumás Növekedés Skála (PTGI)
262-263
         Melléklet 2: Gyermek Poszttraumás Növekedés Skála (PTGI-C)
263-265
         Hivatkozások
266
   II.2. Test, testkép, táplálkozás
267-314
      II.2.1. Test és testkép
267-289
         Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale, OBS) (Szabó Pál)
267-271
            A kérdőív elméleti háttere
267
            Célkitűzés
268
            A kérdőív bemutatása
268-269
            Pszichometriai jellemzők
269
            További információk
270
            Melléklet: Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (OBS)
270-271
            Hivatkozások
271
         Izomzattal Való Elégedettség Skála (Muscle Appearance Satisfaction Scale, MASS) (Babusa Bernadett)
272-275
            A kérdőív elméleti háttere
272
            Célkitűzés
272
            A kérdőív bemutatása
272-273
            Pszichometriai jellemzők
273-274
            További információk
274
            Melléklet: Izomzattal Való Elégedettség Skála (MASS-HU)
274-275
            Hivatkozások
275
         Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Skála (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire, SATAQ) (Szabó Pál)
276-281
            A kérdőív elméleti háttere
276
            Célkitűzés
276
            A kérdőív bemutatása
276-277
            Pszichometriai jellemzők
277-278
            További információk
278-279
            Melléklet: Megjelenéssel Kapcsolatos Szociolkulturális Attitűdök Skála (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3; SATAQ-3)
279-280
            Hivatkozások
280-281
         Testi Attitűdök Tesztje (Body Attitude Test, BAT) (Koronczai Beatrix)
282-285
            A kérdőív elméleti háttere
282
            Célkitűzés
282
            A kérdőív bemutatása
282-283
            Pszichometriai jellemzők
283
            További információk
284
            Melléklet: Testi Attitűdök Tesztje (BAT)
284-285
            Hivatkozások
285
         Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála átdolgozott változata (Beliefs About Attractiveness Scale-Revised, BAA-R) (Szabó Kornélia)
286-289
            A kérdőív elméleti háttere
286
            Célkitűzés
286
            A kérdőív bemutatása
286-287
            Pszichometriai jellemzők
287-288
            Melléklet: Vonzóságról Alkotott Hiedelmek Skála módosított változata
288
            Hivatkozások
289
      II.2.2. Táplálkozás
290-314
         Egészséges Táplálkozási Motiváció Skála (Motivation for Healthy Eating Scale, MHES) (Román Nóra)
290-293
            A kérdőív elméleti háttere
290
            Célkitűzés
290
            A kérdőív bemutatása
291
            Pszichometriai jellemzők
291-292
            Melléklet: Egészséges Táplálkozási Motiváció Skála
292
            Hivatkozások
293
         Háromfaktoros Evési Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire - Revised 21-items, TFEQ-R21) (Szabó Pál)
294-300
            A kérdőív elméleti háttere
294
            Célkitűzés
294
            A kérdőív bemutatása
294-295
            Pszichometriai jellemzők
295-296
            További információk
296
            Melléklet: 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív
296-299
            Hivatkozások
299-300
         Intuitív Evés Skála 2. (Intuitive Eating Scale-2, IES-2) (Román Nóra)
301-304
            A kérdőív elméleti háttere
301
            Célkitűzés
301
            A kérdőív bemutatása
301-302
            Pszichometriai jellemzők
302
            Melléklet: Intuitív Evés Skála 2.
