XVI. Pécsi Pénzügyi Napok Programfüzet és Absztraktkötet

Szerkesztő: Horváth Gábor
További szerzők: Morandi, Amir; Šprajc, Polona; Arraou, Philippe; Tőzsér Dávid; Boros Anita; Malatyinszki Szilárd; Kálmán Botond Géza; Zugor Zsuzsanna; Fábiánné Játékos Judit Ilona; Rácz-Putzer Petra; Csapi Vivien; Hornyák Miklós; Pelei Andrea; Gorjanecz György; Kuti Mónika; Trapp Cintia Alexandra; Hoschek Mónika; Szóka Károly; Tóth-Pajor Ákos; Gaál Adrián; Csizmadia Adrián; Farkas Szilveszter; Kucséber László Zoltán; Rádóczy Klaudia; Márkus Gábor ; Posza Alexandra; Plántek Katalin; Parádi-Dolgos Anett; Novák Zsuzsanna; GE, Chenhe; Babir Guliyev; Sági Judit; Abou Saad, Raafat; Emil Begimkulov; Török Réka Melinda; Csorba László; Rázer Ákos; Erb Edina; Várkonyi Patrik; Szücs Tamás; Steiner Beatrix
Cím: XVI. Pécsi Pénzügyi Napok Programfüzet és Absztraktkötet
Alcím: II. Pénzügy és Számvitel Nemzetközi Tudományos Konferencia
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2024. | ISBN: 978-963-626-254-9

coverimage The integration of artificial intelligence (AI) technologies into the financial sector has revolutionized traditional practices, enhancing efficiency, accuracy, and decisionmaking processes across various domains. This keynote speech explores the multifaceted applications of AI in finance, categorizing them into five distinct areas: customer service and personalization, investment opportunities, fraud detection and risk management, compliance and regulations, and operation automation. In the realm of customer service and personalization, AI-powered chatbots and robo-advisors are reshaping interactions between financial institutions and customers, providing personalized financial advice and automating routine tasks. AI's impact on investment opportunities is profound, with algorithmic trading and portfolio management leading the way. These applications leverage AI algorithms to analyze market trends, execute real-time transactions, and optimize investment strategies. Fraud detection and risk management are critical areas where AI excels, enabling financial institutions to detect anomalies and patterns indicative of fraudulent activities in real-time. In the realm of compliance and regulations, AI has emerged as a game-changer, revolutionizing processes with its advanced capabilities, including reactive compliance solutions like Know Your Customer (KYC) verification and proactive due diligence processes. Lastly, AI-driven operation automation simplifies tasks such as document processing and data entry, reducing the likelihood of human error and ensuring data accuracy and integrity. This presentation showcases the transformative impact of AI on various aspects of finance, emphasizing its role in enhancing efficiency, mitigating risks, and driving innovation in an increasingly digitalized financial landscape. (...) This paper touches the field of organisation and organisational sciences. The development of organisational sciences dates to the Industrial Revolution when the scientific study of the field of organisation began to achieve the objectives of the organisation as efficiently as possible. The classical initial theory was followed by the behavioural theory of the organisation, which put the human being at the centre of the process, as it was realised that the achievement of objectives depended not only on the technical satisfaction of the organisation but also to a large extent on the individual. Then came situational theory, quantitative theory, and today's perception of the organisation in the light of sustainable development.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Konferencia, Makrogazdaság, Pénzügy, Absztrakt, Jövedelem, Fenntarthatóság, Metrika, Program
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék