A nemzet színpadra állításai corvina logo

Szerző: Imre Zoltán
Cím: A nemzet színpadra állításai
Alcím: A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig
Megjelenési adatok: Ráció, Budapest, 2013. | ISBN: 978-615-5047-34-3

coverimage A könyv középpontjában a múlt és a jelen nemzetiszínház-elképzeléseinek az értelmezése áll. Az egyes fejezetek egyrészt arról tudósítanak, hogyan reprezentálódhat egy virtuális közösség, azaz egy nemzet egy valódi színházban, különböző történeti kontextusokban a 19. század első felétől napjainkig. Másrészt pedig arról, hogy egy virtuális közösség, azaz egy nemzet hogyan reprezentálódhat egy olyan virtuális színházban, amelynek léte gyakran szinte teljesen független az adott korszak valódi Nemzeti Színházától. Mindkét területen azt kerestem, milyen aggályokat, lehetőségeket, fantazmagóriákat és elképzeléseket állítottak valós és virtuális színpadra. A Nemzeti Színház létrehozásáról, megnyitó előadásáról, különböző épületeinek elhelyezéséről, fontosabb és kevésbé fontosnak tűnő előadásairól szóló viták vizsgálata közben egyrészt azt kutattam, hogy egy nemzet színházban való reprezentálásának elképzelése a magyar köztudatban hogyan manifesztálódott; másrészt pedig azt, hogy milyen kapcsolatban állt a hatalommal, a különböző társadalmi csoportok elképzeléseivel, a nemzeti identitással és a (kulturális) legitimációval. A könyv tehát arra a felfogásra épül, hogy kik, hol, mikor és hogyan képzelték, illetve képzelik el a nemzet színházát, legyen az a valós Nemzeti Színház vagy éppen a virtuális nemzeti színház. | Lulu levele a Magyar Színházi Portálon a Nemzet(i) Színház című, azóta már megszűnt topikban jelent meg még 2000 júliusában. Lulu a nemzetiszínház-elképzelés alapvető kérdéseit érintette: az épület meg(nem)valósítását, az építtetők (ki)létét, a nemzet lehetséges (színházi) reprezentációját, a Nemzeti Színház pontos funkcióját és helyét hazai színházak között, valamint a nemzetiszínház-elképzelésé-nek a hazai közgondolkodásban való központi jelentőségét. A levél közvetlen kontextusát az adta, hogy akkor éppen több (érvényben) lévő terv vágott rést, árkot, majd hagyott gödröt Budapest városának szövetében. Az egyik az Erzsébet téren megkezdett, majd 1998 októberében félbehagyott Bán Ferenc-féle terv volt. A másik pedig a Siklós Mária által tervezett épület, amelynek helyszínéről Lulu írásakor még épp csak vitatkoztak. Az épület elhelyezésére és létrehozására, illetve az építtetők kilétére vonatkozó huzavona azonban nem először volt megfigyelhető, szinte végighúzódik a budapesti Nemzeti Színház egész történetén.
Kategóriák: Történelem, Előadóművészet
Tárgyszavak: Színháztörténet, Színházművészet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
[8]
A nemzetiszínház-elképzelés és változatai
9-24
   Nemzet, identitás, színház-küzdelmes terepek
11-15
   Nemzeti Színház-azonos név, különböző funkciók
15-19
   Nemzetiszínház-elképzelés-metodológia és terminológia
19-24
(Nemzeti) színház és (nemzeti) identitás-Árpád ébredése, Belizár, 1837
25-40
   Nacionalizmus és színház
25-28
   A színházépítés körüli aggodalmak
29-32
   A színház mint folyamat-a nyitó előadás
32-34
   Immoralitás-és feminitás
34-37
   Belizár mint mimikri
37-39
   (Nemzeti) Színház-multifunkcionalitás és újraértelmezés
39-40
Nemzet(iség), (kulturális) hegemónia és színház-Tragédia, 1883
41-90
   Diskurzus, kulturális hegemónia és (nemzeti) színház
41-44
   Európai és világpolitikai keretek
44-45
   Az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország helyzete
45-48
   Nemzet(iség)i keretek
48-52
   Budapest antropológiája-Tömeg- és elitkultúra, vizualitás, térbeliség és színház
52-60
   Nemzetiszínház-elképzelések
60-70
   Nemzetiszínház-elképzelések és a Tragédia
70-72
   Az ősbemutató-1883.szeptember 21.