303
            Hivatkozások
304
         Jelentudatos Táplálkozás Kérdőív (Mindful Eating Questionnaire, MEQ) (Román Nóra)
305-309
            A kérdőív elméleti háttere
305
            Célkitűzés
305
            A kérdőív bemutatása
306
            Pszichometriai jellemzők
306-307
            További információk
307
            Melléklet: Jelentudatos Táplálkozás Kérdőív
308
            Hivatkozások
309
         SCOFF Kérdőív (SCOFF Questionnaire, SCOFF) (Horváth Zsolt)
310-314
            A kérdőív elméleti háttere
310
            Célkitűzés
310
            A kérdőív bemutatása
311
            Pszichometriai jellemzők
311-312
            További információk
312
            Melléklet: SCOFF Kérdőív (SCOFF Questionnaire)
313
            Hivatkozások
313-314
   II.3. Testi tünetek, testi figyelem, fájdalom- és betegségkogníció
315-362
      II.3.1. Testi tünetek, testi figyelem
315-337
         Szubjektív Testi Tünet Skála (Patient Health Questionnaire somatic symptom severity scale, PHQ-15) (Köteles Ferenc)
315-318
            A kérdőív elméleti háttere
315
            Célkitűzés
315
            A kérdőív bemutatása
315-316
            Pszichometriai jellemzők
316
            További információk
316
            Melléklet: Szubjektív Testi Tünet Skála
317
            Hivatkozások
317-318
         Testi Tünetek Listája (Somatic Complaint List, SCL) (Kocsel Natália és Kökönyei Gyöngyi)
319-321
            A kérdőív elméleti háttere
319
            Célkitűzés
319
            A kérdőív bemutatása
319-320
            Pszichometriai jellemzők
320
            További információk
320
            Melléklet: Testi Tünetek Listája (SCL)
320-321
            Hivatkozások
321
         Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (Somatosensory Amplification Scale, SSAS) (Köteles Ferenc)
322-325
            A kérdőív elméleti háttere
322
            Célkitűzés
322
            A kérdőív bemutatása
322
            Pszichometriai jellemzők
323
            További információk
323
            Melléklet: Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála
323
            Hivatkozások
324-325
         Testi Abszorpció Skála (Somatic Absorption Scale, SAS) (Köteles Ferenc)
326-328
            A kérdőív elméleti háttere
326
            Célkitűzés
326
            A kérdőív bemutatása
326
            Pszichometriai jellemzők
327
            További információk
327
            Melléklet: Testi Abszorpció Skála
327-328
            Hivatkozások
328
         Testi Tudatosság Kérdőív (Body Awareness Questionnaire, BAQ) (Köteles Ferenc)
329-332
            A kérdőív elméleti háttere
329
            Célkitűzés
329
            A kérdőív bemutatása
329
            Pszichometriai jellemzők
330
            További információk
330
            Melléklet: Testi Tudatosság Kérdőív
330-331
            Hivatkozások
331-332
         Testi Válaszkészség Kérdőív (Body Responsiveness Questionnaire, BRQ) (Tihanyi Benedek és Csala Barbara)
333-337
            A kérdőív elméleti háttere
333
            Célkitűzés
333-334
            A kérdőív bemutatása
334
            Pszichometriai jellemzők
334-335
            További információk
335
            Melléklet: Testi Válaszkészség Kérdőív
336
            Hivatkozások
336-337
      II.3.2. Fájdalomkogníció
338-345
         Fájdalomkatasztrofizálás Kérdőív (Pain Catastrophizing Scale, PCS) (Galambos Attila és Kökönyei Gyöngyi)
338-341
            A kérdőív elméleti háttere
338
            Célkitűzés
338
            A kérdőív bemutatása
339
            Pszichometriai jellemzők
339-340
            További információk
340
            Hivatkozások
340-341
         Félelem a Fájdalomtól Kérdőív - 9 (Fear of Pain Questionnaire-9, FPQ-9) (Galambos Attila és Kökönyei Gyöngyi)
342-345
            A kérdőív elméleti háttere
342
            Célkitűzés
342
            A kérdőív bemutatása
343
            Pszichometriai jellemzők
343
            További információk
343
            Pszichometriai jellemzők
343
            További információk
343
            Melléklet: Félelem a Fájdalomtól Kérdőív
344
            Hivatkozások
344-345
      II.3.3. Betegség- és egészségkogníció
346-362
         Betegségkogníció Kérdőív módosított változata (Illness Perception Questionnaire Revised, IPQ-R) (Reinhardt Melinda)
346-353
            A kérdőív elméleti háttere
346-347
            Célkitűzés
347
            A kérdőív bemutatása
347-348
            Pszichometriai jellemzők
348
            További információk
349
            Melléklet: Betegségkogníció Kérdőív módosított változata (IPQ-R)
349-352
            Hivatkozások
352-353
         Modernkori Egészségféltés Skála (Modern Health Worries Scale, MHWS) (Köteles Ferenc)
352-357
            A kérdőív elméleti háttere
354
            Célkitűzés
354
            A kérdőív bemutatása
354-355
            Pszichometriai jellemzők
355
            További információk
355
            Melléklet: Modernkori Egészségféltés Skála
356
            Hivatkozások
357
         Multidimenzionális Egészségkontroll Kérdőív C formája (Form C of the Multidimensional Health Locus of Control Scale, MHLC-C) (Rafael Beatrix, Mányai Adrienn és Magyar Kornélia)
358-362
            A kérdőív elméleti háttere
358
            Célkitűzés
358
            A kérdőív bemutatása
358-359
            Pszichometriai jellemzők
359-360
            További információk
360-361
            Melléklet: Multidimenzionális Egészségkontroll Kérdőív C formája
361
            Hivatkozások
362
   II.4. Szexuálpszichológia és párkapcsolat
363-383
      Hiperszexuális Viselkedés Leltár (Hypersexual Behavior Inventory, HBI) (Böthe Beáta, Tóth-Király István, Rory C. Reid, Orosz Gábor és Demetrovics Zsolt)
363-367
         A kérdőív elméleti háttere
363
         Célkitűzés
364
         A kérdőív bemutatása
364
         Pszichometrikai jellemzők
365
         További információk
366
         Melléklet: Hiperszexuális Viselkedés Leltár
366
         Hivatkozások
367
      A Pornográfiahasználat Motivációi Skála (Pornography Use Motivations Scale, PUMS) (Böthe Beáta, Tóth-Király István, Demetrovics Zsolt és Orosz Gábor)
368-371
         A kérdőív elméleti háttere
368
         Célkitűzés
368
         A kérdőív bemutatása
368
         Célkitűzés
368
         A kérdőív bemutatása
368-369
         Pszichometriai jellemzők
369-370
         További információk
370
         Melléklet: A Pornográfiahasználat Motivációi Skála
370-371
         Hivatkozások
371
      Problémás Pornográfiahasználat Skála (Problematic Pornography Consumption Scale, PPCS) (Böthe Beáta, Tóth-Király István, Demetrovics Zsolt és Orosz Gábor)
372-376
         A kérdőív elméleti háttere
372
         Célkitűzés
372
         A kérdőív bemutatása
372-373
         Pszichometriai jellemzők
373-374
         További információk
374
         Melléklet: Problémás Pornográfiahasználat Skála
374-375
         Hivatkozások
375-376
      Vélekedések a Szexuális Életről Skála (Sex Mindset Scale, SMS) (Böthe Beáta, Tóth-Király István, Demetrovics Zsolt és Orosz Gábor)
377-379
         A kérdőív elméleti háttere
377
         Célkitűzés
377
         A kérdőív bemutatása
377-378
         Pszichometriai jellemzők
378
         További információk
378-379
         Melléklet: Vélekedések a Szexuális Életről Skála
379
         Hivatkozások
379
      Kapcsolati Elégedettség Skála (Relationship Assessment Scale, RAS) (Martos Tamás, Lakatos Csilla és Sallay Viola)
380-383