72-87
   (Nemzeti) Színház-magyar és európai dimenziók
88-90
(Nemzeti) kánon és (Nemzeti) Színház-Bánk bán, 1928-1930
91-110
   Kánon és nemzeti kánon
92-94
   Nemzeti kánon-Nemzeti Színház: az 1928-as Bánk bán-vita
95
   A Bánk bán kanonizálódásának rövid re-konstrukciója 1928-ig
95-97
   A vita I.-hagyomány és modernség
97-99
   A vita II.-hagyomány és identitás
99-107
   Történelem, emlék(ezés) és színház
107-108
   (Nemzeti) Színház-történet, kánon és a Bánk bán
109-110
Idegen, nemzet és színház-Nóra leányai, 1938
111-151
   Az idegen megközelítése és módszertana
112-115
   A Horthy-Magyarország történeti keretei az 1930-as évek végén
115-119
   A Nemzeti Színház funkciói
119-124
   A centenárium mint emlékezethely
124-129
   Idegenek a Nemzeti Színházban
130
   A nő mint idegen képzete
130-143
   A zsidó mint idegen képzete
143-149
   (Nemzeti) Színház-felejtés és hagyomán
150-151
Diktatúra, színház és legitimáció-Tragédia, 1955
152-177
   A kommunista nemzetfelfogás
152-154
   Teatralitás és legitimáció az 1950-es évek Magyarországán
154-162
   A nemzet színházának kommunista felfogása
162-167
   Nemzet, legitimáció és Nemzeti Színház: az 1955-ös Tragédia
167-170
   Az 1955-ös előadás lehetséges értelmezései
170-175
   (Nemzeti) Színház-identitás, ellenállás és emlékezés
175-177
Szocializmus, nyilvánosság és (nemzeti) színház-Halleluja, 1981
178-221
   Az értelmezés kerete-a keret értelmezése
179-180
   A Kádár-rendszer társadalmi, gazdasági és politikai keretei
180-183
   A Kádár-korszak kultúrpolitikai keretei-első és második nyilvánosság
183-188
   A Kádár-korszak színházpolitikai kerete
189-195
   Nemzeti színházi keretek
195-207
   A Halleluja színrevitele és értelmezési lehetőségei
208-218
   (Nemzeti) Színház-politika, avantgárd és autonómia
218-221
Színház, nemzet és Európa-Tragédia, 2002
222-265
   Az értelmezés kerete-a keret értelmezése
223
   Európa megváltozott keretei-1989 után
223-227
   A magyarországi keretek megváltozása-1989 után
227-230
   A nemzeti tematikai kereteinek újrafogalmazása
230-234
   Nemzeti színházi keretek és a nemzeti tematika
234-238
   Nemzeti Színház-mint emlékmű
238-239
   Erzsébet tér-Bán Ferenc
239-244
   Soroksári út-Siklós Mária
244-256
   Nemzeti Színház mint performansz-a nyitó előadás
256-264
   (Nemzeti) Színház-kultúra és politika
264-265
Hatalom, intertextualitás/interteatralitás és színház-Egyszer élünk, 2011
266-318
   Intertextualitás és interteatralitás
267-272
   Az Egyszer élünk intertextuális és interteátrális játékai
273-274
   Az Egyszer élünk és a János vitéz intertextusai
274-282
   Az Egyszer élünk és a János vitéz interteatralitásai
282-289
   Az Egyszer élünk újraírásai
289-304
   Az Egyszer élünk és a kortárs nemzetiszínház-elképzelések
304-315
   (Nemzeti) Színház-kulturális és politikai dimenziók
315-318
Zárszó helyett alternatívák-NTS, 2006
319-341
   A skót alternatíva
321-331
   Kísérlet a hazai nemzetiszínház-elképzelés átgondolására
331-339
   (Nemztei) Színház-értelmezés, konszenzus és befogadás
339-341
A rövidített hivatkozások jegyzéke
343-379
Névmutató
381-391
Kolofon
Hátsó borító