         A kérdőív elméleti háttere
380
         Célkitűzés
380
         A kérdőív bemutatása
380-381
         Pszichometriai jellemzők
381
         További információk
381-382
         Melléklet: Kapcsolati Elégedettség Skála
382
         Hivatkozások
383
   II.5. Klinikai pszichológiai tünetlisták, szűrőkérdőívek
384-440
      II.5.7. Viselkedési problémák
384-414
         Conners Felnőtt ADHD Diagnosztikai Interjú (Conners' Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV, CAADID) (Kapitány-Fövény Máté)
384-388
            A diagnosztikai interjú elméleti háttere
384-
            Célkitűzés
384-385
            A strukturált interjú bemutatása
385-386
            Pszichometriai jellemzők
386-387
            Hivatkozások
387-388
         Felnőtt ADHD Önértékelő Skála (Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) (Kapitány-Fövény Máté)
389-394
            A kérdőív elméleti háttere
389
            Célkitűzés
389
            A kérdőív bemutatása
390
            Pszichometriai jellemzők
390-391
            További információk
391
            Melléklet: Felnőtt ADHD Önértékelő Skála (ASRS)
392-393
            Hivatkozások
393-394
         Kezelésközpontú Önsértés Kérdőív (Self-Injury Questionnaire-Treatment Related, SIQ-TR) (Reinhardt Melinda)
395-410
            A kérdőív fontos háttere
395
            Célkitűzés
395
            A kérdőív bemutatása
396
            Pszichometriai jellemzők
397
            További információk
397
            Melléklet: Kezelésközpontú Önsértés Kérdőív (SIQ-TR-HU)
398-409
            Hivatkozások
410
         Képességek és Nehézségek Kérdőív (Stengths and Difficulties Questionnaire, SDQ-Magy) (Gervai Judit és Túri Eszter)
411-414
            A kérdőív elméleti háttere
411
            Célkitűzés
411
            A kérdőív bemutatása
411-412
            Pszichometriai jellemzők
412-413
            További információk
413
            Hivatkozások
413-414
      II.5.2. Negatív affektivitás, öngyilkosság
423-436
         Depresszió Szorongás Stressz Kérdőív (Depression Anxiety Stress Scale, DASS) (Horváth Zsolt)
415-421
            A kérdőív elméleti háttere
415
            Célkitűzés
415
            A kérdőív bemutatása
415-416
            Pszichometriai jellemzők
416-417
            További információk
418
            Melléklet: Depresszió Szorongás Stressz Kérdőív
418-419
            Hivatkozások
420-421
         Epidemiológiai Kutatási Központ - Depresszióskála (Center for Epidemiologic Studies - Depression scale, CES-D) (Horváth Zsolt)
422-427
            A kérdőív elméleti háttere
422
            Célkitűzés
422
            A kérdőív bemutatása
422-423
            Pszichometriai jellemzők
423-424
            További információk
424-425
            Melléklet: Epidemiológiai Kutatási Központ - Depresszióskála (Center for Epidemiologic Studies - Depression scale; CES-D)
425
            Hivatkozások
426-427
         Kórházi Szorongás és Depresszió Skála (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) (Kótyuk Eszter)
428-431
            A kérdőív elméleti háttere
428
            Célkitűzés
428
            A kérdőív bemutatása
428-429
            Pszichometriai jellemzők
429-430
            További információk
430
            Hivatkozások
430-431
         Rövid Szuicid Kérdőív (Bérdi Márk)
432-436
            A kérdőív elméleti háttere
432-433
            Célkitűzés
433
            A kérdőív bemutatása
433-434
            Pszichometriai jellemzők
434
            További információk
434
            Melléklet: Rövid Szuicid Kérdőív
435
            Hivatkozások
435-436
      II.5.3. Alvás
437-440
         Groningen Alvásminőség Skála (Groningen Sleep Quality Scale, GSQS) (Báthori Noémi és Simor Péter)
437-440
            A kérdőív elméleti háttere
437
            Célkitűzés
437-438
            A kérdőív bemutatása
438
            Pszichometriai jellemzők
438-439
            További információk
439
            Melléklet: Groningen Alvásminőség Skála
439-440
            Hivatkozások
440
III. Addiktológiai mérőeszközök
441-557
   III.1. Pszichoaktív szerek használatával kapcsolatos skálák
443-483
      Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőív (Motives for Caffeine Consumption Questionnaire, MCCQ) (Ágoston Csilla, Urbán Róbert és Demetrovics Zsolt)
443-448
         A kérdőív elméleti háttere
443
         Célkitűzés
444
         A kérdőív bemutatása
444
         Pszichometriai jellemzők
444-445
         További információk
445
         Melléklet: Koffeinfogyasztási Motivációk Kérdőív (MCCQ), módosított, végleges verzió
445-446
         Hivatkozások
447
      Koffeinhasználati Zavar Kérdőív (Caffeine Use Disorder Questionnaire, CUDQ) (Ágoston Csilla, Urbán Róbert és Demetrovics Zsolt)
448-451
         A kérdőív elméleti háttere
448
         Célkitűzés
448
         A kérdőív bemutatása
448-449
         Pszichometriai jellemzők
449-450
         Melléklet: Koffeinhasználati Zavar Kérdőív
450
         Hivatkozások
451
      Fagerström Nikotinfüggőségi Teszt (Fagerström Test for Nicotine Dependence, FTND) (Pénzes Melinda)
452-456
         A kérdőív elméleti háttere
452
         Célkitűzés
452
         A kérdőív bemutatása
452-453
         Pszichometriai jellemzők
453-454
         További információk
454-455
         Melléklet: Fagerström Nikotinfüggőségi Teszt (FTND)
455
         Hivatkozások
456
      Az Alkoholfogyasztás Következményeivel Kapcsolatos Elvárások Kérdőíve (Alcohol Outcome Expectancies Questionnaire, AOEQ) (Horváth Zsolt)
457-462
         A kérdőív elméleti háttere
457
         Célkitűzés
458
         A kérdőív bemutatása
458
         Pszichometriai jellemzők
458-459
         További információk
459
         Melléklet: Az Alkoholfogyasztás Következményeivel Kapcsolatos Elvárások Kérdőíve
460-461
         Hivatkozások
461-462
      Az Alkoholfogyasztás Motivációi Kérdőív (Drinking Motives Questionnaire, DMQ) (Horváth Zsolt)
463-467
         A kérdőív elméleti háttere
463-464
         Célkitűzés
464
         A kérdőív bemutatása
464
         Pszichometriai jellemzők
464-465
         További információk
465
         Melléklet: Az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív módosított változata
466
         Hivatkozások
467
      Az Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztje (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) (Horváth Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi és Demetrovics Zsolt)
468-472
         A kérdőív elméleti háttere
468
         Célkitűzés
468
         A kérdőív bemutatása
468-469
         Pszichometriai jellemzők
469-470
         További információk
470
         Melléklet: Az Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztje (AUDIT)
470-471
         Hivatkozások
472
      Rutgers Alkohol Probléma Index (Rutgers Alcohol Problem Index) (Horváth Zsolt)
473-478
         A kérdőív elméleti háttere
473
         Célkitűzés
473
         A kérdőív bemutatása
473-474
         Pszichometriai jellemzők
474-475
         További információk
475
         Melléklet: Rutgers Alkohol Probléma Index (Rutgers Alcohol Problem Index, RAPI)
476-477
         Hivatkozások
477-478
      Kannabisz Használat Szűrőkérdőív (Cannabis Abuse Screening Test, CAST) (Horváth Zsolt, Eisinger Andrea és Demetrovics Zsolt)
479-483
         A kérdőív elméleti háttere
479
         Célkitűzés
479
         A kérdőív bemutatása
480
         Pszichometriai jellemzők
480-482
         További információk
482
         Melléklet: Kannabisz Használat Szűrőkérdőív (Cannabis Abuse Screening Test, CAST)
482
         Hivatkozások
483
   III.2. Viselkedési függőségek
486-557
      III. 2.1. Munka
486-496
         Bergen Munkafüggőség Skála (Kun Bernadette, Orosz Gábor, Dombi Edina és Demetrovics Zsolt)
486-487
            A kérdőív elméleti háttere
486
            Célkitűzés
485
            A kérdőív bemutatása
485
            Pszichometriai jellemzők
485
            Melléklet: A Bergen Munkafüggőség Skála (BWAS-HU)
486
            Hivatkozások
486-487
         A Munkafüggőség Rizikója Teszt (Kun Bernadette, Urbán Róbert, Maráz Anikó és Demetrovics Zsolt)
488-491
            A kérdőív elméleti háttere
488
            Célkitűzés
488
            A kérdőív bemutatása
488-489
            Pszichometriai jellemzők
489-490
            Melléklet: A Munkafüggőség Rizikója Teszt (WART-HU)
490
            Hivatkozások
491
         Többdimenziós Munkamotiváció Skála (Multidimensional Work Motivation Scale, MWMS) (Kun Bernadette, Martos Tamás, Bőthe Beáta és Tóth-Király István)
492-496
            A kérdőív elméleti háttere
492-493
            Célkitűzés
493
            A kérdőív bemutatása
493-494
            Melléklet 1: Többdimenziós Munkamotiváció Skála (Fordították: Bőthe Beáta és Tóth-Király István)
494-495
            Melléklet 2: Többdimenziós Munkamotiváció Skála (Fordították: Martos Tamás és Matuszka Balázs)
495-496
            Hivatkozások
496
      III.2.2. Testedzés
497-507
         Testedzésfüggőség Skála (Exercise Dependece Scale, EDS-HU) és Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI-HU) (Mónok Kata)
497-507
            A kérdőívek elméleti háttere
497-498
            A kérdőívek általános célkitűzése
498
            A Testedzésfüggőség Skála (EDS-HU) bemutatása - A kérdőív bemutatása
505-500
            Pszichometriai jellemzők
500
            A Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI-HU) bemutatása - A kérdőív bemutatása
500-501
            Pszichometriai jellemzők
501
            További információk - Életkor-specifikus változat serdülők és fiatal felnőttek számára (EAI-Y)
502
            A kérdőív módosított változata (R-EAI)
502
            Mellékletet 1: Testedzésfüggőség Skála (EDS-HU)
503
            Melléklet 2: SPSS Syntax a Testedzésfüggőség Skálához (EDS-HU)
504
            Melléklet 3: Testedzés Addikció Kérdőív (EAI-HU)
505
            Hivatkozások
505-507
      III.2.3. Szerencsejáték
508-518
         South Oaks Szerencsejáték Kérdőív (South Oaks Gambling Screen, SOGS) (Kapitány-Fövény Máté)
508-514
            A kérdőív elméleti háttere
508
            Célkitűzés
508-509
            A kérdőív bemutatása
509
            Pszichometriai jellemzők
509-510
            További információk
510
            Melléklet: A South Oaks Gambling Screen magyar változata (SOGS-HU)
510-513
            Hivatkozások
513-514
         A Szerencsejáték Súlyossága Kérdőív (Problem Gambling Severity Index, PGSI) (Kapitány-Fövény Máté)
515-518
            A kérdőív elméleti háttere
515
            Célkitűzés
515-516
            Pszichometriai jellemzők
516
            További információk
516-517
            Melléklet: A Szerencsejáték Súlyossága Kérdőív (PGSI-HU)
517
            Hivatkozások
517-518
      III.2.4. Közösségimédia-használat, sorozatnézés
519-533
         Bergen Közösségimédia-függőségi Kérdőív (Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS) (Koronczai Beatrix)
519-522
            A kérdőív elméleti háttere
519-520
            A kérdőív bemutatása
520
            Pszichometriai jellemzők
520-521
            További információk
521
            Melléklet: Bergen Közösségimédia-függőségi Kérdőív (BSMAS)
521
            Hivatkozások
521-522
         Többdimenziós Facebook intenzitás Skála (Multidimensional Facebook Intensity Scale, MFIS) (Tóth-Király István, Bőthe Beáta és Orosz Gábor)
523-526
            A kérdőív elméleti háttere
523
            Célkitűzés
523
            A kérdőív bemutatása
523-524
            Pszichometriai jellemzők
524-525
            Melléklet: Többdimenziós Facebook Intenzitás Skála
525
            Hivatkozások
525-526
         Problémás Tinder-használat Skála (Problematic Tinder Use Scale PTUS) (Tóth-Király István, Bőthe Beáta és Orosz Gábor)
527-529
            A kérdőív elméleti háttere
527
            Célkitűzés
527
            A kérdőív bemutatása
527-528
            Pszichometriai jellemzők
528
            Melléklet: Problémás Tinder-használat Skála
529
            Hivatkozások
529
         Sorozatmézési Elköteleződés Skála (Series Watching Engagement Scale, SWES) (Tóth-Király István, Bőthe Beáta és Orosz Gábor)
530-533
            A kérdőív elméleti háttere
530
            Célkitűzés
530
            A kérdőív bemutatása
530-531
            Pszichometriai jellemzők
531-532
            Melléklet: Sorozatnézési Elköteleződés Skála
532
            Hivatkozások
533
      III.2.5. Internet- és videojáték-használat
534-550
         Problémás internethasználat Kérdőív (Problematci Internet Use Questionnaire, PIUQ) (Koronczai Beatrix)
534-538
            A kérdőív elméleti háttere
534
            Célkitűzés
534
            A kérdőív bemutatása
535
            Pszichometriai jellemzők
535
            További információk
535-536
            Melléklet: Problémás Internethasználat Kérdőív (PIUQ)
537
            Hivatkozások
537-538
         Tíztételes Internetesjáték-használati Zavar Teszt (Ten-Item Internet Gaming Disorder Test, IGDT-10) (Király Orsolya)
539-542
            A kérdőív elméleti háttere
539
            Célkitűzés
539
            A kérdőív bemutatása
539-540
            Pszichometriai jellemzők
540
            További információk
540
            Melléklet: Tíztételes Internetesjáték-használati Zavar Teszt
541-542
            Hivatkozások
542
         Problémás Online-játék Kérdőív (Király Orsolya)
543-546
            A kérdőív elméleti háttere
543
            Célkitűzés
543-544
            A kérdőív bemutatása
544
            Pszichometriai jellemzők
545
            További információk
545
            Melléklet: Problémás Online-játék Kérdőív
545-546
            Hivatkozások
546
         Online-játék-motivációs Kérdőív (Motives for Online Gaming Questionnaire, MOGQ) (Király Orsolya)
547-550
            A kérdőív elméleti háttere
547
            Célkitűzés
547
            A kérdőív bemutatása
547-548
            Pszichometriai jellemzők
548
            További információk
548
            Melléklet: Online-játék motivációs Kérdőív
549
            Hivatkozások
550
      III.2.6. Okostelefon-használat
551-557
         Okostelefomhasználat-megvonási Tünetskála (OMT) (Csibi Sándor)
551-553
            A kérdőív elméleti háttere
551
            Célkitűzés
551
            A kérdőív bemutatása
552
            Pszichometriai jellemzők
552
            További információk
552
            Melléklet: Okostelefonhasználat-megvonási Tünetskála (OMT)
553
            Hivatkozások
553
         Rövid Okostelefon Addikció Kérdőív (ROTAK) (Csibi Sándor)
554-557
            A kérdőív elméleti háttere
554
            Célkitűzés
554
            A kérdőív bemutatása
554-555
            Pszichometriai jellemzők
555
            További információk
555
            Melléklet 1: Rövid Okostelefon Addikció Kérdőív (ROTAK) - gyermek változat
556
            Melléklet 2: Rövid Okostelefon Addikció Kérdőív (ROTAK) - felnőtt változat
556
            Hivatkozások
557
Kolofon
Hátsó borító